PROGNOZA KOSZTÓW PRODUKCJI PODSTAWOWYCH GATUNKÓW OWOCÓW I WARZYW GRUNTOWYCH W 2000 ROKU

  W przedstawionej poniżej prognozie kosztów produkcji uwzględniono wszystkie nakłady i koszty ponoszone w gospodarstwie: nakłady materiałowe (głównie nawozy, herbicydy i środki ochrony roślin), koszty pośrednie (eksploatacje, naprawy, konserwacje maszyn, inne koszty ogólnoprodukcyjne), majątkowe rzeczywiste (podatki, składki na KRUS, inne obciążenia finansowe) oraz pośrednie szacunkowe (amortyzacja środków trwałych). Pracę własną wyceniono na podstawie średniej przewidywanej płacy w gospodarce narodowej w 2000 roku — opierając się na danych GUS założono, że wyniesie ona 7 zł/rbh (w latach 1998 i 1999 wynosiła ona odpowiednio 5,63 zł/rbh i 6,3 zł/rbh). W wyliczeniach nie uwzględniono oprocentowania wartości własnych środków trwałych i obrotowych zaangażowanych w produkcję. Oznacza to, że ceny płacone producentom na poziomie prognozowanych kosztów pokryją tylko poniesione koszty produkcji łącznie z amortyzacją środków trwałych i pozwolą na opłacenie własnej pracy na średnim krajowym poziomie.
  Prognozę kosztów produkcji wykonano opierając się na danych z gospodarstw lepszych niż przeciętne, a przyjęty wskaźnik opłacalności informuje jedynie, czy produkcja była opłacalna (wskaźnik powyżej 100%), czy też nie (poniżej 100%).

  KOSZTY I OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI WYBRANYCH GATUNKÓW OWOCÓW I WARZYW POLOWYCH W 1999 ROKU* ORAZ PROGNOZA TYCH KOSZTÓW W 2000 R.  * - koszty i opłacalność produkcji wybranych gatunków owoców i warzyw polowych w latach 1994-1998 w HO 3, 4/99, ** - dane wstępne
  Źródło: wyniki badań i kalkulacji IERiGŻ

  Mgr Jan Świetlik jest pracownikiem Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie

  W przedstawionej poniżej prognozie kosztów produkcji uwzględniono wszystkie nakłady i koszty ponoszone w gospodarstwie: nakłady materiałowe (głównie nawozy, herbicydy i środki ochrony roślin), koszty pośrednie (eksploatacje, naprawy, konserwacje maszyn, inne koszty ogólnoprodukcyjne), majątkowe rzeczywiste (podatki, składki na KRUS, inne obciążenia finansowe) oraz pośrednie szacunkowe (amortyzacja środków trwałych). Pracę własną wyceniono na podstawie średniej przewidywanej płacy w gospodarce narodowej w 2000 roku — opierając się na danych GUS założono, że wyniesie ona 7 zł/rbh (w latach 1998 i 1999 wynosiła ona odpowiednio 5,63 zł/rbh i 6,3 zł/rbh). W wyliczeniach nie uwzględniono oprocentowania wartości własnych środków trwałych i obrotowych zaangażowanych w produkcję. Oznacza to, że ceny płacone producentom na poziomie prognozowanych kosztów pokryją tylko poniesione koszty produkcji łącznie z amortyzacją środków trwałych i pozwolą na opłacenie własnej pracy na średnim krajowym poziomie.
  Prognozę kosztów produkcji wykonano opierając się na danych z gospodarstw lepszych niż przeciętne, a przyjęty wskaźnik opłacalności informuje jedynie, czy produkcja była opłacalna (wskaźnik powyżej 100%), czy też nie (poniżej 100%).

  KOSZTY I OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI WYBRANYCH GATUNKÓW OWOCÓW I WARZYW POLOWYCH W 1999 ROKU* ORAZ PROGNOZA TYCH KOSZTÓW W 2000 R.  * – koszty i opłacalność produkcji wybranych gatunków owoców i warzyw polowych w latach 1994-1998 w HO 3, 4/99, ** – dane wstępne
  Źródło: wyniki badań i kalkulacji IERiGŻ

  Mgr Jan Świetlik jest pracownikiem Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie

  Related Posts

  None found

  Poprzedni artykułMIĘTA WONNA 'VARIEGATA’ (Mentha suaveolens)
  Następny artykuł”ZROZUMIEĆ NEGOCJACJE”…

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Wpisz treść komentarza
  Wpisz swoje imię

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.