LISTY – PODATEK OD DZIERŻAWIONEGO MIEJSCA SPRZEDAŻY

  Jestem rolnikiem, prowadzę niewielką szkółkę w swoim gospodarstwie. Ponieważ znajduje się ona na "zapadłej" wsi, wydzierżawiłem od sąsiedniej gminy kawałek placu przy drodze, by móc tam sprzedawać wyprodukowane przez siebie rośliny. Na wydzierżawionym terenie uprawiam również krzewy i byliny. Czy władze tej sąsiedniej gminy mają prawo żądać ode mnie podatku od działalności gospodarczej, czy powinienem płacić tylko podatek gruntowy? E. R.

  Zawarcie umowy dzierżawy terenu wchodzącego w skład zasobów gminy związane jest z ponoszeniem przez dzierżawcę dodatkowych obciążeń, w tym podatkowych. W zależności od powierzchni dzierżawionej działki, musi on opłacać podatek od nieruchomości bądź podatek rolny. Podatek rolny opłacają rolnicy, którzy prowadzą działalność rolniczą w ramach gospodarstwa rolnego. Za gospodarstwo rolne uznaje się m.in. obszar użytków rolnych oraz sklasyfikowanych w operatach ewidencyjnych jako użytki rolne o łącznej powierzchni 1 ha fizycznego, związanych z prowadzeniem tego gospodarstwa, lub o powierzchni użytków rolnych 1 ha przeliczeniowego. W sytuacji dzierżawy gruntu o powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy, ale który nie został sklasyfikowany w ewidencji gruntów jako użytki rolne, będzie on opodatkowany podatkiem od nieruchomości bez względu na rodzaj działalności prowadzonej na tym terenie. Dzierżawienie działki poniżej 1 ha, nawet sklasyfikowanej jako użytek rolny, będzie skutkować również płaceniem podatku od nieruchomości. Natomiast, jeżeli dzierżawca jest podatnikiem podatku rolnego i dzierżawi grunt bez względu na jego położenie i powierzchnię, ale sklasyfikowany jako użytek rolny, będzie opłacał podatek rolny. W pozostałych przypadkach płaci się podatek od nieruchomości. Działalność polegająca na produkcji materiału szkółkarskiego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest działalnością rolniczą. Jednak w sytuacji wydzierżawienia terenu nieobjętego opodatkowaniem podatkiem rolnym, na którym prowadzona est działalność niezwiązana z prowadzeniem gospodarstwa (w omawianym przypadku — sprzedaż roślin), należy tę działalność, jako gospodarczą, zgłosić do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce jej prowadzenia. Wybór formy opodatkowania w tym przypadku należy do podatnika (księga przychodów i rozchodów albo tzw. ryczałt ewidencjonowany, czyli rozliczanie się według norm szacunkowych). Brak podania przez Pana dokładnej powierzchni dzierżawionej działki oraz klasyfikacji gruntu nie pozwala na jednoznaczne określenie, czy w tym przypadku i od tej działalności ciąży na Panu obowiązek podatkowy w podatku dochodowym. Zasadniczo istnieją dwa rozwiązania w sytuacji, gdy jest Pan rolnikiem i opłaca podatek rolny. 1) Jeżeli: — plac dzierżawiony przez Pana sklasyfikowany jest w operatach ewidencyjnych jako użytek rolny, — sprzedaje Pan wyłącznie własne rośliny lub wyprodukowane przez kogoś innego, ale przetrzymywane na placu dłużej niż miesiąc, wówczas nie prowadzi Pan działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od osób fizycznych. 2) Jeżeli natomiast choć jeden z wyżej wymienionych dwóch warunków nie jest spełniony, należy zgłosić działalność w urzędzie skarbowym. Podstawa prawna: – ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. nr 9 poz. 31 z 1991 r., z późniejszymi zmianami) – ustawa o podatku rolnym (Dz. U. nr 94 poz. 431 z 1993 r., z późn. zmianami) – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. nr 14 poz. 176 z 2000 r., z późn. zmianami) – Rozporzadzenie ministra finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. nr 35, poz. 173 z 1995 r., z późniejszymi zmianami) określa, że zakupione drzewa, krzewy, byliny przetrzymywane w gospodarstwie dłużej niż miesiąc traktowane są — z punktu widzenia fiskusa — tak samo, jak te wyprodukowane samodzielnie, a więc ich sprzedaż przez szkółkarza nie podlega opodatkowaniu.

  Related Posts

  None found

  Poprzedni artykułZIELONE MIASTO
  Następny artykułW CIS-ie O JAKOŚCI WARZYW I OWOCÓW

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Wpisz treść komentarza
  Wpisz swoje imię

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.