MECHANICZNY ZBIÓR PORZECZEK

  Od dwudziestu lat owoce porzeczek są w Polsce zbierane maszynowo, co oprócz niezaprzeczalnych korzyści może przynieść plantatorowi pewne straty — palce otrząsające uszkadzają rośliny. Nasilenie tych uszkodzeń zależy głównie od prędkości roboczej kombajnu oraz amplitudy i częstotliwości drgań palców otrząsających, a także w pewnym stopniu od odmiany porzeczek.
  Najnowsze obserwacje dotyczące problemów z maszynowym zbiorem czarnych porzeczek pochodzą z założonej w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach k. Skierniewic plantacji, na której posadziliśmy w 1994 roku popularne odmiany 'Ojebyn’ oraz 'Titanię’ (ich charakterystykę podaje tabela 1). Zbiory owoców rozpoczęliśmy w roku 1997 kombajnem KPS-4b. Jego prędkość roboczą ustaliliśmy na 1,2 km/godz. Stała była też zawsze amplituda drgań palców otrząsacza — 80 mm. Zmienialiśmy natomiast częstotliwość ich drgań od 13,3 Hz poprzez 15,0 Hz, 16,7 Hz do 18,3 Hz.  TABELA 1. CHARAKTERYSTYKA* ODMIAN PORZECZKI CZARNEJ: * wartości średnie z 30 krzewów

  Dokładność zbiorów
  Jest to najbardziej interesujący plantatora parametr pracy maszyny używanej do zbiorów czarnych porzeczek oraz innych jagodowych. Dokładne dane na ten temat prezentuje tabela 2. W każdym z czterech lat, w których prowadziliśmy badania, dokładność zbioru wykorzystywanym przez nas kombajnem przekraczała 90% dochodząc do 96,3% na 'Ojebynie’ w 2000 roku. O około 2% dokładniej były zwykle zbierane owoce z krzewów 'Titanii’. Tylko w ubiegłym roku ta obserwowana przez nas trzyletnia tendencja została odwrócona — kombajn dokładniej otrząsnął jagody 'Ojebyna’. Wystąpiła jeszcze jedna prawidłowość — dokładność zbioru w bardzo niewielkim stopniu zależała od częstotliwości drgań palców otrząsacza. Różnice pomiędzy najniższą i najwyższą częstotliwością rzadko sięgały 2% (tab. 2).  TABELA 2. PLON OWOCÓW ZEBRANYCH KOMBAJNEM I POZOSTAŁYCH NA KRZEWACH PORZECZKI CZARNEJ ODMIAN 'OJEBYN’ I 'TITANIA’ PRZY PRĘDKOŚCI ROBOCZEJ 1,2 km/godz., AMPLITUDZIE 80 mm

  Reakcja krzewów
  Niestety, poza owocami kombajn otrząsał również liście. I to tym dokładniej, im wyższą częstotliwość drgań miały palce otrząsaczy (tab. 3). Niezależnie od sezonu i odmiany, pomiędzy najniższą a najwyższą częstotliwością różnice przekraczają 200–300%. Na przykład, najmniej liści zerwał kombajn z roślin w ubiegłym roku — przy częstotliwości 13,3 Hz było to 8,8% u 'Ojebyna’ i 9,7% u 'Titanii’. Ale przy 18,3 Hz otrząsnął ich już 30,3% z 'Ojebyna’ i 29,6% z 'Titanii’.  TABELA 3. PROCENT OTRZĄŚNIĘTYCH LIŚCI I USZKODZONYCH PĘDÓW PORZECZKI CZARNEJ ODMIAN 'OJEBYN’ I 'TITANIA’ PRZY PRĘDKOŚCI ROBOCZEJ 1,2 km/godz., AMPLITUDZIE 80 mm


  To nie jedyna strata, jakiej doznają krzewy podczas maszynowego zbioru owoców. Praca kombajnów pozostawia ślady także na pędach porzeczek. Uszkodzenia, jakie notowaliśmy corocznie na pędach — zarówno tegorocznych, jak i szkieletowych — również rosły lawinowo wraz ze wzrostem częstotliwości pracy palców otrząsaczy.
  Najważniejsze wnioski nasuwają się po prześledzeniu tabeli 4. dokumentującej plony zbierane przez cztery lata doświadczenia. Podczas pierwszych zbiorów, w roku 1997, plony 'Ojebyna’ z krzewów otrząsanych z częstotliwością 13,3 Hz były o około 12% niższe niż z tych, które otrząsano z częstotliwością 18,3 Hz. U 'Titanii’ ta różnica na korzyść zbioru z wyższą częstotliwością sięgała 31%. Już w drugim roku maszynowego zbioru sytuacja się zmieniła. Odnotowaliśmy u obu odmian wyraźny spadek plonów z poletek otrząsanych przy szybszych wibracjach palców otrząsaczy. Dalsze lata umocniły związek pomiędzy szybkością drgań palców maszyny a spadkiem plonu. Co więcej — po drugim zbiorze owoców ujawniła się tendencja do spadku plonów porzeczek obu odmian w kolejnych latach, niezależnie od szybkości drgań otrząsaczy.  TABELA 4. MASA OWOCÓW DWÓCH ODMIAN PORZECZKI CZARNEJ


  Dokonując zbioru owoców porzeczek przy pomocy kombajnu należy więc pamiętać, że trzy podstawowe parametry pracy maszyny: prędkość robocza, amplituda i częstotliwość drgań palców otrząsających mają istotny wpływ na plonowanie roślin. Wzrost częstotliwości drgań palców otrząsających nie miał wpływu na zwiększenie dokładności zbioru, natomiast powodował wzrost uszkodzeń roślin i jednocześnie spadek plonowania w roku następnym.
  Zbiór jest wykonywany najczęściej z prędkością roboczą od 1,0 km/h do 1,5 km/h, amplituda palców otrząsających jest stała dla kombajnu, natomiast częstotliwość ich drgań można regulować (najczęściej w zakresie od 6,0 Hz do 20,0 Hz). Dla ustalonej prędkości roboczej i amplitudy należy dobrać tę częstotliwość tak, aby owoce były otrząsane przy minimalnych uszkodzeniach roślin. Nadmierne otrząsanie liści i uszkodzenia (otarcia) pędów powodują spadek plonowania w roku następnym. Na podstawie długoletnich doświadczeń twierdzimy, że mniejsze uszkodzenia roślin występują przy pracy kombajnów samobieżnych wyposażonych w jedną parę otrząsaczy (zbierających owoce z całego krzewu), a w przypadku kombajnów zaczepianych („połówkowych”) — przy maszynach z jednym otrząsaczem.

  Related Posts

  None found

  Poprzedni artykułLISTY – PODATEK OD DZIERŻAWIONEGO MIEJSCA SPRZEDAŻY
  Następny artykułGAZOWANE OWOCE

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Wpisz treść komentarza
  Wpisz swoje imię

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.