Strona główna Tagi Pozostałości środków ochrony roślin

pozostałości środków ochrony roślin

Komunikat MRiRW dla eksporterów owoców i warzyw do FR

W zakresie bezpieczeństwa żywności artykułów rolno – spożywczych pochodzenia roślinnego eksportowanych do Federacji Rosyjskiej obowiązuje Polskę, tak jak i inne Państwa Członkowskie UE, Memorandum z dnia 26 marca 2008 r. dotyczące bezpieczeństwa produktów roślinnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi i wywożonych ze Wspólnoty Europejskiej (WE) do Federacji Rosyjskiej, w odniesieniu do pozostałości pestycydów, azotanów i azotynów.

Bezpiecznie zneutralizować pozostałości

16 kwietnia w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach odbyły się praktyczne warsztaty szkoleniowo-dyskusyjne dotyczące bezpiecznej neutralizacji pozostałości skażonych środkami ochrony roślin, które stanowią zagrożenie zarówno dla środowiska, jak i operatorów wykonujących zabiegi ochrony roślin.

Unia sprawdza pozostałości

W Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) nr 788/2012 z 31 sierpnia 2012 r. Dotyczy ono skoordynowanego unijnego programu kontroli pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni. Będzie on obowiązywał w UE 27 w latach 2013 – 2015, a ma na celu zapewnienie zgodności pozostałości tych substancji z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami (NDP/MRL), a także ocenę narażenia konsumenta na te pozostałości.
 

Pozostałości środków ochrony roślin

Problem z pozostałościami środków ochrony roślin w owocach i warzywach poruszano na konferencji „Prawidłowa ochrona roślin, bezpieczeństwo rolnika i bezpieczna żywność", która odbyła się 29 listopada 2011 r. w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i zorganizowana została przez Bayer CropScience w ramach kampanii „Grunt to bezpieczeństwo". Zagadnienie zreferował dr Artur Miszczak, kierownik Zakładu Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.