Komunikaty-Sadownicze-NOWY-765×100

Susza w uprawach krzewów owocowych i ziemniaków pogłębia się

W jedenastym okresie raportowania tj. od 1 lipca do 31 sierpnia, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa stwierdził wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.

Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla kraju, na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -112,8 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 4,8 mm w stosunku do poprzedniego okresu – poinformował IUNG w raporcie.

W zachodniej części kraju odnotowano kolejny już raz zwiększenie obszaru z niskimi wartościami KBW. Najniższe wartości w dalszym ciągu występowały w Poznaniu i na terenach przyległych do tego miasta, na terenie Ziemi Lubuskiej oraz na Nizinie Śląskiej – od -190 do -209 mm. Duży deficyt wody – od –170 do -189 mm notowany jest na terenie Nizin Szczecińskiej, Wielkopolskiej, na Wale Trzebnickim. W pozostałej zachodniej części kraju niedobory wody wynoszą od -120 do – 169 mm. We wschodniej części Polski notowany jest mniejszy deficyt wody od 0 do -100 mm z wyjątkiem Wysoczyzny Siedleckiej gdzie deficyt ten wynosi od -110 do -139 mm.

Aktualnie susza rolnicza w Polsce występuje wśród następujących monitorowanych upraw:

  • roślin strączkowych
  • krzewów owocowych
  • ziemniaka
  • chmielu
  • warzyw gruntowych
  • tytoniu
  • buraka cukrowego
  • kukurydzy na kiszonkę
  • kukurydzy na ziarno.

W tym okresie suszę notowano m.in. wśród upraw krzewów owocowych. Notowano ją w 7 województwach w 538 gminach tj. w 21,71% gmin Polski, na powierzchni 9,53% gruntów ornych. W tym okresie w stosunku do poprzedniego okresu sześciodekadowego nastąpił wzrost liczby gmin z suszą o 8,43 punktów procentowych oraz o 4,72 punktów procentowych jeśli chodzi o zagrożoną powierzchnię. W woj. lubuskim suszą zagrożonych jest 100 proc. gmin; trudna sytuacja jest również w opolskim, dolnośląskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

Zagrożenie suszą rolniczą występowało również wśród upraw ziemniaka. Na terenie Polski suszę w tych uprawach notowano w siedmiu województwach w 454 gminach tj. w 18,32% gmin kraju obejmując 6,31% gruntów ornych. W tym okresie w stosunku do poprzedniego okresu sześciodekadowego nastąpił wzrost liczby gmin z suszą o 10,62 punktów procentowych oraz o 4,82 punktów procentowych dotyczących zagrożonej powierzchni. Znów najgorsza sytuacja jest w woj. lubuskim, gdzie zagrożone suszą są uprawy ziemniaka w 100 proc. gmin.
 
Źródło: IUNG

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię