Strona główna Tagi Integrowana ochrona roślin

integrowana ochrona roślin

Organizmy pożyteczne w walce ze szkodnikami upraw

Z punktu widzenia przyrody szkodniki nie istnieją, bo każdy organizm ma swoją rolę do spełnienia. Jednak z perspektywy rolnictwa niektóre organizmy, jeśli występują w dużej liczebności, faktycznie wyrządzają nieodwracalne szkody w uprawach, powodując poważne straty w plonach. Jak się przed nimi chronić, wypełniając jednocześnie postulaty „Strategii na rzecz bioróżnorodności”? Wykorzystujmy naturę.

Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Brak zimy spowodował, że większość szkodników upraw była aktywna już na przedwiośniu. Skutkowało to wieloma problemami, którym musieli stawić czoła rolnicy. Na uprawach widać już jednak pełne wiosenne przebudzenie, co niestety wiąże się również ze znacznym wzrostem zagrożenia ze strony chorób i szkodników. Skąd wiadomo, że takie zagrożenie występuje? I czy już trzeba stosować zabiegi ochronne?

7 zasad bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin

Zbliża się okres intensywnych prac polowych. Ten czas związany jest ze stosowaniem środków ochrony roślin. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina, że osoby stosujące środki ochrony roślin nie mogą stwarzać zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska. Muszą również przeciwdziałać znoszeniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu.

Stosowanie środków ochrony roślin – krajowy plan działania

„Krajowy plan działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 2018-2022” został podpisany 11 lipca i skierowany do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski. - Przepisy te pomagają w wytwarzaniu wysokiej jakości żywności, spełniającej wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa konsumenta, przy zminimalizowaniu negatywnej presji na środowisko naturalne - informuje MRiRW.

Pies na szkodniki

Jesienią ubiegłego roku plantatorzy papryki pod osłonami w jednym z regionów W. Brytanii doświadczyli masowego wystąpienia chrząszcza  Anthonomus eugenii – ryjkowca uszkadzającego owoce. Reżimy integrowanej produkcji nie pozwalały na jego skuteczne zwalczanie, ponadto sprawiało duże trudności samo wykrycie szkodnika. Spróbowano więc wykrywać go dosłownie psim węchem. Okazało się, że psy mają nosa nie tylko do bomb czy narkotyków...

Warsztaty z integrowanej ochrony pomidora szklarniowego

31 marca w Łaszkowie k. Kalisza w Wielkopolsce firma Syngenta zorganizowała warsztaty dla producentów pomidorów szklarniowych. Wojciech Juńczyk reprezentujący ten koncern informował, że w tym sezonie ze względu na łagodną zimę wielu producentów wcześnie rozpoczęło produkcję pomidora w szklarniach, jednak ze względu duży deficyt światła, jaki występował w drugiej połowie grudnia i na początku stycznia, rośliny miały trudny start.

Szkolenia z zakresu integrowanej ochrony roślin

Sekretariat  Centralny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich organizuje szkolenia z zakresu integrowanej ochrony roślin, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia materiału siewnego.

Obrady POLSOR-u

22 stycznia w Ożarowie Mazowieckim obradowało Polskie Stowarzyszenie Obsługi Rolnictwa – POLSOR.

Innowacje w IPM

14 stycznia w Poznaniu rozpoczął się kongres „IPM Innovation in Europe”. W trwającym trzy dni  wydarzeniu bierze udział  200 uczestników z 24 krajów świata.

Hort Integra w Kielcach

28 listopada w Kielcach w Centrum Kongresowym Targi Kielce odbyła się Ogólnopolska Konferencja "Hort Integra – Integrowana Produkcja Roślin – aspekty praktyczne i perspektywy", skierowana do producentów owoców i warzyw, doradców rolniczych oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.