700-300-katalogi-warzyw

Selery na pierwszy rzut

Dla uzyskania zadowalających plonów selera uprawianego na wczesne zbiory, głównie pęczkowe, w planowanym przez plantatora terminie, równie ważne jak zastosowanie odpowiedniej technologii uprawy jest postawienie na właściwe odmiany. Przedstawiciele firm rekomendują do tego typu uprawy kilkanaście kreacji.

Odmiany selera przeznaczone do wczesnowiosennych nasadzeń – w tunelach foliowych, pod płaskimi okryciami, ale także w nieosłoniętym polu powinny odznaczać się intensywnym wzrostem oraz szybkim wykształcaniem korzenia spichrzowego o wiązce korzeni bocznych skierowanych w dół. Pożądaną cechą jest również wzniesiony pokrój liści, który ułatwia wiązanie roślin w pęczki. Ze względu na niską temperaturę powietrza i gleby w początkowym etapie produkcji na miejscu stałym rośliny nie powinny wykazywać skłonności do jarowizacji.

Aby przedstawić asortyment wczesnych odmian selera na krajowym rynku zwróciłam się do przedstawicieli firm nasiennych z prośbą o wytypowanie ze swojej oferty maksymalnie 3 tego typu odmian. Ich charakterystykę przedstawiłam w tabeli.

Charakterystyka wybranych wczesnych odmian selera


*b.d. – brak danych
**cena za 10 g nasion

Alseed
*Prager Reuzen to bardzo wczesna odmiana, której korzenie spichrzowe można wykopywać po ok. 120 dniach od posadzenia rozsady. Tworzy duże korzenie spichrzowe o białej skórce i miąższu bez przebarwień oraz pustych przestrzeni. Korzenie spichrzowe zakończone są wiązką korzeni bocznych, które łatwo można usunąć w czasie przygotowania towaru do sprzedaży.


Prager Reuzen

Bejo Zaden
*Balena to odmiana o okresie wegetacji wynoszącym ok. 140 dni od posadzenia rozsady. niezawodny w najwcześniejszych uprawach pod osłonami. Korzenie spichrzowe rosną szybko i po osiągnięciu dojrzałości są kuliste. Osiągają dużą masę i nie mają tendencji do tworzenia wewnątrz pustych przestrzeni. Wzniesiony pokrój liści ułatwia wiązanie w pęczki. Rośliny nie wykazują skłonności do jarowizacji.

Balena

EJA (odmiana hodowli SEMO)
*Neon to wczesna odmiana o okresie wegetacji wynoszącym 137 dni od posadzenia rozsady. Odmiana wczesna, bardzo plenna. Korzenie spichrzowe są gładkie, kuliste, bez pustych przestrzeni. Miąższ jest biały, bez przebarwień. Odmiana polecana jest m.in. do zbioru pęczkowego.

Neon

[NEW_PAGE]Frimeko (odmiana hodowli Agri-Saaten)
*Mentor to odmiana o okresie wegetacji wynoszącym 100-120 dni od posadzenia rozsady. Korzenie spichrzowe są kuliste, gładkie z białym miąższem, bez pustych przestrzeni. Rozeta liściowa jest średniej wielkości.

Nunhems
*Monarch to odmiana o okresie wegetacji wynoszącym 155 dni od posadzenia rozsady. Korzenie spichrzowe mają dużą średnicę i jędrny, biały miąższ. Rośliny tworzą małą tzw. brodę korzeniową. Ciemnozielone liście są średnio długie i zwarte, co ułatwia wiązanie w pęczki.
*Rex to odmiana o okresie wegetacji wynoszącym155 dni od posadzenia rozsady. Korzenie spichrzowe są gładkie, łatwe do czyszczenia, miąższ ma barwę białą. Rośliny o szybkim wzroście tworzą silne, wzniesione liście i są tolerancyjne na długotrwałą suszę.
*Prinz to odmiana o okresie wegetacji wynoszącym 160 dni od posadzenia rozsady. Dojrzałe korzenie spichrzowe są gładkie i kuliste, o białym miąższu. Ciemnozielone liście są pionowo ustawione, zwarte, co ułatwia wiązanie w pęczki. Rośliny nie wykazują skłonności do jarowizacji.

Prinz

PlantiCo
*Talar to odmiana o okresie wegetacji wynoszącym 150-155 dni od posadzenia rozsady. Korzenie spichrzowe są duże, kuliste o białej skórce i z wiązką korzeni bocznych skierowaną w dół. Miąższ jest biały, bez skłonności do parcenia. Rośliny o średniej wysokości i wzniesionym pokroju są tolerancyjne na jarowizację.

PNOS
*Zagłoba to wczesna odmiana o kulistych korzeniach spichrzowych pokrytych gładką, jasną skórką, natomiast wewnątrz mają biały miąższ bez pustych przestrzeni i przebarwień. Korzenie boczne są nisko osadzone, powierzchnia wyrastania rozety liściowej jest mała. Liście mają wzniesiony pokrój.

Zagłoba

Rijk Zwaan
*Otago to wczesna odmiana o okresie wegetacji wynoszącym 135 dni od posadzenia rozsady. Bardzo wcześnie tworzy korzenie spichrzowe o gładkiej skórce. Miąższ jest biały, zwarty, bez pustych przestrzeni. Rośliny mają wzniesiony pokrój, ogonki liściowe są średnio długie, a blaszki liściowe drobne.
*President to odmiana o okresie wegetacji wynoszącym 155 dni od posadzenia rozsady. Korzenie spichrzowe są duże, kuliste o twardym miąższu, bez pustych przestrzeni. Korzenie boczne są nisko osadzone. Ulistnienie ma wzniesiony pokrój.
*Cisko to odmiana o okresie wegetacji wynoszącym 155 dni od posadzenia rozsady. Korzenie spichrzowe są twarde, miąższ jest zwarty, bez pustych przestrzeni, nieciemniejący po ugotowaniu. Ulistnienie ma otwarty pokrój.

Cisko

Opracowała dr inż. Aleksandra Czerwińska-Nowak

Fot. A. Czerwińska-Nowak, firmowe

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię