Jakie były plony warzyw i owoców w 2019 r.?

kapusta, fot. J. Klepacz-Baniak
fot. J. Klepacz-Baniak
GUS podał pod koniec grudnia ub.r. rezultaty wynikowego szacunku produkcji głównych upraw ogrodniczych i rolnych w 2019 r.

Przedstawiają się one następująco:

 • produkcję warzyw gruntowych ocenia się na ponad 3,8 mln t, tj. o ok. 6% mniej w porównaniu z rokiem 2018;
 • zbiory owoców z drzew ocenione zostały na ponad 3,4 mln t, tj. o ok. 23% mniej od rekordowej produkcji w 2018 r.;
 • zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych zostały oszacowane na ok. 0,5 mln t, tj. o ok. 17% mniej od zbiorów 2018 r.;
 • zbiory zbóż ogółem ocenia się na ok. 28,8 mln t, tj. o ok. 7% więcej od w 2018 r.;
 • produkcję zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na ok. 24,9 mln t, tj. o ok. 9% więcej od uzyskanej w 2018 r.;
 • zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na ok. 2,35 mln t, tj. o ok. 7% więcej od zbiorów w 2018 r.;
 • zbiory ziemniaków (łącznie z produkcją w ogrodach przydomowych) szacuje się na ok. 6,5 mln t, tj. o ok. 13% mniej od zbiorów uzyskanych w roku 2018;
 • zbiory buraków cukrowych ocenia się na ok. 13,7 mln t, tj. o ok. 4% mniej od produkcji uzyskanej w 2018 r.

Warzywa gruntowe

Warunki ubiegłorocznej wegetacji warzyw gruntowych, podobnie jak w sezonie 2018, były bardzo trudne, przede wszystkim z uwagi na długotrwałą suszę, jaką notowano już od wiosny. Deficyt wody w glebie po zimie, spotęgowany brakiem opadów i ekstremalnymi temperaturami wiosną i latem, ograniczył znacznie plonowanie większości gatunków warzyw, szczególnie odmian wczesnych. Jedynie na plantacjach nawadnianych plony były zadawalające. Od września warunki wegetacji zaczęły się poprawiać, sprzyjając plonowaniu warzyw odmian późniejszych. Pozwoliło to na oszacowanie nieco wyższych zbiorów, niż przewidywane w poprzedniej ocenie. Przebieg warunków wegetacji we wrześniu i w październiku sprzyjał szczególnie lepszemu plonowaniu późnych odmian kapusty, kalafiorów i brokułów.

Łączną produkcję warzyw gruntowych (odmian wczesnych i późnych) oszacowano w 2019 r. na ponad 3,8 mln t, tj. na poziomie o ok. 6% niższym od produkcji w 2018 r.

 • W porównaniu do 2018 r.  zanotowano zmniejszenie się produkcji wszystkich podstawowych gatunków warzyw gruntowych, zwłaszcza korzeniowych.
 • Zbiory kapusty ocenione zostały na ponad 0,8 mln t, a kalafiorów na ok. 210 tys. t.
 • Produkcję cebuli oszacowano na poziomie ok. 535 tys. t, a zbiory marchwi zostały ocenione na blisko 680 tys. t, natomiast produkcję buraków oszacowano na ok. 270 tys. ton.
 • Zbiory ogórków oceniono na blisko 225 tys. t, a pomidorów – na ok. 240 tys. ton. Łączna produkcja pozostałych gatunków warzyw została oszacowana na przeszło 855 tys. ton.

Owoce z drzew

Ostatni sezon wegetacji drzew owocowych charakteryzował się wyjątkowo niekorzystnymi warunkami, które w znaczny sposób ograniczyły plonowanie większości gatunków. Na wielu plantacjach straty spowodowane przez wiosenne przymrozki, jakie wystąpiły w czasie kwitnienia i zawiązywania owoców, były bardzo duże. Brak dostatecznej ilości wilgoci w glebie, zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim oraz przesilenie drzew rekordowym owocowaniem w 2018 r., dodatkowo przyczyniły się do zmniejszenia plonowania na poszczególnych plantacjach. Znaczne straty w plonowaniu zostały w pewnym stopniu zniwelowane wejściem w okres pełnego owocowania wielu młodych, bardziej plennych plantacji. Od poprzedniego szacunku zanotowano także w niektórych rejonach poprawę warunków wilgotnościowych, która pozwoliła na nieznaczne podniesienie prognozowanej we wrześniu wielkości produkcji owoców z drzew.

Łączne zbiory owoców z drzew w 2019 r. ocenione zostały na ponad 3,4 mln t, tj. o ok. 23% mniej od rekordowych zbiorów uzyskanych w 2018 r.

 • Zbiory z sadów jabłoniowych oszacowano na ok. 3 mln t, tj. także o ok. 23% mniej od bardzo wysokiej produkcji roku 2018.
 • Produkcję z sadów gruszowych oceniono na przeszło 67 tys. t (o ok. 26% mniej niż w roku 2018), natomiast produkcję śliwek na ok. 95 tys. t (o ponad 20% mniej od uzyskanej w 2018 r.).
 • Zbiory z sadów wiśniowych zostały oszacowane na ok. 152 tys. t (o ok. 24% niżej od zbiorów w 2018 r.), a zbiory czereśni na ok. 44 tys. t (o blisko 26% mniej od rekordowej produkcji 2018 r.).
 • Łączna produkcja brzoskwiń, moreli i orzechów włoskich została oceniona na ok. 17 tys. t.

Owoce z krzewów owocowych i plantacji jagodowych

Produkcja owoców z krzewów owocowych w sadach i plantacji jagodowych oceniona została na poziomie nieco wyższym od przewidywanego w poprzednim szacunku, jednak nadal ocenia się, że produkcja ta nie przekroczyła 0,5 mln ton. Szacuje się, że jest o ok. 17% niższa od bardzo dobrej uzyskanej w 2018 r. Plonowanie większości gatunków zostało ograniczone poprzez uszkodzenia przymrozkowe i długotrwały brak dostatecznej ilości wilgoci w glebie.

 • Największy spadek produkcji w porównaniu z 2018 r. oszacowano dla malin (o blisko 35%). Odmiany letnie w dużej części przemarzły podczas zimy, przy czym na niektórych plantacjach zanotowano także zamieranie pędów. Niedobory wilgoci w glebie wpłynęły również na obniżenie plonów. Straty w plonowaniu odmian jesiennych zostały spowodowane przede wszystkim przez wiosenne przymrozki, jednak odmiany te także odczuły skutki suszy. Niewielka poprawa warunków wilgotnościowych we wrześniu i październiku pozwoliła podnieść nieznacznie oszacowaną wcześniej produkcję malin. Zbiory owoców tego gatunku oceniono na ponad 75 tys. t.
 • Produkcję porzeczek ogółem (czarnych i kolorowych łącznie) oszacowano na blisko 127 tys. t, tj. na poziomie o ok. 23% niższym od produkcji 2018 r. (zbiory porzeczek czarnych zostały ocenione na blisko 93 tys. t).
 • Produkcję agrestu oceniono, podobnie jak w poprzednich szacunkach, na ok. 9,6 tys. t, tj. o niespełna 17% mniej od produkcji roku 2018.
 • Zbiory truskawek (łącznie z produkcją w ogrodach przydomowych) zostały oszacowane na ponad 175 tys. t, tj. o ok. 10% mniej od produkcji w 2018 r.
 • Zbiory pozostałych owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych zostały oszacowane na ponad 87 tys. t, tj. jedynie o ok. 3% mniej w porównaniu z dobrym owocowaniem z roku 2018. Większość gatunków owoców z tej grupy plonowało jednak zdecydowanie słabiej niż w 2018 r., natomiast obserwuje się wzrost powierzchni nowych nasadzeń.
 • W wyniku wchodzenia w okres pełnego owocowania dużych areałów nasadzeń borówki wysokiej, w ub. sezonie zanotowano ok. 30% wzrost zbiorów tego gatunku owoców, chociaż plonowanie nie było zadowalające. Powierzchnia uprawy borówki nadal zwiększa się. Wśród pozostałych krzewów owocowych znaczenia nabiera jagoda kamczacka. Obserwuje się także nasadzenia innych nowych gatunków, takich jak np. dereń jadalny, pigwowiec, świdośliwa, aktinidia czy kolcowój chiński (jagody goji).

źródło: GUS

Related Posts

None found

Poprzedni artykułStacja pogodowa na miarę potrzeb
Następny artykułNowe przepisy od nowego roku

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.