Strona główna Tagi Przechowywanie

przechowywanie

Ozonowanie dla zachowania jakości

Tritlen (O3), potocznie zwany ozonem, jest gazem nietrwałym. Jego cząsteczka jest bardzo niestabilna i ma krótki czas połowicznego rozpadu. Składa się z trzech atomów tlenu. W naturze cząsteczka taka powstaje podczas wyładowań elektrycznych w wyniku rozpadu i ponownego połączenia się cząsteczek tlenu według schematu 3O2→2O3, np. w efekcie niektórych reakcji chemicznych (m.in. pod wpływem promieni słonecznych UV, podczas burz). Charakterystyczny dla obecności tego gazu jest jego „świeży” zapach. Ozon może być także wytwarzany sztucznie. Służą do tzw. ozonatory.

Jak zoptymalizować koszty przechowywania warzyw i owoców?

Zapewnienie właściwych warunków przechowywania zebranych warzyw i owoców wymaga od grup producenckich, podmiotów skupujących, firm z branży owocowo-warzywnej czy przetwórców niemałych nakładów finansowych. Sposobem na minimalizację kosztów jest maksymalne wykorzystanie dostępnego zaplecza magazynowego.

Przed zapełnieniem komór przechowalni

Czynności związane z przygotowaniem owoców do przechowywania powinny być poprzedzone starannym oczyszczeniem i zdezynfekowaniem pojemników, z którymi wnoszone będą one do magazynów na czas składowania. Jest to szczególnie ważne w przypadku ponownego wykorzystywania pojemników.

Film: Długotrwałe przechowywanie czereśni, technologia MAP

Lubor Zelený z intytutu w Holovousach wygłosił wykład pt. Długotrwałe przechowywanie, technologia MAP, w trakcie V Letnich Pokazów Czereśniowych.

Przechowalnie jabłek w kopalniach

Konsorcjum  Melinda – jak wszyscy – szuka możliwości obniżenia kosztów produkcji. O sposobie zaoszczędzenia na kosztach energii elektrycznej potrzebnej do przechowywania jabłek poinformował Andrea Fedrizzi – szef marketingu konsorcjum.

Za duże zapasy jabłek

Sadownicy wyciągają wnioski na nowy sezon - nie liczyć na powtórkę i brać przykład z Włochów - pisze "Puls Biznesu".

Sprytny materiał wydłuży życie żywności

Może wydłużyć czas przechowywania żywności, zabezpieczyć szpitalne meble przed zarazkami, a nawet płoty czy ściany przed niszczącymi je glonami. Sprytny materiał z nanocząstkami srebra i miedzi, niszczący bakterie i szkodliwe mikroorganizmy, opracowano w Instytucie Chemii Przemysłowej.

Na rejestrację urządzeń chłodniczych jest czas do 14 marca

Do 14 marca rolnicy powinni zgłosić swoje urządzenia chłodnicze do odpowiedniego rejestru. Za niezgłoszenie grożą im kary - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Nowy obiekt przetwórczy na Ukrainie

W obwodzie tarnopolskim (zachodznia Ukraina) powstaje duży zakład przetwórstwa sadowniczego. Surowiec z własnych sadów umożliwi zapełnienie wybudowanych już i powstających chłodni, przetwórstwo owoców i eksport.

Zamgławianie obiektów przechowalniczych a przechowywanie warzyw

Przechowywanie warzyw to proces, podczas którego może dojść do znacznych strat w ilości i jakości magazynowanego towaru. W dziedzinie tej nieustannie poszukuje się rozwiązań, które mogłyby ograniczyć ubytki warzyw podczas składowania. Firmy oferują coraz nowocześniejszy sprzęt, którym można utrzymać w obiektach optymalną temperaturę, wilgotność czy skład gazowy powietrza. W tym roku dodatkowym narzędziem prawnie dopuszczonym do stosowania podczas przechowywania niektórych warzyw jest zamgławianie obiektów przechowalniczych preparatem zawierającym oospory grzyba Pythium oligandrum.