Spotkanie z doradcami rolniczymi w MRiRW

Fot. MRiRW
12 grudnia w ministerstwie rolnictwa odbyło się potkanie informacyjne, dotyczącym nowych wyzwań stojących przed publicznym doradztwem rolniczym. Wziął w nim udział wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk.

Spotkanie dedykowane było dyrektorom i służbom finansowym Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz koordynatorom ds. integrowanej ochrony, zatrudnionym w jednostkach doradztwa rolniczego. Celem konferencji było zaprezentowanie założeń wybranych działań projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, realizacji zadań wynikających z przepisów Wspólnej Polityki Rolnej, ze szczególnym uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin oraz omówienie nowych zasad finansowania jednostek doradztwa rolniczego w roku 2014 r.

Wiceminister Nalewajk przypomniał o ogromnej roli i randze doradztwa rolniczego w polityce rolnej. Jako dowód wskazał zaplanowanie środków finansowych na funkcjonowanie ośrodków doradztwa rolniczego w ustawie budżetowej na 2014 r. w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rozwoju wsi, a nie wojewodowie, jak to było dotychczas. Tadeusz Nalewajk podkreślił konieczność podnoszenia kwalifikacji przez doradców. – Tylko dobrze przygotowany doradca jest gwarancją profesjonalnej usługi doradczej – dodał wskazując jednocześnie na nowe wyzwania i możliwości, jakie stoją przez służbami doradczymi w nowym okresie programowania.

W dalszej części spotkania, przedstawiciele poszczególnych departamentów MRiRW zapoznali uczestników z założeniami wybranych działań projektowanego PROW 2014-2020, nowymi zasadami przekazywania środków finansowych w ramach dotacji celowej, koniecznością upowszechniania wśród rolników wiedzy na temat integrowanej ochrony roślin, która od przyszłego roku staje się obowiązkowym wymogiem każdego rolnika. Na zakończenie zaprezentowane zostały zasady udziału w ogłoszonych konkursach na realizację szkoleń w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie w ramach PROW 2007-2013”, w tym szkoleń na temat integrowanej ochrony i integrowanej produkcji.

Podczas spotkania minutą ciszy uczczono pamięć zmarłej tragicznie 5 grudnia dr Grażyny Opolskiej, która pełniła funkcję zastępcy dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Źródło: MRiRW

Related Posts

None found

Poprzedni artykułOwocne badania SGGW nad minikiwi
Następny artykułPolski sposób na sprawne oczyszczanie gleb z pestycydów

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.