Strona główna Tagi Drzewa owocowe

drzewa owocowe

Wskazówki 2014/21 – intensywny wzrost owoców V

Poniżej przekazujemy kolejne wskazówki dla sadowników opracowane przez dyr. Adama Furę z sandomierskiego Oddziału Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Zwójki latem – ważne i czasami trudne do zwalczania

Należąca do rzędu motyli rodzina zwójek jest reprezentowana jest przez wiele gatunków - w sadach i jagodnikach może pojawiać się ich około 20, przynajmniej kilka z nich stanowi duże zagrożenie dla upraw sadowniczych.

Ważny wapń

Pobieranie, praktycznie każdego, składnika mineralnego z gleby przez rośliny podlega wielu ograniczeniom. Głównym ograniczeniem na jakie napotykają rośliny w przypadku wapnia jest wilgotność gleby.

Wskazówki 2014/17

Według najnowszej prognozy pogody czeka nas fala opadów atmosferycznych, które w dniu dzisiejszym będą tylko niewielkie, ale jutro, we wtorek 27 maja po 16,00 ma spaść 4,6 mm; w środę 14,6 mm i w czwartek do 8,00 – 10,7 mm. Bezpośrednio po tym opadzie trzeba będzie wykonać kolejne zabiegi zabezpieczające, o czym poinformuję kolejną informacją bieżącą.
 
 

Wskazówki 2014/5

Dzisiaj wykonaliśmy kolejną izolację otoczni parcha jabłoni. Wynika z niej, że zarodniki workowe bardzo szybko dojrzewają. 15% otoczni ma zarodniki w pełni dojrzałe, a około 40% z nich już się wysiało.

Pokaz mechanicznego cięcia drzew

1 lutego firma Urmik Sp. J. z Michałowa Rudnickiego zorganizowała w gospodarstwie Marcina Sobczaka w Nowych Sadkowicach pokaz cięcia mechanicznego jabłoni przy użyciu piły konturowej do cięcia sadów model Kompakt PNP-2531 produkcji czeskiej firmy Ostraticky (fot. 1) przeznaczonej do prowadzenia drzew w formie szpalerowej (fot. 2).

Sytuacja w sadach

Założeniem patronów Forum Doradców Sadowniczych jest, aby członkowie FDS co najmniej raz w sezonie mieli okazję zapoznać się z wynikami doświadczeń prowadzonych w Sadowniczej Stacji Badawczej firmy Bayer CropScience w Kozietułach. W bieżącym roku spotkanie takie miało miejsce 27 czerwca.

Najmniejsze szkodniki – coraz większy problem

Szpeciele to najmniejsze szkodniki drzew owocowych, których znaczenie i szkodliwość systematycznie wzrasta. Wysysając sok z pąków, liści, pędów i zawiązków owocowych powodują zahamowanie fotosyntezy, wzrost transpiracji oraz obniżenie zawartości chlorofilu, cukrów i fosforu. Oprócz uszkodzenia liści prowadzi to do zasychania pędów, czego efektem jest ograniczenie wzrostu drzew i pogorszenie jakości owoców. Małe rozmiary szkodników i znaczne tempo ich rozmnażania w okresach sprzyjających warunków pogodowych, w przypadku nieuwagi sadownika, może doprowadzić do obniżenia kondycji zdrowotnej drzew.
 

Grapefruit pomaga leczyć

Po wykorzystaniu preparatów z grapefruita w ochronie roślin oraz w farmacji znaleziono nowe możliwości użycia tej rośliny w terapii różnych schorzeń człowieka.

GUS: wstępny szacunek zbiorów z drzew owocowych w 2012 r.

Przewiduje się, że wyższa od ubiegłorocznej będzie produkcja wszystkich gatunków owoców z drzew z wyjątkiem gruszek, dla których tegoroczne zbiory szacuje się na poziomie nieco niższym od ubiegłorocznego. Obserwuje się duże zróżnicowanie plonowania miedzy poszczególnymi odmianami, szczególnie dla jabłoni i śliw.