Strona główna Tagi UE

UE

Co dalej z grupami?

Nikt w Unii Europejskiej nie spodziewał się, że powstanie u nas tak wiele grup producentów owoców i warzyw, które będą inwestować w najnowsze metody zbioru, przechowywania i przygotowania do sprzedaży, czyli korzystać z dofinansowania dla grup wstępnie uznanych. Europa oszczędza, więc powstał zamysł, by od zaraz drastycznie ograniczyć pomoc dla wstępnie uznanych grup.

Rolnictwo w Unii Europejskiej

Wyniki spisu rolnego przeprowadzonego w krajach Unii Europejskiej w 2010 r. informują, że w ciągu siedmiu lat (od 2003 do 2010 r.) liczba gospodarstw rolnych w Unii zmniejszyła się o 19,8%. Największy spadek odnotowano w Estonii (-46,6%), Bułgarii (-44,2%) i w Polsce (-30,7%).

Koniec mieszania w sokach – zmiana przepisów UE

W połowie grudnia ub.r. Parlament Europejski zaakceptował nowe, przyjazne dla konsumentów zasady oznakowania owocowych soków i nektarów. Oznakowanie ma uniemożliwić używanie potencjalnie mylących nazw soków mieszanych oraz informacji o braku cukru.

Nowe produkty ogrodnicze na liście nazw chronionych

22 grudnia ubiegłego roku Komisja Europejska zatwierdziła  trzy nazwy produktów ogrodniczych o chronionych nazwach geograficznych.

Owoce znowu w szkole

W bieżącym roku szkolnym już po raz trzeci w polskich szkołach realizowany jest program WPR „Owoce w szkole”. Jest on jednym z priorytetowych działań KE, zmierzających do poprawy stanu zdrowia i sposobu odżywania dzieci oraz kształtowania u nich prawidłowych nawyków żywieniowych. Przedsięwzięcie skierowane jest do najmłodszych uczniów szkół podstawowych, z klas I–III.

Nowe prawo UE o znakowaniu żywości

„Nowe prawo UE o znakowaniu żywności” było tematem konferencji zorganizowanej przez Biuro Promocji Jakości, która odbyła się 27 września br. w Warszawie. Uczestnikami spotkania byli producenci żywności oraz przedstawiciele najważniejszych organizacji rolniczych i żywnościowych w Polsce. Na konferencji omówione zostało nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

Czarne porzeczki w Unii Europejskiej

Towarową produkcję owoców czarnej porzeczki rozpoczęto w niewielu krajach przed drugą wojną światową, a na szeroką skalę dopiero w latach 70. ub. wieku. Dokładna ocena wielkości produkcji owoców tego gatunku nie jest łatwa, z powodu braku rzetelnych informacji dotyczących powierzchni plantacji oraz zbiorów w poszczególnych krajach. Wiadomo jednak na pewno, że Polska utrzymuje pozycję lidera wśród producentów owoców czarnej porzeczki — nie tylko w UE, ale i na świecie.

Wiśnie w Unii Europejskiej

Powierzchnia uprawy wiśni na świecie wynosi około 250 tys. ha, w tym w Rosji mniej więcej 60 tys. ha, w Serbii 45 tys. ha, w Polsce około 38 tys. ha, w USA i na Węgrzech po 15 tys. ha. Większe nasadzenia tego gatunku są jeszcze w Niemczech i w Turcji. W ostatnich 40 latach światowa produkcja wiśni wzrosła z 500 tys. ton do 1 mln ton, w tym w 15 krajach "starej" Unii Europejskiej z około 100 do 350 tys. ton, a w Polsce z 50 do 200 tys. ton.