Strona główna Tagi Jabłko

jabłko

Jabłko – nasz owoc narodowy

Od początku rozwoju polskiego sadownictwa jabłonie i jabłka zawsze odgrywały ważną rolę w gospodarstwach i kraju. Dotyczy to także spożycia jabłek.

Nowe letnie odmiany jabłoni

Belgijska firma Better3fruit proponuje sadownikom trzy nowe letnie odmiany jabłoni o nazwach: ‘Zari’, ‘Tunda’ i ‘Zonga’, z których pierwsza jest już uprawiana w sadach kilku krajów. W doświadczeniach austriackich przeprowadzonych w Styrii dobrze wypadła natomiast nowość rodem ze Stanów Zjednoczonych – odmiana SweeTango®.

Gala i jej sporty

Sprzedaż jabłek odmiany ‘Gala’ staje się ostatnio coraz trudniejsza. Z jednej strony wynika to z pojawienia się na rynku nowych odmian (‘Fuji’, Jazz®, Kanzi®), z drugiej – z coraz większych ilości owoców ‘Gali’ na rynku.

Grójeckie jabłko w tematycznej wiosce

W sobotę 25 lutego rozpoczął się w powiecie grójeckim cykl szkoleń uczących mieszkańców regionu, jak zakładać i promować tematyczne wioski i gospodarstwa, korzystające z regionalnych zasobów. Motywem przewodnim takich wiosek i gospodarstw mogą być grójeckie jabłka, wpisane do unijnego rejestru chronionych oznaczeń geograficznych.

Test na gorzką plamistość podskórną

Przez wiele lat różne francuskie sadownicze stacje doświadczalne próbowały znaleźć metodę testowania jabłek po zbiorach, która mogłaby już na tym etapie pozwolić przewidzieć, jaki procent owoców może być porażony przez gorzką plamistość podskórną po przechowaniu. Najlepszy okazał się test nazywany „metodą Eksteena”, który może być łatwo przeprowadzony przez każdego sadownika.

Dobre, bo… brytyjskie

Po latach recesji brytyjskie sadownictwo znowu zaczyna się szybko podnosić za sprawą kampanii marketingowej wzywającej mieszkańców tego kraju do kupowania krajowych owoców. Ten trend jest najwyraźniej widoczny w brytyjskich supermarketach, które preferują obecnie jabłka z rodzimych sadów.

Jabłka z Raciechowic produktem regionalnym

Spółdzielnia Ogrodnicza "Grodzisko" z Raciechowic powstała w 1995 roku. Do jej utworzenia zachęciły sadowników organizowane w latach 90. ub. wieku szkolenia, na których informowano o korzyściach wynikających ze wspólnej sprzedaży owoców. Członkowie spółdzielni nie prowadzą dużych gospodarstw, ale i tak różnią się one znacznie wielkością. Współpraca umożliwia sprzedaż owoców do kilku sieci handlowych, pozwala także osiągać sukcesy. Grupa "Grodzisko" jako pierwsza w Polsce uzyskała w roku 1998 certyfikat "Jakość Carrefour", a w ubiegłym roku, dzięki staraniom sadowników, "Jabłko z Raciechowic" zostało wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych.

Kombajnowy zbiór jabłek przemysłowych

28–30 września 2006 r. z inicjatywy Krajowej Unii Producentów Soków zorganizowany został wyjazd do Mnchpfiffel koło Querfurtu w Niemczech, poświęcony zwiedzaniu sadów przemysłowych oraz wizycie na wystawie maszyn dla sadownictwa IMIGO 2006. Uczestnikami wyjazdu byli głównie członkowie KUPS, zajmujący się produkcją koncentratów owocowych, a przewodnikiem — prof. dr hab. Eberhard Makosz prezes Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych. Jak wynika z zebranych podczas wyjazdu informacji, prowadzenie sadów przemysłowych z drzewami na silnie rosnących podkładkach i mechanicznym zbiorem owoców nie jest łatwe i wymaga ogromnych inwestycji, zwłaszcza w pierwszych latach takiej działalności.

Nawożenie i ochrona jabłoni przed parchem

Oprócz tematów związanych z czereśniami, które zdominowały konferencję towarzyszącą III Międzynarodowym Targom Agrotechniki Sadowniczej w Warszawie (12–13 stycznia br.), kilka wystąpień poświęcono nawożeniu i ochronie jabłoni.

Fertygacja jabłoni (cz. I)

Długotrwałe okresy suszy stają się czynnikiem ograniczającym rozwój intensywnego sadownictwa. Nawadnianie sadów jest już dzisiaj niezbędnym zabiegiem agrotechnicznym. Znaczne zagęszczenie drzew na jednostce powierzchni, przy ograniczonym zasięgu systemu korzeniowego podkładek karłowych i półkarłowych, zwiększa konkurencję drzew o wodę i składniki pokarmowe w glebie, dlatego wydaje się celowe jednoczesne podawanie wody i nawozów. Stosowanie nawozów wraz z wodą ma potencjalne zalety, ale też i wady. Nie zawsze jednak teoretyczne możliwości fertygacji uda się wykorzystać w praktyce sadowniczej.