Strona główna Tagi Pozostałości środków ochrony roślin

pozostałości środków ochrony roślin

1,3 proc. próbek owoców miało przekroczony poziom dopuszczalnych pozostałości śor

PIORiN, sprawując nadzór nad prawidłowym stosowaniem środków ochrony roślin, corocznie prowadzi badania pozostałości środków ochrony roślin - m.in. w świeżych owocach.

Atlas pozostałości pestycydów w wodach podziemnych

W Holandii opublikowano Atlas Wód Gruntowych z określonymi w niej pozostałościami pestycydów. Zawiera on lokalizacje i daty, w których pestycydy zostały znalezione. Dane będą wykorzystywane przez Zarząd ds. Ochrony Środowiska i Biocydów (CTGB) w celu monitorowania jakości wód podziemnych.

W Broniszach otwarto laboratorium do poboru próbek owoców i warzyw

Na Rynku Hurtowym Bronisze otwarty jest punkt informacyjny i poboru prób UO-Technologia. Laboratorium usługowo bada parametry fizykochemiczne owoców i warzyw (zawartość pozostałości pestycydów, azotanów/azotynów oraz pozostałości metali ciężkich).

Szwedzi wycofali ze sklepów 19 ton polskich jabłek

Sieć szwedzkich marketów ICA wycofała ze sklepów 19 ton jabłek po wykryciu w nich za wysokiego poziomu pozostałości środków ochrony roślin. Szwedzi twierdzą, że jabłka pochodzą z Polski - poinformował serwis RMF24 za szwedzką telewizją SVT.

Polskie jabłka do Chin, cz. II – nadawać się mogą prawie wszystkie

Po latach starań zostało podpisane porozumienie pomiędzy Polską a ChRL w sprawie handlu polskimi jabłkami. W Chinach ten nasz produkt eksportowy postrzegany jest jako towar ekskluzywny (o wykwintnym smaku, teksturze i aromacie). Sprawmy, aby również był najdoskonalszy jakościowo i najbezpieczniejszy żywieniowo.

PORS 2015 – co nowego w ochronie roślin sadowniczych

Kilka razy w roku dzwonią do naszego wydawnictwa osoby które jak się okazuje w trakcie rozmowy, reprezentują różne firmy zajmujące się kontrolą, a czasami nawet certyfikacją gospodarstw. Pytania dotyczą różnic, jakich osoby te dopatrują się w zapisach „Ewidencji zabiegów…” sprawdzanych gospodarstw, a treściami etykiet środków ochrony roślin znajdujących się aktualnie (w dniu rozmowy) na stronie internetowej resortu. W efekcie wyjaśnień okazuje się, że jako trzecie źródło porównania wykorzystują „Programy Ochrony Roślin…”. Specjalnie nie napisałam „aktualne”. Rozmówcy moi powołują się bowiem na anachroniczne wydania…

O wodzie

Włoski Wyższy Instytut Ochrony i Badań  nad  Środowiskiem (ISPRA) opublikował swój coroczny Raport Krajowy o Wodzie. Mimo spadku zużycia pestycydów ich pozostałości w środowisku wodnym nie zmniejszają się.
 

EFSA zbadała żywność

Raport podsumowuje kontrolę dotyczącą obecności pestycydów w żywności, przeprowadzoną w 27 krajach członkowskich oraz dwóch krajach należących do EFTA(Islandia i Norwegia). Raport prezentuje również wynik oceny ryzyka dietetycznego bazującej na krajowych kontrolach. Przy ocenie wyników badania, EFSA udziela również pewnych rekomendacji mających na celu polepszenie wprowadzania europejskiego prawa dotyczącego resztek pestycydów.

Nowe zasady kontroli pozostałości pestycydów w unijnych produktach

23 kwietnia ukazało się rozporządzenie nr 400/2014 dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2015, 2016 i 2017, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, a także mającego na celu ocenę narażenia konsumenta na te pozostałości.

Bez pozostałości pestycydów

Konferencja "Produkcja roślinna bez pozostałości śor szansą na zwiększenie dochodowości w rolnictwie" miała miejsce 30 października w Rawie Mazowieckiej”. Masowe stosowanie w ubiegłym wieku chemicznych środków ochrony roślin i nawozów mineralnych stało się główną przyczyną degradacji środowiska. Niebezpieczeństwo wyniszczenia organizmów pożytecznych, pojawiania się szkodników wtórnych i rozwoju ras odpornych patogenów na stosowane pestycydy, zmusiło naukowców do poszukiwania sposobów ograniczenia negatywnych skutków nadmiernej i nieracjonalnej chemizacji rolnictwa.