Strona główna Tagi Genetyka

genetyka

Naukowcy szukają sposobów na suszę

Według prognoz demograficznych ONZ do połowy tego stulecia rolnictwo będzie musiało wykarmić już około 10 miliardów ludzi. Dlatego biotechnologia poszukuje takich nasion i odmian, które byłyby bardziej odporne na suszę i zmiany klimatyczne niż obecnie występujące. W badaniach tych uczestniczą także polscy naukowcy. Krajowy materiał siewny jest wysokiej jakości i niejednokrotnie wygrywa na polu z importowanym, ale rolnicy korzystają z niego w coraz mniejszym stopniu, co wynika m.in. z silnej ekspansji zagranicznych producentów.

Hodowla może być szybsza

Portal gfactueel.nl relacjonuje opublikowanie poprawionych map genetycznych jabłoni. Dzięki nim można sprawniej niż dotąd lokalizować geny odpowiedzialne za konkretne cechy rośliny. To następny gatunek – po pomidorze i ziemniaku, którego zsekwencjonowany genom udostępniony został wszystkim zainteresowanym badaczom i hodowcom.

Historia roślin transgenicznych: zaczęło się od narośli

Do opracowania technologii generowania roślin modyfikowanych genetycznie (tzw. GMO) doprowadziły naukowców całkiem przypadkiem... badania bulwowatych narośli, jakie występują np. na drzewach. O tym, skąd naukowcy wiedzą, jak modyfikować genetycznie rośliny, opowiada prof. Danuta Maria Antosiewicz.

Sprawne tasowanie roślinnych genów szansą na nowe odmiany

Wiadomo, jak sprawić, by rekombinacja genetyczna - tasowanie genów w procesie tworzenia komórek rozrodczych - zachodziła znacznie skuteczniej niż dotąd. Dzięki temu będzie można szybciej i taniej niż do tej pory uzyskiwać nowe odmiany roślin. Naukowcy zidentyfikowali geny odpowiadające za częstotliwość przetasowań genetycznych. I pokazali, jak można te geny zaprząc do tego, by rekombinacja zachodziła sprawniej, a potomstwo było bardziej różnorodne - miało bardziej "przetasowane geny".
 

W poszukiwaniu lepszej genetycznie marchwi

Marchew rośnie gorzej na zasolonych glebach, których przybywa wraz z rozwojem nowoczesnego rolnictwa. Dla Polski, która jest czwartym na świecie producentem tego smacznego i zdrowego warzywa, to poważny problem ekonomiczny. Naukowcy szukają genów, które w naturalny sposób zapewnią marchwi tolerancję na stres środowiskowy – zasolenie i suszę. Takie tolerancyjne odmiany znaleziono bowiem w Azji.
 

Zaprząc „skaczące fragmenty” DNA do tworzenia lepszych roślin

Rośliny o korzystnych dla człowieka cechach - np. odporne na suszę, choroby lub drastyczne zmiany temperatury - da się być może uzyskać dzięki badaniom nad "skaczącymi" fragmentami DNA. O tych niezwykłych częściach genomu, które prawdopodobnie pochodzą od wirusów, mówi PAP prof. Jerzy Paszkowski.

Gen, dzięki któremu rośliny rosną w wyższych temperaturach

Nieznany dotąd gen, który pozwala roślinom regulować wzrost zależnie od temperatury, odkryli naukowcy z Australii i Hiszpanii. Ich wyniki przedstawione w "PLOS Genetics" mogą być pomocne w pracach nad odmianami, które lepiej zniosą ocieplenie. 
 

Podwoimy plony?

Amerykańscy naukowcy z Cold Spring Harbour zidentyfikowali w genomie pomidora gen, który ma wpływ na produktywność rośliny.

Markery molekularne w ogrodnictwie

Z zagadnieniem oznaczania roślin na poziomie gatunku i odmiany producenci oraz hodowcy roślin stykają się każdego dnia. Wykorzystując swoje doświadczenie i wiedzę, potrafią na podstawie cech morfologicznych stwierdzić różnice między uprawianymi taksonami. Jednak nie zawsze jest to łatwe.

W Cafe Nauka o prawdach i mitach wokół genetyki

Współczesna genetyka jest dziedziną nauki, która wywołuje ogromne emocje, nadzieje i kontrowersje nawet poza środowiskiem naukowym. Biologiczne, etyczne i prawne aspekty tej nauki będą w Krakowie 27 maja tematem kolejnej Cafe Nauka pt. „GenETYCZNE gry”.