Strona główna Tagi Integrowana ochrona roślin

integrowana ochrona roślin

IV Zjazd Sadowników Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Podczas IV Zjazdu Sadowników Województwa Kujawsko-Pomorskiego 22 listopada we Włocławku zorganizowanego przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie dyskutowano przede wszystkim o zmianach czekających sadowników od stycznia 2014 r. wraz z wprowadzeniem obowiązku integrowanej ochrony roślin.

Integrowana Produkcja a integrowana ochrona

Mimo wielu przekazów dotyczących obu zagadnień i ich nazw: Integrowana Produkcja (IP) i integrowana ochrona roślin (ior), wciąż pojęcia te używane są zamiennie. Nic bardziej błędnego! Jeszcze raz postaram się wyjaśnić, że te sformułowania nie są równoznaczne.

Doradcy muszą być przeszkoleni w stosowaniu środków ochrony roślin

MRiRW przypomina, że z dniem 26 listopada usługi doradcze dotyczące metod ochrony roślin w zakresie realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin oraz stosowania środków ochrony roślin, w tym wykonywane w ramach działalności marketingowej, będą mogły być świadczone jedynie przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin na terytorium Polski lub analogiczne szkolenie w innym państwie członkowskim UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Introdukcja dobroczynka gruszowego

Przędziorki i pordzewiacze to groźne szkodniki roślin sadowniczych. W wielu polskich sadach wymagają wykonania w sezonie 2, 3, a nawet 4 zabiegów zwalczających.

Jak właściwie wykonywać zabiegi ochrony roślin?

Dzięki postępowi naukowo-technicznemu rolnicy mogą obecnie produkować żywność o lepszej jakości i z dużo większą wydajnością niż przed laty. Jest jednak i druga strona medalu. Postęp stwarza także duże zagrożenia. Nieumiejętne korzystanie z dostępnych osiągnięć może zaszkodzić. Przede wszystkim konsumentom, np. przez pozostałości środków ochrony roślin (ś.o.r.) w produktach. Ale intensywna produkcja zagraża również środowisku naturalnemu.

Zaraza ogniowa w nowym świetle

53 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin–PIB w Poznaniu, odbywająca się 7 i 8 lutego, jest bogata w doniesienia o nowościach. Dotyczą one zarówno rozwiązań ekonomicznych (m. in. wsparcia dla gospodarstw rolnych), prawnych (finał prac nad ustawą o środkach ochrony roślin), jak i praktycznych zaleceń ochrony.

Biologiczne metody w integrowanej ochronie roślin…

… były tematem tegorocznego sympozjum, tradycyjnie odbywającego się w przeddzień otwarcia obrad Sesji Naukowych Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu.