ASTER WRZOSOLISTNY NA KWIATY CIĘTE

  W latach osiemdziesiątych na zachodzie Europy, zwłaszcza w Holandii i w Niemczech, zainteresowano się towarową uprawą astrów bylinowych na kwiaty cięte. Astry użytkowano w ten sposób od dawna, ale amatorsko.


  Producenci holenderscy zwrócili szczególną uwagę na odmianę 'Monte Casino’ astra wrzosolistnego (Aster ericoides)*. W Niemczech za wartościowe uznano także odmiany 'Erlkönig’, 'Schneelawine’ i 'Blue Wonder’. 'Monte Casino’ (fot. 1) pełni rolę dodatku do wiązanek oraz bukietów i w dużym stopniu konkuruje z, używanym powszechnie w tym celu, łyszczcem wiechowatym, czyli gipsówką. Dobrej jakości kwiatostany tej odmiany zachowują trwałość do trzech tygodni. Bukiety z samych astrów także wyglądają efektownie. Uprawa na kwiaty cięte może być prowadzona w polu i szklarni.
  FOT. 1. 'MONTE CASINO’ – NAJWAŻNIEJSZA ODMIANA

  Trochę botaniki
  Aster wrzosolistny został odkryty w 1732 roku (według niektórych systematyków, A. ericoides jest nazwą synonimową A. pringlei). W stanie naturalnym występuje w Ameryce Północnej: od Brytyjskiej Kolumbii i stanu Maine — na północy do stanów Georgia, Missisipi, Arizona, Teksas i Nowy Meksyk — na południu. Tworzy gęste, szerokie rośliny, o mocno rozgałęzionych łodygach, osiągające około 100 cm wysokości. Na nagich lub pokrytych krótkimi, kutnerowatymi włoskami łodygach osadzone są bezogonkowe, wąskolancetowate, niemal igiełkowate liście. Szczytowe rozgałęzienie wiechy zwieńczają liczne, małe koszyczki, w których kwiaty języczkowate są bardzo wąskie, białe, bladoróżowe, rzadko błękitnawe, a rurkowate — żółtawe do brązowych. W ojczyźnie astra wrzosolistnego jego kwitnienie trwa od września do listopada. Rośliny dobrze zakorzenione są odporne na mróz, a kwiaty wytrzymują spadki temperatury do –5°C.  Odmiany
  Rośliny odmiany 'Monte Casino’ są podobne do gatunku, osiągają około 80 cm wysokości i mają czysto białe kwiaty języczkowate. Naturalna pora kwitnienia to październik oraz listopad. 'Erlkönig’ wyrasta do 100 cm wysokości, kwiaty języczkowate ma jasnofioletowe. Kwitnie we wrześniu i październiku. 'Blue Wonder’ odznacza się błękitnymi kwiatami języczkowatymi. Na kwiaty cięte mogą być także uprawiane odmiany: 'Schneelawine’, 'Alaska’, 'Blue Star’, 'Eisberg’, 'Ester’, 'Goldelse’, 'Golden Spray’, 'Herbstmyrte’, 'White Heather’ i inne (fot. 2).  FOT. 2. 'SUNSPRING’ – JEDNA Z NOWSZYCH ODMIAN

  Wymagania
  Gleba lub podłoże powinny być żyzne, zasobne w próchnicę, co najmniej umiarkowanie wilgotne i mieć pH 6–7. W uprawie polowej lub gruntowej szklarniowej glebę należy nawieźć rozłożonym obornikiem, w dawce 40–50 t/ha. Najlepsze dla astra wrzosolistnego jest podłoże zawierające części gliniaste. Roślinom sprzyja stanowisko słoneczne, ale zabezpieczone od silnych wiatrów.
  Wymagania tego gatunku co do temperatury są umiarkowane. W uprawie szklarniowej zimą dla wzrostu roślin (faza wegetatywna) potrzeba 14–18°C w ciągu dnia i 8–10°C nocą. W niższej temperaturze, ale nie spadającej poniżej 8°C, wzrost i rozwój przebiega wolniej. Inicjacja kwiatów następuje w temperaturze 14–16°C. Temperatura powyżej 25°C wpływa niekorzystnie na jakość kwiatostanów.
  Aster wrzosolistny jest rośliną dnia krótkiego — kwiaty zawiązują się wprawdzie jeszcze przy dniu długim, ale w pełni rozkwitają przy krótkim, trwającym mniej niż 13 godzin.
  Podczas wzrostu roślin niezbędne jest regularne dokarmianie nawozami wieloskładnikowymi z przewagą potasu. Nadmiar azotu pogarsza jakość kwiatostanów. Nawozy w formie płynnej (roztwory o stężeniu 0,2–0,3%) podaje się co 2 tygodnie, a posypowo — w dawce 30 g/m2 — zasila się co 4 tygodnie. W uprawie polowej, wieloletniej nawozi się plantację nie dłużej niż do końca sierpnia, aby rośliny zdążyły zahartować się przed zimą.
  W okresie intensywnego wzrostu podlewanie powinno być regularne i obfite, gdyż przedwcześnie zdrewniałe łodygi słabo się wydłużają, co w konsekwencji powoduje obniżenie jakości pędów kwiatostanowych.
  W rejonach, gdzie zimy bywają surowe, bezśnieżne, plantacje polowe korzystnie jest przykryć gałązkami drzew iglastych.  Rozmnażanie
  Aster wrzosolistny i inne astry przydatne do uprawy na kwiaty cięte rozmnaża się za pomocą sadzonek. Pobiera się je ze specjalnie w tym celu prowadzonych mateczników. Rośliny mateczne przez przeciętnie 7 tygodni muszą być poddane oddziaływaniu temperatury 2–4°C. Trwa to zwykle od 11 października (42. tydzień) do końca listopada (49. tydzień). Jarowanie (wernalizacja) gwarantuje uzyskanie sadzonek dobrej jakości i powstanie z nich roślin obficie kwitnących. Od końca 49. tygodnia temperaturę podnosi się do 15°C. Pędy rozwijające się w temperaturze ponad 20°C dostarczają sadzonek niskiej jakości. Jesienią rośliny mateczne powinny być uprawiane przy dniu dłuższym niż naturalny, a więc należy je doświetlać. Krytyczna długość dnia dla nich wynosi 15–16 godzin. W październiku i marcu doświetla się 5 godzin, w listopadzie i lutym — 6 godzin, w grudniu i styczniu — 7 godzin, we wrześniu i kwietniu — 4 godziny, do połowy maja, a także od połowy lipca i w sierpniu — 3 godziny. Przeciętne natężenie oświetlenia powinno wynosić 100 lx, co odpowiada doświetlaniu lampami żarowymi o mocy 20 W/m2.
  Najlepsze są sadzonki wierzchołkowe i śródpędowe. Ścina się je wtedy, gdy pędy roślin matecznych osiągają 4–6 cm długości. Sadzonkuje się w paletach wielokomórkowych lub bezpośrednio na stołach, w podłożu będącym, na przykład, mieszanką torfu i piasku, podobnie jak w przypadku chryzantem gałązkowych. Traktowanie sadzonek stymulatorem ukorzeniania (Seradix B No l, Ukorzeniacz A lub B2) polepsza jakość systemu korzeniowego nowych roślin. W temperaturze 20–22°C sadzonki ukorzeniają się w 90–100% po upływie 2–3 tygodni. W zakładach wyspecjalizowanych w uprawie astrów na kwiaty cięte w szklarni sadzonkowanie rozpoczyna się zimą, dlatego sadzonki podczas ukorzeniania i młode rośliny z nich powstałe muszą być doświetlane asymilacyjnie przez 16–18 godzin na dobę. Do tego celu służą wysokociśnieniowe lampy sodowe typu SON-T Agro 400 W lub WLS 400 W, zawieszane 1,5 m nad roślinami, w odległości 1 m od siebie.  Metody uprawy
  – Uprawa w polu. Rozpoczyna się ją nie później niż w połowie maja. Na jednym metrze bieżącym rzędu sadzi się 6 roślin, a szerokość międzyrzędzi jest uzależniona od sposobu pielęgnacji. W pierwszym roku zbiera się niewiele kwiatostanów i są one kiepskiej jakości. Producenci na ogół rezygnują z tego plonu, co przynosi korzyści w następnych latach. W drugim roku z jednej rośliny można ściąć 15–20 pędów kwiatostanowych, a później plon się zwiększa. Zbiera się je wtedy, gdy koszyczki są co najmniej w połowie rozwinięte. Pędy można ciąć mechanicznie, na wysokości 8–10 cm lub 3–4 cm. Kwiatostany po sprzęcie powinny mieć co najmniej 30 cm długości. Wiąże się je w pęczki, po 10–20, i umieszcza w naczyniu z wodą. W chłodni mogą być dłużej przechowywane. Transportować trzeba je także w pojemniku z wodą. Prawidłowo pielęgnowana plantacja dostarcza kwiatów w ciągu 4–5 lat.
  – Uprawa w szklarni może być prowadzona na zagonach gruntowych (podobnie jak w polu), na zagonach podwyższonych (fot. 3) oraz w doniczkach. Sadzenie można rozpocząć od stycznia i kontynuować do kwietnia.  FOT. 3. ASTRY BYLINOWE W UPRAWIE POD OSŁONAMI


  Służą do tego rośliny wyprodukowane w doniczkach o średnicy 8 cm. Gdy astry są uprawą główną (kilkuletnią), na l m2 zagonu sadzi się 16–20 roślin. Czasami, dla przyspieszenia wzrostu, przygotowuje się rośliny większe, w doniczkach o średnicy 11 cm, wtedy na l m2 sadzi się ich 8–10. Przycięcie posadzonych roślin, mające na celu intensywniejsze ich rozkrzewienie, opóźnia kwitnienie o kilka (nawet o 6) tygodni. Sadzenie styczniowe umożliwia doprowadzenie roślin do kwitnienia na Dzień Matki, tj. 26 maja. Jest to pierwszy zbiór kwiatów w roku, po uprawie trwającej 18–19 tygodni. W tym cyklu uprawowym niezbędne jest zapewnienie roślinom długiego dnia w ciągu 9–10 tygodni. Jedna wysokociśnieniowa lampa sodowa typu SON-T Agro 400 W oświetla 14,5 m2. Możliwe jest także doświetlanie cykliczne, podobne jak w przypadku chryzantem. Gdy temperatura w nocy będzie o kilka stopni wyższa od temperatury dnia, to doświetlanie można skrócić do 6–7 tygodni. Z l m2 zbiera się 50–100 kwiatostanów (plony mogą być jeszcze większe). Do uprawy rozpoczynanej w kwietniu można użyć sadzonek bezpośrednio po ich ukorzenieniu. Na l m2 sadzi się ich 50–56. Im później rozpoczyna się uprawę, tym trwa ona krócej.
  – W szklarni albo w polu (lub okresowo w obu miejscach) można astry na kwiaty cięte uprawiać w doniczkach o średnicy 16–20 cm.  Uprawa sterowa w szklarni
  Jest ona podobna do sterowanej uprawy chryzantem gałązkowych i może być prowadzona na zbiór jednorazowy lub dwukrotny. Ostatni z nich przypada zwykle w połowie listopada, czyli w jednym sezonie można astry produkować w sześciu cyklach, sadząc nowe rośliny, na przykład co 2 tygodnie. Z każdej z plantacji zakładanych z taką częstotliwością, począwszy od l marca (10. tydzień) do 10 maja (20. tydzień), można plon uzyskać dwukrotnie. Do upraw rozpoczynanych w 10., 12., 14. i 16. tygodniu używa się roślin z doniczek o średnicy 8 cm, a do rozpoczynanych w 18. i 20. tygodniu — ukorzenionych sadzonek z multiplatów. Na l m2 sadzi się 50–56 roślin. Zaciemnianie rozpoczyna się, gdy osiągną one połowę wysokości docelowej, tj. około 60 cm. Powinno ono trwać 14 godzin na dobę w ciągu 5–8 tygodni, w zależności od pory roku.
  Przykładowa uprawa sterowana może przebiegać według następującego schematu:
  1. cykl: * sadzenie na początku 10. tygodnia (1.03.),
  * od razu doświetlanie do końca 14. tygodnia (4.04.),
  * od tego czasu do połowy 22. tygodnia (26.05.), czyli przez 7,5 tygodnia, dzień krótki (zaciemnianie), który należy przerwać z początkiem kwitnienia — trwa ono do końca 25. tygodnia (20.06.), czyli 3,5 tygodnia.
  2. cykl: * sadzenie na początku 12. tygodnia, * doświetlanie do końca 15. tygodnia, * zaciemnianie do połowy 22. tygodnia, * kwitnienie w tym samym czasie, co w pierwszym cyklu.
  3. cykl: * sadzenie na początku 14. tygodnia, * doświetlanie do końca 17. tygodnia, * zaciemnianie do końca 24. tygodnia, * kwitnienie do końca 27. tygodnia.
  4. cykl: * sadzenie na początku 16. tygodnia, * doświetlanie do połowy 19. tygodnia, * zaciemnianie do końca 24. tygodnia, * kwitnienie do końca 27. tygodnia.
  5. cykl: * sadzenie na początku 18. tygodnia, * naturalny dzień długi do końca 21. tygodnia, * zaciemnianie do końca 28. tygodnia, * kwitnienie do końca 30. tygodnia.
  6. cykl: * sadzenie na początku 20. tygodnia, * naturalny dzień długi do połowy 22. tygodnia, * zaciemnianie do końca 30. tygodnia, * kwitnienie do końca 32. tygodnia (w tym czasie kończy się pierwszy okres zbiorów, ale ogółem kwiatostany ścinano 6 razy, bo uprawę prowadzono w sześciu cyklach).
  Z tych samych roślin można uzyskać drugi plon kwiatostanów, z pierwszych dwóch cyklów przy naturalnym dniu długim, z doświetlaniem asymilacyjnym w ciągu 2, 3 tygod-ni trwającym 2 godziny, bez przerywania dnia do godziny 2230. Roślinom odrastającym z trzech ostatnich cyklów należy stworzyć najpierw długi dzień z dodatkowym doświetlaniem, po którym występuje naturalny dzień krótki. Rośliny z trzeciego cyklu odrastają przy dniu długim z dodatkowym doświetlaniem, a kwiatostany tworzą podczas sztucznie wywołanych dni krótkich. Na przykład, chcąc uzyskać kwiaty na Wszystkich Świętych, czyli w 44. tygodniu, roślinom z szóstego cyklu należy, po pierwszym zbiorze zakończonym w końcu 32. tygodnia (8.08.), zapewnić dzień długi poprzez doświetlanie fotoperiodyczne do końca 38. tygodnia (19.09.), a następnie naturalny dzień krótki do końca 41. tygodnia (10.10.). Kwiatostany ścina się do końca października. Wydajność z jednego cyklu uprawowego jest podobna, jak w uprawie szklarniowej niesterowanej. Raz założoną plantację użytkuje się zwykle od 2 do 3 lat.  Choroby i szkodniki
  Przed założeniem uprawy szklarnię i podłoże należy zdezynfekować. Spośród chorób najgroźniejszy jest mączniak prawdziwy astrów (Erysiphae cichoriacearum). Zwalczanie go polega na przemiennym opryskiwaniu roślin preparatami Saprol (0,15%), Afugan 30 EC (0,05%). Groźna może być także szara pleśń (Botrytis cinerea) oraz uwiądy wywoływane przez grzyby z rodzajów Verticillium i Fusarium.
  Szkodnikami najczęściej atakującymi astry są przędziorki, mszyce i wciornastki.

  Prof. dr hab. Mieczysław Czekalski pracuje w Katedrze Roślin Ozdobnych Akademii Rolniczej w Poznaniu i w Katedrze Ogrodnictwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu

  Related Posts

  None found

  Poprzedni artykułMIĘTA WONNA 'VARIEGATA’ (Mentha suaveolens)
  Następny artykuł”ZROZUMIEĆ NEGOCJACJE”…

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Wpisz treść komentarza
  Wpisz swoje imię

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.