Strona główna Tagi Cebula
Tag:

cebula

„Cebula bez tajemnic”

Pod takim tytułem zorganizowano cykl spotkań, podczas których można było wysłuchać wykładów dotyczących fizjologii cebuli zwyczajnej, technologii uprawy tego warzywa, możliwości ochrony przed chorobami i szkodnikami oraz sytuacji i tendencji na rynku.

Cebulowi giganci

Według FAO, corocznie odnotowywany jest zarówno wzrost produkcji jak i handlu zagranicznego cebulą. Cebula jest warzywem uprawianym niemal na całym świecie – w zasadzie na palcach jednej ręki udałoby się policzyć kraje, w których warzywo to nie byłoby uprawiane czy konsumowane.

O odmianach cebuli w Kościuszkowie

26 sierpnia ub.r. w gospodarstwie Mieczysława Banasiaka w Kościuszkowie koło Kalisza firma Monsanto zorganizowała pokaz odmian cebuli oferowanych pod marką Seminis. Zaprezentowano 9 znanych już producentom tego warzywa odmian oraz 5 nowości, które w najbliższym czasie prawdopodobnie trafią do sprzedaży.

Cebule na polu koło Słupcy

Cebula jest jednym z najważniejszych gatunków warzyw w naszym kraju. Na jej plonowanie duży wpływ ma odmiana. Potencjał plonotwórczy kilku kreacji z hodowli firmy Nickerson-Zwaan, Vilmorin oraz ISI Sementi we wrześniu można było ocenić na polu w miejscowości Młodojewo-Parcele (Wielkopolska).

Dokarmiają dolistnie cebulę i kapustę pekińską

W przypadku upraw roślinnych koszt nawozów może wynosić do 30-40% całkowitych kosztów produkcji. Trudno jest jednak utrzymać cel produkcyjny, ograniczając ich ilości na jednostkę powierzchni. Efektywność wykorzystania nawozów można jednak zwiększyć stosując także dokarmianie dolistne.

Międzynarodowe dni cebuli i kapusty

15 i 16 sierpnia przedstawiciele Seminis – marki należącej do koncernu Monsanto zorganizowali pierwsze spotkanie dla producentów cebuli i kapusty z krajów Europy środkowo-wschodniej na terenie stacji doświadczalnej Monsanto na Węgrzech. W spotkaniu uczestniczyło blisko 100 osób z Polski, Rosji, Ukrainy, Węgier, Słowacji, Słowenii, Albanii, Litwy, Białorusi.

Tanio przechować warzywa do przetwórstwa

Ceny warzyw przeznaczonych do przetwórstwa są zwykle niższe w porównaniu z cenami oferowanymi na „świeżym rynku”, dlatego plantatorzy, którzy decydują się na produkcję surowca dla przetwórni, muszą maksymalnie ograniczać koszty, także te związane z przechowywaniem.

Holandia: kryzys handlu cebulą

Handlowcy holenderscy oceniają, że kryzys w handlu cebulą nie mija.

Co tłamsi cebulę?

Cebula, zwłaszcza ta z siewu, charakteryzuje się bardzo małą konkurencyjnością w stosunku do chwastów. Jej rośliny wykształcają liście długości do 50 cm, o pionowym ustawieniu i trudno jej współzawodniczyć o podstawowe czynniki potrzebne do życia. W tej sytuacji trudno wymienić chwasty uciążliwe, ponieważ za takie można uznać wszystkie występujące na plantacjach. Łatwiej wskazać gatunki charakterystyczne dla uprawy cebuli, które masowo się w niej pojawiają.

Nowoczesna linia cebulowa

Jeszcze kilka lat temu do przygotowania cebuli do sprzedaży wystarczał sitowy sortownik. Obecnie, chcąc sprostać wymaganiom stawianym nie tylko przez sieci supermarketów, ale również innych odbiorców odnoszącym się do pakowania warzyw, producenci muszą inwestować w nowoczesne linie do sortowania i pakowania produktów.

Ostatnie artykuły

Rolnictwo ekologiczne – zagrożenie czy szansa?

Nie milkną echa dotyczące ogłoszonych przez KE i przyjętych w UE strategii „Od pola do stołu” i „Strategii na rzecz bioróżnorodności”. Oprócz konieczności ograniczenia używania chemicznych środków ochrony roślin najczęściej komentowanym postulatem jest zapis o tym, że rolnictwo ekologiczne ma stanowić aż czwartą część unijnych upraw. Czy słuszne są obawy związane z tą zmianą, czy może jednak powinniśmy potraktować ją jako wyzwanie i szansę do wykorzystania?

Nastroje europejskich rolników

Kwestionariusz w ramach Europejskiego wskaźnika zaufania rolników przeprowadzony w pierwszym semestrze 2020 r. wykazał lekkie polepszenie w nastrojach rolników w porównaniu do jesieni 2019 r. Jednakże wzrost ten nie równoważy negatywnych odczuć obecnych wciąż w państwach członkowskich. Ankietę przeprowadzono na wczesnym etapie pandemii COVID-19. Oznacza to, że do jej wyników należy podchodzić z rozwagą, nie zapominając o kontekście. Wyniki są bardzo różne i nie uwzględniają skutków pandemii dla produkcji i kanałów horeca.

Nagonka na rolników

Czy nagonka na rolników wpływa na ich nastroje? Po raz pierwszy przeprowadzono ankietę oceniającą to zjawisko w ramach badań Europejskiego wskaźnika zaufania rolników. Wstępne wyniki wskazują, że francuscy i niemieccy rolnicy odczuwają największą krytykę stosowanych przez siebie praktyk, podczas gdy rolnicy we Włoszech i na Węgrzech są dotknięci w mniejszym stopniu. Zarówno we Francji jak i w Niemczech ponad 30% rolników zgłosiło, że krytyka bezpośrednio odbiła się na ich motywacji do dalszej pracy na roli.