HortiOchrona – internetowy system wspierający integrowaną ochronę

Osoby związane z produkcją ogrodniczą mogą korzystać bezpłatnie z opracowanego w Instytucie Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach systemu HortiOchrona. To łatwe w użyciu, powszechnie dostępne narzędzie obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z ochroną roślin ogrodniczych i doskonale wpisuje się w strategię cyfryzacji rolnictwa. Propaguje dążenia do przestrzegania przez rolników Zasad Dobrej Praktyki Rolniczej i kładzie nacisk na promocję integrowanych metod ochrony, co stanowi element „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012−2020".

Obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin, w Polsce oraz pozostałych państwach członkowskich UE, począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. W systemie integrowanej ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi wykorzystuje się wszystkie dostępne metody ochrony roślin, w szczególności metody niechemiczne, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Integrowana ochrona roślin wykorzystuje w pełni wiedzę o organizmach szkodliwych dla roślin (w szczególności o ich biologii i szkodliwości) w celu określenia optymalnych terminów dla podejmowania działań zwalczających te organizmy, a także wykorzystuje naturalne występowanie organizmów pożytecznych, w tym drapieżców i pasożytów organizmów szkodliwych dla roślin, a także posługuje się ich introdukcją. Tym samym integrowana ochrona roślin pozwala ograniczyć stosowanie chemicznych środków ochrony roślin do niezbędnego minimum i w ten sposób ograniczyć presję na środowisko naturalne oraz chroni bioróżnorodność środowiska rolniczego.

Pracownicy IO-PIB, wychodząc naprzeciw potrzebom ogrodników, stworzyli internetowy system HortiOchrona oparty na wynikach badań naukowych prowadzonych w skierniewickiej jednostce naukowo-badawczej oraz informacjach pochodzących z różnych źródeł. Dotychczas brak było takiego kompleksowego systemu, który byłby przydatny dla praktyki. Obecnie system HortiOchrona uwzględnia takie gatunki roślin ogrodniczych jak: jabłoń, cebula, róża szklarniowa, truskawka, marchew, żywotnik zachodni, ale baza danych systemu pozwala na systematyczne wprowadzanie nowych agrofagów czy nowych gatunków roślin.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2020 r. – w uznaniu dla wybitnych osiągnięć we wdrażaniu wyników badań naukowych do praktyki rolniczej, przynoszących wymierne efekty ekonomiczne i społeczne – przyznał wyróżnienie za przygotowanie systemu wspomagania decyzji HortiOchrona zespołowi autorskiemu w składzie: dr Zbigniew Anyszka, dr Małgorzata Tartanus, mgr Daniel Sas, dr hab. Paweł Wójcik, prof. IO, dr hab. Grażyna Soika, prof. IO, dr Agnieszka Włodarek, dr Agata Broniarek-Niemiec. System powstał dzięki zaangażowaniu grupy innych pracowników IO-PIB: dr Hanny Berniak, dr Hanny Bryk, dr. Kazimierza Felczyńskiego, mgr. Huberta Głosa, mgr. Damiana Gorzki, mgr. Michała Hołdaja, dr Anny Jareckiej-Bonceli, dr Beaty Komorowskiej, mgr. Sylwestra Masnego, mgr Moniki Michaleckiej, dr. Jacka Nowaka, mgr. Wojciecha Piotrowskiego, mgr Anny Poniatowskiej, dr Magdaleny Ptaszek, prof. dr hab. Joanna Puławskiej, mgr. Dariusza Rybczyńskiego, mgr Teresy Sabat, dr Małgorzaty Sekreckiej, dr. Jana Sobolewskiego, dr. Wojciecha Warabiedy, prof. dr hab. Adama Wojdyły, dr. Roberta Wrzodaka.

System decyzji HortiOchrona umieszczony został na stronie Instytutu Ogrodnictwa – PIB pod adresem http://hortiochrona.inhort.pl oraz na Platformie Sygnalizacji Agrofagów prowadzonej przez IOR-PIB, Poznań.

źródło: materiał prasowy IO-PIB

Related Posts

None found

Poprzedni artykułTworzenie krótkich łańcuchów dostaw – ARiMR organizuje szkolenie
Następny artykułPomoc dla poszkodowanych przez klęski żywiołowe – od dziś można składać wnioski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.