KRONIKA ZWIĄZKOWA

  Walne Zgromadzenie...
  …Sandomierskiego Związku Ogrodniczego odbyło się 8 lipca br. Najważniejsze z poruszanych spraw były wybory nowych władz. W skład Rady Związku weszli: Ryszard Ciźla (prezes), Marek Frańczak i Jan Orawiec (wiceprezesi), Adam Fura (sekretarz), Zofia Łukiewicz (skarbnik) oraz członkowie: Andrzej Borowski, Wiesław Chamera, Felicjan Gołębiewski, Stefan Juda, Stanisław Kiliański, Wiesław Kubiski, Andrzej Lis, Stanisław Masternak, Marek Surowiec, Andrzej Zając. Komisję Rewizyjną stanowią: Krzysztof Wrzosek (przewodniczący) oraz członkowie: Adam Kaca, Jacek Knap, Witold Kurowski, Tomasz Tracz. W dyskusji podnoszono brak regulacji prawnych mogących ustabilizować rynek owoców przemysłowych. Większość gatunków oferowanych przez sandomierskich sadowników jest odbierana przez przetwórnie po cenach niższych od kosztów produkcji. Sadownicy są również niezadowoleni z obecnej ustawy o grupach producenckich, która w tym brzmieniu nie zachęca do organizowania się. Zobowiązano radę do wystąpienia do ministra rolnictwa z żądaniem wprowadzenia ceny minimalnej przy eksporcie koncentratu soku jabłkowego. Adres Sandomierskiego Związku Ogrodniczego: 27-600 Sandomierz ul. Przemysłowa 7 tel. (0-15) 832-01-17

  Pikieta
  18 lipca przed gmachem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie Związek Sadowników Mazowsza zorganizował manifestację, podczas której podsekretarzowi stanu Feliksowi Klimczakowi wręczono żądania producentów owoców. Oto one: - zapewnienie — przede wszystkim finansowego — wsparcia procesu powstawania grup producenckich dostosowującego naszą branżę do wymogów rynku Unii Europejskiej; - ochrona rynku sadowniczego opłatami celnymi na importowane produkty do czasu wstąpienia Polski do UE; - wprowadzenie regulacji prawnych mogących zapewnić producentom owoców bardziej partnerskie stosunki z przemysłem przetwórczym (wymóg zawierania umów kontraktacyjnych, ustalanie cen minimalnych); - poszerzenie możliwości eksportowych na rynki wschodnie poprzez promocję naszych owoców, zagwarantowanie płatności i odbioru towaru; - zwiększenie dostępności preferencyjnych kredytów oraz możliwości odroczenia spłat kredytów już zaciągniętych; - ograniczenie importu koncentratu soku jabłkowego; - utrzymanie osiemnastoletniego okresu ochronnego na zakup ziemi w Polsce przez cudzoziemców; - powołanie — zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami — grupy roboczej do współpracy z organizacjami producentów.

  NA WEZWANIE ZWIĄZKU SADOWNIKÓW MAZOWSZA POD GMACH MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PRZYBYŁO OKOŁO PIĘCIUSET SADOWNIKÓW Z KILKU ORGANIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWYCH


  Związek Sadowników Mazowsza, wsparty podczas pikiety przez członków innych sadowniczych organizacji społeczno-zawodowych oraz rolników z KZKiOR, a także NSZZ "Solidarność" RI, oczekiwał konstruktywnej odpowiedzi w terminie czternastu dni. Na wniosek F. Klimczaka datę pierwszego roboczego spotkania grupy ustalono na 6 sierpnia (o jego przebiegu poinformujemy w następnym numerze HO). Następnego dnia po, mającej pokojowy przebieg, manifestacji (za co organizatorom podziękowała strzegąca porządku policja) Zarząd Główny ZSM wystosował do prezydenta RP, premiera, Sejmowej i Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rolnictwa i RW oraz Agencji Rynku Rolnego pismo, w którym wskazuje główne powody pogarszania się sytuacji w produkcji sadowniczej (inflacja, wzrost kosztów produkcji, niszczenie ośrodków produkcji owoców przez przemysł przetwórczy, brak proeksportowej polityki państwa wobec rynków wschodnich). W liście tym władze związku wyrażają obawy, że ignorowanie sytuacji i nastrojów panujących wśród sadowników może stać się przyczyną konfliktów, protestów, blokad zakładów przetwórczych. Będzie też odczytywane przez producentów owoców jako lekceważenie problemów środowiska reprezentowanego przez liczący już około 3000 członków ZSM oraz rodzimej produkcji sadowniczej. (g)
  Walne Zgromadzenie…
  …Sandomierskiego Związku Ogrodniczego odbyło się 8 lipca br. Najważniejsze z poruszanych spraw były wybory nowych władz. W skład Rady Związku weszli: Ryszard Ciźla (prezes), Marek Frańczak i Jan Orawiec (wiceprezesi), Adam Fura (sekretarz), Zofia Łukiewicz (skarbnik) oraz członkowie: Andrzej Borowski, Wiesław Chamera, Felicjan Gołębiewski, Stefan Juda, Stanisław Kiliański, Wiesław Kubiski, Andrzej Lis, Stanisław Masternak, Marek Surowiec, Andrzej Zając. Komisję Rewizyjną stanowią: Krzysztof Wrzosek (przewodniczący) oraz członkowie: Adam Kaca, Jacek Knap, Witold Kurowski, Tomasz Tracz. W dyskusji podnoszono brak regulacji prawnych mogących ustabilizować rynek owoców przemysłowych. Większość gatunków oferowanych przez sandomierskich sadowników jest odbierana przez przetwórnie po cenach niższych od kosztów produkcji. Sadownicy są również niezadowoleni z obecnej ustawy o grupach producenckich, która w tym brzmieniu nie zachęca do organizowania się. Zobowiązano radę do wystąpienia do ministra rolnictwa z żądaniem wprowadzenia ceny minimalnej przy eksporcie koncentratu soku jabłkowego. Adres Sandomierskiego Związku Ogrodniczego: 27-600 Sandomierz ul. Przemysłowa 7 tel. (0-15) 832-01-17  Pikieta
  18 lipca przed gmachem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie Związek Sadowników Mazowsza zorganizował manifestację, podczas której podsekretarzowi stanu Feliksowi Klimczakowi wręczono żądania producentów owoców. Oto one: – zapewnienie — przede wszystkim finansowego — wsparcia procesu powstawania grup producenckich dostosowującego naszą branżę do wymogów rynku Unii Europejskiej; – ochrona rynku sadowniczego opłatami celnymi na importowane produkty do czasu wstąpienia Polski do UE; – wprowadzenie regulacji prawnych mogących zapewnić producentom owoców bardziej partnerskie stosunki z przemysłem przetwórczym (wymóg zawierania umów kontraktacyjnych, ustalanie cen minimalnych); – poszerzenie możliwości eksportowych na rynki wschodnie poprzez promocję naszych owoców, zagwarantowanie płatności i odbioru towaru; – zwiększenie dostępności preferencyjnych kredytów oraz możliwości odroczenia spłat kredytów już zaciągniętych; – ograniczenie importu koncentratu soku jabłkowego; – utrzymanie osiemnastoletniego okresu ochronnego na zakup ziemi w Polsce przez cudzoziemców; – powołanie — zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami — grupy roboczej do współpracy z organizacjami producentów.  NA WEZWANIE ZWIĄZKU SADOWNIKÓW MAZOWSZA POD GMACH MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PRZYBYŁO OKOŁO PIĘCIUSET SADOWNIKÓW Z KILKU ORGANIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWYCH


  Związek Sadowników Mazowsza, wsparty podczas pikiety przez członków innych sadowniczych organizacji społeczno-zawodowych oraz rolników z KZKiOR, a także NSZZ „Solidarność” RI, oczekiwał konstruktywnej odpowiedzi w terminie czternastu dni. Na wniosek F. Klimczaka datę pierwszego roboczego spotkania grupy ustalono na 6 sierpnia (o jego przebiegu poinformujemy w następnym numerze HO). Następnego dnia po, mającej pokojowy przebieg, manifestacji (za co organizatorom podziękowała strzegąca porządku policja) Zarząd Główny ZSM wystosował do prezydenta RP, premiera, Sejmowej i Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rolnictwa i RW oraz Agencji Rynku Rolnego pismo, w którym wskazuje główne powody pogarszania się sytuacji w produkcji sadowniczej (inflacja, wzrost kosztów produkcji, niszczenie ośrodków produkcji owoców przez przemysł przetwórczy, brak proeksportowej polityki państwa wobec rynków wschodnich). W liście tym władze związku wyrażają obawy, że ignorowanie sytuacji i nastrojów panujących wśród sadowników może stać się przyczyną konfliktów, protestów, blokad zakładów przetwórczych. Będzie też odczytywane przez producentów owoców jako lekceważenie problemów środowiska reprezentowanego przez liczący już około 3000 członków ZSM oraz rodzimej produkcji sadowniczej. (g)

  Related Posts

  None found

  Poprzedni artykułCORAZ WIĘCEJ CHORÓB ZAGRAŻA PELARGONIOM
  Następny artykułILE BĘDZIE WARZYW POLOWYCH?

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Wpisz treść komentarza
  Wpisz swoje imię

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.