Holenderskie dni otwarte (cz. I )

W dniach 24–27 września ub.r. w Holandii odbyły się Międzynarodowe Dni Otwarte głównych firm hodowlano-nasiennych (m.in. Bejo Zaden, Clause Vegetable Seeds, Nickerson-Zwaan, Monsanto, Sakata, Syngenta), podczas których zaprezentowano bogatą paletę odmian różnych gatunków warzyw. W tym artykule przedstawiamy głównie ofertę warzyw korzeniowych i cebulowych.

Bejo Zaden
Na poletkach doświadczalnych w miejscowości Warmenhuizen goście, którzy przybyli z całego świata, mogli obejrzeć znane oraz najnowsze odmiany różnych gatunków warzyw polowych z hodowli firmy Bejo Zaden. Spośród warzyw korzeniowych pokazano m.in. trzy nowe odmiany marchwi: Baltimore F1 (fot. 1), Newhall F1, Niland F1.

Pierwsza z kreacji to plenny mieszaniec w typie Berlikumer, o wszechstronnym wykorzystaniu korzeni. Mogą być one sprzedawane w pęczkach (z uprawy wczesnej), kierowane do przetwórstwa (do produkcji soków i surówek) oraz przeznaczane do przechowywania. Rośliny odznaczają się dużym wigorem i szybkim tempem wzrostu. Odmiana bardzo dobrze sprawdza się na różnych stanowiskach uprawowych.

Fot. 1. Odmiana Baltimore F1 o wszechstronnym wykorzystaniu korzeni
 
Newhall F1 (fot. 2) to średnio późna kreacja w typie nantejskim, polecana do bezpośredniej sprzedaży oraz przechowywania. Jej średniej długości korzenie są gładkie i cylindryczne.

Fot. 2. Cylindryczne korzenie odmiany Newhall F1

Trzecia z odmian – Niland F1 (fot. 3) – to z kolei propozycja rekomendowana do mechanicznego zbioru i pakowania. Korzenie tego mieszańca cechują się dużym wyrównaniem i wysoką tolerancją na pękanie. Nie tracą intensywnej, pomarańczowej barwy nawet po długim przechowywaniu. 

Fot. 3. Atrakcyjnie wybarwione korzenie mieszańca Niland F1

W kolekcji odmian firmy Bejo Zaden można było ponadto zobaczyć wiele interesujących odmian innych gatunków warzyw, np. mieszańca buraka ćwikłowego Boldor F1 o żółto- pomarańczowych korzeniach.

Clause Vegetable Seeds
Miejscem prezentacji odmian tego hodowcy były pola w północnej Holandii (miejscowość Dirkshorn). Podczas zwiedzania kolekcji, osobom z Polski towarzyszyli pracownicy z oddziału firmy Clause Vegetable Seeds z naszego kraju, którzy omawiali warunki uprawy oraz charakteryzowali poszczególne odmiany pod kątem ich wymagań agrotechniczno-glebowych, zdrowotności roślin oraz przeznaczenia i plenności.
 
Spośród warzyw korzeniowych zaprezentowano m.in. nowego mieszańca selera korzeniowego – Albedo F1 (fot. 4). Jest to kreacja o 130-dniowym okresie wegetacji, rekomendowana zarówno do uprawy z przeznaczeniem na rynek warzyw świeżych (także do wczesnej sprzedaży w pęczkach), jak również do przechowywania oraz zaopatrzenia przemysłu przetwórczego. – Wielokierunkowe wykorzystanie tej odmiany jest możliwe dzięki dobrej reakcji roślin na zmienne zagęszczenie uprawy (od 40 tys. do 80 tys. szt./ha) – informowała Dorota Wielgat z firmy Clause Polska. Rośliny o ciemnozielonych liściach i wzniesionym pokroju tworzą kuliste korzenie, wypełnione białym miąższem. Jak podkreślała D. Wielgat, odmiana Albedo F1 nie ma skłonności do tworzenia pustych komór oraz przebarwień korzeni. Ponadto wyróżnia się wysoką tolerancją na jarowizację oraz małą podatnością na septoriozę selera.

Fot. 4. Albedo F1 – nowa odmiana selera korzeniowego

W kolekcji odmian marchwi uwagę zwracały dwie propozycje typu nantejskiego – Match F1 (fot. 5) oraz Stromboli F1 (fot. 6). Okres wegetacji pierwszego mieszańca wynosi ok. 130 dni, z kolei drugi dojrzałość zbiorczą osiąga po 130–140 dniach od siewu. Odmiana Match F1 tworzy intensywnie wybarwione (ciemnopomarańczowe), cylindryczne korzenie o długości 18–20 cm. Mocno osadzona nać o dużej odporności na alternariozę czyni odmianę przydatną do zbioru mechanicznego.

Fot. 5. Odmiana Match F1 jest przydatna do zbioru mechanicznego

Natomiast mieszaniec Stromboli F1, wyhodowany z przeznaczeniem do długiego przechowywania, wykształca cylindryczne korzenie o długości 20–22 cm. Dzięki temu, że korzenie nie są podatne na pękanie oraz łamanie, a nać jest silna i odporna na alternariozę, odmiana dobrze sprawdza się podczas zbioru i obróbki mechanicznej (mycie, polerowanie korzeni).

Fot. 6. Stromboli F1 to propozycja do długiego przechowywania

[NEW_PAGE]
Monsanto

Na poletkach demonstracyjnych koncernu Monsanto w miejscowości Enkhuizen można było porównać ze sobą m.in. różne odmiany cebuli. W ubiegłym roku w ofercie tej firmy pojawiły się dwie nowości – RS 0775 1481 F1 (fot. 7) oraz R 4593 F1 (fot. 8). Pierwsza z nich to mieszaniec w typie Rijnsburger o okresie wegetacji wynoszącym ok. 118 dni. Twarde, kuliste cebule mogą być przechowane z powodzeniem do końca maja i cechują się wysoką tolerancją na przedwczesne pobudzenie podczas okresu przechowywania.

Druga z nowych kreacji to propozycja o czerwonej łusce. Okres wegetacji tego mieszańca wynosi 112 dni. Tworzy on atrakcyjne, kuliste, lekko spłaszczone cebule o średnicy 60−80 mm. Rośliny o silnym wigorze są odporne na fuzaryjne gnicie cebuli (Fusarium oxysporum f.sp. cepae) oraz tolerancyjne na różowienie korzeni (Phoma terrestris). Odmiana ma dobre zdolności adaptacyjne do różnych stanowisk uprawowych. Odpowiednią wielkość cebul można uzyskać przy wysiewie ok. 600 tys. nasion/ha.

Fot. 7. RS 0775 1481 F1 – nowa odmiana cebuli w typie Rijnsburger

Fot. 8. Atrakcyjne, twarde cebule mieszańca R 4593 F1

Z odmian marchwi przeznaczonych do wczesnej uprawy można było przyjrzeć się m.in. mieszańcowi Carvora F1 (fot. 9). Jego wyrównane korzenie o długości ok. 20 cm nie mają tendencji do rozwidlania się i pękania. Ze względu na słodki smak, są szczególnie polecane do produkcji surówek i soków.

Fot. 9. Korzenie odmiany Carvora F1, ze względu na słodki smak, są polecane do produkcji surówek i soków

W segmencie kreacji średnio późnych zaprezentowano m.in. odmianę Nebula F1 (fot. 10). Jest to plenny mieszaniec w typie nantejskim o ok. 130-dniowym okresie wegetacji. Jego gładkie i mocne korzenie osiągają długość 19−23 cm, odznaczają się dobrym smakiem oraz wysoką zawartością suchej masy. Ich wnętrze zachowuje ciemnopomarańczową barwę nawet po długim przechowaniu (do czerwca). Rośliny mają umiarkowaną odporność na mączniaka prawdziwego. Wysoka, wzniesiona i zdrowa nać ułatwia zbiór mechaniczny.

Fot. 10. Nebula F1 – plenny mieszaniec w segmencie odmian średnio późnych

Nickerson-Zwaan I Vilmorin
Kolekcja odmian firm Nickerson-Zwaan i Vilmorin, zlokalizowana w miejscowości Dirkshorn obfitowała w nowości. Imponująco przedstawiały się poletka z warzywami cebulowymi. Podczas wrześniowego spotkania producentom z Polski towarzyszyli przedstawiciele firmy Nickerson-Zwaan z naszego kraju. Zwrócili oni uwagę m.in. na wczesną odmianę Meranto F1 (fot. 11), polecaną do uprawy z przeznaczeniem na zaopatrzenie rynku warzyw świeżych oraz do przetwórstwa. – Wartością dodaną tej kreacji są mocna łuska i twarde zgrubienie. Cechy te umożliwiają przechowywanie jej do marca. Odmiana jest ponadto odporna na choroby, w tym m.in. na różowienie korzeni – mówił Piotr Manista z firmy Nickerson-Zwaan.

Fot. 11. Cebule wczesnej odmiany Meranto F1 o mocnej łusce

Spośród kreacji średnio wczesnych można było obejrzeć m.in. odmiany Centro F1 (fot. 12) i Dormo F1 (fot. 13). Obydwie są przydatne do przechowywania do końca czerwca. Tworzą kuliste cebule o łusce słomkowożółtej (odmiana Centro F1) oraz złotobrązowej (Dormo F1). Norma wysiewu dla obydwu mieszańców wynosi 3,2−3,8 jednostki nasion na hektar.

Fot. 12. Mieszaniec Centro F1 jest polecany do długiego przechowywania

Fot. 13. Kuliste cebule odmiany Dormo F1 są okryte złotobrązową łuską

W segmencie odmian o czerwonej łusce zaprezentowano średnio wczesnego mieszańca Retano F1 (fot. 14). Jego rośliny charakteryzują się dużym wigorem i wysoką plennością. Gruba warstwa nalotu woskowego na szczypiorze zmniejsza podatność na choroby. Kuliste cebule o średnicy do 7 cm można przechowywać do końca maja. Ich odpowiednią wielkość uzyskuje się przy wysiewie 3,0−3,8 jednostki nasion/ha.

Fot. 14. Retano F1 – propozycja o ciemnoczerwonej łusce

Wśród odmian marchwi propozycją na najwcześniejsze terminy zbioru oraz do uprawy całorocznej jest mieszaniec w typie nantejskim Musico F1 (fot. 15). Jego gładkie korzenie osiągają długość 17−19 cm. Szybko się wybarwiają i nie są podatne na pękanie. Odmiana jest odporna na alternariozę naci (Alternaria dauci) oraz jarowizację.

Fot. 15. Korzenie odmiany Musico F1 szybko się wybarwiają i nie są podatne na pękanie


[NEW_PAGE]Na poletkach doświadczalnych firmy Vilmorin można było ponadto przyjrzeć się nowej odmianie Octavo F1 (VAC 62 F1). Ten plenny mieszaniec o 120-dniowym okresie wegetacji to propozycja do długiego przechowywania (do maja). Korzenie wyróżniają się intensywnym i jednolitym wybarwieniem wnętrza. Ze względu na silną i zdrową nać odmiana jest rekomendowana do zbioru mechanicznego.

Zainteresowanie zwiedzających wzbudzała także kreacja marchwi o żółtych korzeniach − Goldfinger F1. Z oferty odmian buraków ćwikłowych przedstawiciele firmy Vilmorin polecali m.in. mieszańca Camaro F1 o 115-dniowym okresie wegetacji. Liście tej odmiany charakteryzują się wysoką zdrowotnością. Korzenie są kuliste, ciemnoczerwone, o intensywnym smaku i aromacie. Odmiana może być wykorzystana do sprzedaży na rynku warzyw świeżych (także w pęczkach na botwinę), do przechowywania oraz przetwórstwa.
 
Sakata
Z ofertą tego hodowcy można było zapoznać się na poletkach demonstracyjnych w miejscowości Zwaagdijk. Podczas dni otwartych polskim gościom towarzyszył Michał Taraska z firmy Sakata. Spośród warzyw korzeniowych zwrócił on uwagę m.in. na dwie odmiany buraków ćwikłowych − Cardeal F1 i Rodinia F1 (fot. 16). Pierwsza z nich to znana i ceniona na naszym rynku średnio wczesna kreacja (100 dni wegetacji), której korzenie o wysokiej zawartości cukrów oraz suchej masy mogą być przeznaczane do sprzedaży na rynku warzyw świeżych oraz zaopatrzenia przetwórstwa. Rośliny o zdrowych liściach są wysoce tolerancyjne na występowanie chwościka buraka (Cercospora beticola Sacc.). Tworzą kuliste, wyrównane korzenie – mówił M. Taraska.

Fot. 16. Mieszaniec Rodinia F1 o długich i gładkich korzeniach
 
Odmiana Rodinia F1 charakteryzuje się z kolei wydłużonymi, gładkimi, ciemnoczerwonymi korzeniami, które nie mają skłonności do łykowacenia i przebarwień. Stanowią one atrakcyjny towar na rynku warzyw świeżych, jak również są cennym surowcem dla przemysłu przetwórczego. W próbach znajduje się mieszaniec Red Hawk F1 (75 dni), polecany szczególnie na najwcześniejsze zbiory w pęczkach oraz na botwinę. Odmiany Cardeal F1 i Red Hawk F1 są rekomendowane do uprawy ekologicznej.

Syngenta
Na poletkach demonstracyjnych firmy Syngenta w miejscowości Andijk zaprezentowano szeroką gamę odmian warzyw, w tym m.in. mieszańca rzodkiewki Rockstar F1 (fot. 17), przeznaczonego do uprawy na zbiory od początku czerwca do września. Okres wegetacji tej odmiany wynosi ok. 3 tygodnie. Zgrubienia łatwo i szybko się wybarwiają, są kuliste, bez tendencji do szybkiego starzenia się i parcenia. Liście są krótkie, mocno osadzone. Mieszaniec jest tolerancyjny na stresowe warunki uprawy latem.

Fot. 17. Rockstar F1 to odmiana rzodkiewki o kulistych zgrubieniach i krótkich, mocnych liściach

Anna Wilczyńska, Marcin Bartczak
Fot. 1–3, 7–15, 17 A. Wilczyńska; fot. 4–6, 16 M. Bartczak.

Artykuł pochodzi z numeru 1/2014 „Hasła Ogrodniczego”

Related Posts

None found

Poprzedni artykułKonkurs na nazwę wina z Uniwersytetu Rolniczego
Następny artykułDziała już europejski serwis o zagrożeniach geologicznych – PanGeo

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.