JAK NAWOZIĆ KAPUSTĘ BRUKSELSKĄ?

  Kapustę brukselską wykorzystuje się przede wszystkim do produkcji mrożonek — jej główki powinny być zbite, twarde, mieć średnicę 2–3 cm i intensywną, ciemnozieloną barwę liści. O jakości surowca do przetwórstwa, obok odmiany i szeregu czynników agrotechnicznych, w dużym stopniu decyduje nawożenie.
  Azot
  Aby roślinom zapewnić możliwość równomiernego wzrostu, azotu należy dostarczać w połowie przedwegetacyjnie — przed sadzeniem rozsady, zaś pozostałą część pogłównie — w jednej lub dwóch dawkach, nie później niż na początku sierpnia. Zbyt duże jednorazowe dawki tego pierwiastka działają niekorzystnie — sprzyjają wyleganiu roślin, powstawaniu dużych, luźnych i otwartych główek, które tworzą się także przy zbyt późnym terminie nawożenia tym składnikiem. Przenawożenie azotem zwiększa możliwość wystąpienia wewnętrznego brunatnienia kapusty brukselskiej. Niedobór tego pierwiastka grozi z kolei obniżeniem plonu, przedwczesnym żółknięciem i opadaniem liści oraz zbyt szybkim dojrzewaniem i żółknięciem główek.
  W uprawie kapusty brukselskiej z rozsady przy gęstszym sadzeniu roślin trudno jest jednak przeprowadzić nawożenie pogłówne. Po posadzeniu rozsady w krótkim czasie powierzchnia gleby zostaje zakryta liśćmi, co utrudnia rozsiewanie nawozów azotowych. Dotychczasowe wyniki badań przeprowadzonych w Katedrze Ogrodnictwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu nie wskazują na wyraźną przewagę podzielonego nawożenia azotowego w stosunku do tego, gdy całą dawkę wysiewamy przedwegetacyjnie. Przy dawkach 150–350 kg N/ha oba sposoby podania nawozów nie prowadziły do powstania zauważalnych różnic ani w wielkości, ani w strukturze plonu główek. Aby wysianie dużej dawki azotu przed sadzeniem rozsady nie prowadziło do zasolenia gleby i zahamowania wzrostu roślin, nawóz należy głęboko wymieszać z glebą (przy użyciu kultywatora). Płytkie przykrycie saletry amonowej (150 kg N/ha) przy uprawie broną powoduje spadek plonu główek, podczas gdy przy wysiewie nawozu pod kultywator lub orkę średnią w pełni bezpieczne były również dawki 250 i 350 kg N/ha.
  Przy uprawie kapusty brukselskiej z siewu wprost w pole istotny jest wybór formy nawozu azotowego przedsiewnego. W badaniach prowadzonych we Wrocławiu stwierdzono, że przy nawożeniu saletrą amonową dawki 100–200 kg N/ha w niewielkim stopniu powodowały obniżenie liczby skiełkowanych roślin, zaś po podaniu azotu w tej samej formie w ilości 300 kg/ha konieczne było dosadzenie około 20% roślin. Do nawożenia przedwegetacyjnego kapusty brukselskiej uprawianej z siewu mało przydatny jest mocznik. Przy wprowadzeniu z tym nawozem 100 kg N/ha konieczne było dosadzenie 17,6% roślin, a przy 300 kg/ha — ponad 34%. Niezależnie od formy azotu użytego do nawożenia kapusty brukselskiej z siewu, optymalna okazuje się dawka 200 kg N/ha. Warto podkreślić, że zarówno przy podaniu jej w całości przedsiewnie, jak i po połowie — przedwegetacyjnie oraz pogłównie — rośliny plonowały podobnie.
  Kapustę brukselską nawożoną przedsiewnie saletrą amonową w ilości 100 kg N/ha można później efektywnie i oszczędnie dokarmiać dolistnie. W doświadczeniu rośliny od momentu wytworzenia 6–7 liści opryskiwano wodnym roztworem mocznika i saletry amonowej. Zabieg ten powtarzano co dwa tygodnie. Przy wprowadzeniu w czterech opryskiwaniach 25 kg N/ha handlowy i przemysłowy plon główek był podobny, jak przy nawożeniu w całości przedsiewnie dawką 200 kg N/ha, a wyższy w porównaniu z tym, jaki dały rośliny nawożone w dwóch częściach doglebowo (rysunek). Przy zwiększaniu dawki podawanego dolistnie nawozu azotowego — z 25 do 75 kg N/ha — plon główek utrzymywał się na zbliżonym poziomie i korzystna była jego struktura — duży udział główek handlowych i przemysłowych. Natomiast użycie w tej samej formie 100 kg N/ha okazało się zbyt dużą dawką, prowadzącą do obniżenia plonu główek.  WPŁYW SPOSOBU NAWOŻENIA I DAWKI AZOTU (kg/ha) NA PLONOWANIE KAPUSTY BRUKSELSKIEJ

  Pozostałe składniki
  Nawozy fosforowe i potasowe najlepiej podawać w całości jesienią, przed orką przedzimową, względnie wiosną pod kultywator. Za optymalny poziom zasobności w fosfor uznaje się 100 mg P/dm3 gleby. Dobre zaopatrzenie gleby w ten składnik wpływa korzystnie na liczbę zawiązanych główek. Największą skuteczność nawożenia fosforem — wyrażającą się zmniejszeniem plonu główek drobnych oraz wzrostem udziału główek o średnicy przekraczającej 2 i 3 cm — obserwuje się przy równoczesnym, intensywnym nawożeniu azotem. Dobre zaopatrzenie gleby w potas prowadzi do zwiększenia twardości główek. Jako standardową zawartość potasu w glebach cięższych przyjmuje się 175 mg/dm3, w lżejszych — 200 mg/dm3. Przy intensywnym nawożeniu potasem, szczególnie na lżejszych glebach, nie można zapominać o nawożeniu magnezem. Jego zawartość w glebie powinna się mieścić w zakresie 80–120 mg Mg/dm3. Wystarczające ilości tego składnika występują w glebach nawożonych obornikiem co dwa lata . W razie niedoboru magnezu należy użyć wapna magnezowo-tlenkowego, względnie siarczanu magnezowego, przeznaczając 100–120 kg Mg/ha.
  Kapusta brukselska jest wrażliwa na niedobór molibdenu, objawiający się gniciem najmłodszych liści, a u starszych zasychaniem brzegów i wierzchołków. Uzupełniając niedobory można używać molibdenianów — amonu lub sodu (2–4 kg/ha) — najlepiej dodając ich do podłoża przeznaczonego do produkcji rozsady, względnie — po posadzeniu na miejsce stałe — rośliny można dokarmiać tymi nawozami dolistnie.

  Autorzy są pracownikami Akademii Rolniczej we Wrocławiu

  Related Posts

  None found

  Poprzedni artykuł70 LAT ŻYCIA, 50 LAT PRACY
  Następny artykułPRZYSZŁOŚCIOWY ŁAŃCUCH DYSTRYBUCJI

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Wpisz treść komentarza
  Wpisz swoje imię

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.