PRZEGLĄD ODMIAN KUKURYDZY CUKROWEJ

  Warunki klimatyczne większości obszaru Polski, a gleby w całym kraju, zaspakajają wymagania kukurydzy cukrowej i dlatego jej uprawa nie podlega rejonizacji — najlepsze warunki znajduje ona w tych rejonach, gdzie uprawia się kukurydzę pastewną na zbiór ziarna, a więc na zachodzie i południu kraju.
  Do niedawna jednym z czynników ograniczającym zainteresowanie tym gatunkiem był brak wartościowych odmian. Obecnie producenci mają już do wyboru ich szereg. Różnią się one wczesnością, zawartością cukru oraz przydatnością do różnych kierunków użytkowania. Długość okresów ich wegetacji waha się od około 90 do 140 dni. W mniej korzystnych warunkach klimatycznych (północne rejony kraju) należy uprawiać odmiany wcześniejsze, natomiast w najkorzystniejszych można siać późniejsze, które są z reguły plenniejsze.
  W zależności od zawartości cukru, odmiany kukurydzy cukrowej dzielą się na normalnie słodkie, zawierające od 2,5% do 6,0% cukru, o podwyższonej jego zawartości (6–8%) oraz ekstrasłodkie (supersłodkie, od 8,5% do ponad 11%). Nie uprawia się już prawie odmian populacyjnych — nowsze, mieszańcowe, słabiej się krzewią, dają większe kolby i są plenniejsze.
  Poniżej podaję (w porządku alfabetycznym) charakterystykę i przydatność do różnych kierunków użytkowania kilkunastu najpopularniejszych odmian kukurydzy cukrowej, które w bieżącym roku są oferowane na naszym rynku.  Odmiany wczesne
  ’Boston’ F1. Normalnie słodka, kilka dni późniejsza niż 'Spirit’F1. Rośnie silnie, do wysokości około 200 cm. Łodygi są odporne na uszkodzenia mechaniczne. Kolby — długości około 20 cm — wyrastają na wysokości 55–70 cm. Odmiana o dobrej wydajności ziarniaków, odpowiedniej ich barwie i zawartości cukrów, co sprawia, że jest doskonałym surowcem dla przemysłu.
  ’Candle’ F1. Supersłodka. Wysokość słabo krzewiących się roślin dochodzi do 160 cm. Nisko umieszczone kolby są długie, średnio grube, cylindryczne, ich wierzchołki są całkowicie zaziarnione. Odznacza się bardzo dobrą jakością plonu, jest smaczna. Przeznaczona do bezpośredniej konsumpcji i dla potrzeb przemysłu przetwórczego.
  ’Comanche’ F1. Supersłodka. Jedna z najwcześniejszych odmian na naszym rynku. Rośliny dorastające do 170 cm, o długich (23 cm) kolbach osadzonych na wysokości około 50 cm. Przeznaczona do przetwórstwa i bezpośredniego spożycia.
  ’Earlybelle Legend’ F1. Normalnie słodka. Tworzy wysokie rośliny — powyżej 180 cm. Średnio długie (około 17 cm), dobrze zaziarnione kolby są cylindryczne, osadzone na wysokości około 40 cm. Na kolbie znajduje się 16 rzędów ziarniaków. Ze względu na wyrównany wzrost i rozwój, przydatna do mechanicznego zbioru. Odmiana polecana do przetwórstwa i do bezpośredniej konsumpcji.
  ’Primetime’ F1. Supersłodka. W badaniach pierwszy rok. Rośliny dorastają do około 197 cm, kolby (20,5 cm długości, 4,2 cm średnicy) są osadzone na wysokości 50 cm. Ziarniaki (ok. 630 w kolbie) są smaczne. Odmiana zasługuje na uwagę ze względu na wczesność. Polecana do spożycia na świeżo i dla przetwórstwa.
  ’Sheba’ F1. Supersłodka. Należy do najwcześniejszych odmian kukurydzy cukrowej na naszym rynku. Rośliny osiągają około 180 cm. Kolby osadzone na wysokości około 40 cm mają 20 cm długości. Ziarniaki barwy złocistej są dorodne, o delikatnym i bardzo słodkim smaku. Odmiana wyjątkowo odporna na głownię guzowatą kukurydzy. Przeznaczona do konserwowania i mrożenia ziarniaków.
  ’Spirit’ F1. Normalnie słodka, jedna z najwcześniejszych z dostępnych na naszym rynku. Jej zaletą jest duża tolerancja wobec chłodów wiosennych (po wschodach roślin). Rośliny są raczej niskie — poniżej 170 cm, na wysokości około 40–50 cm tworzą wyrównane kolby długości około 18,5 cm. Liczba ziaren w kolbie nie przekracza 500 sztuk. Ziarniaki są duże, żółte, smaczne. Odmiana jest przeznaczona głównie do bezpośredniego spożycia.
  ’Sweet Trophy’ F1. Supersłodka. Jedna z najczęściej u nas uprawianych, jej zaletą jest możliwość siewu w różnych terminach. Jest niezawodna w latach chłodnych. Rośliny osiągają 180 cm wysokości, tworzą zwykle jedną, wysoko osadzoną kolbę, dzięki czemu odmiana nadaje się do mechanicznego zbioru. Kolby są długie, cylindryczne, ziarniaki żółte, bardzo smaczne. Nadaje się zarówno dla potrzeb przemysłu przetwórczego, jak i do bezpośredniej konsumpcji.  Odmiany średnio wczesne
  ’Anawa’ F1. Normalnie słodka. Rośliny wysokości około 140 cm, kolby (powyżej 20 cm długości, średnicy około 4,5 cm) osadzone na wysokości ponad 30 cm. W każdej około 600 ziarniaków. Uprawiana głównie do bezpośredniego spożycia.
  ’Challenger’ F1. Supersłodka. Rośliny dorastają do 200 cm. Cylindryczne kolby osadzone na wysokości około 60 cm mają długość 21 cm. Jest bardzo odporna na wyleganie, dostosowana do różnych warunków uprawowych. Przeznaczenie: do konserwowania i mrożenia ziarniaków oraz zamrażania kolb w opakowaniach hermetycznych.
  ’Empire’ F1. Normalnie słodka. Rośliny rosną bujnie, osiągają wysokość około 200 cm. Kolby są długie (21–22 cm), kształtu cylindrycznego, osadzone równomiernie na wysokości około 70 cm. Ziarniaki ułożone w 18–20 rzędach. Wierzchołek kolby jest prosty i dobrze wypełniony ziarniakami. Dla tej odmiany zaleca się maksymalnie wczesny siew. Polecana dla przetwórstwa oraz do bezpośredniej konsumpcji.
  ’Golda’ F1. Supersłodka. Jedna z wyższych — osiąga wysokość 225 cm, kolby (długie — ponad 20 cm i średnicy około 4,8 cm) osadza na około 70 cm. Ma dość dużą tendencję do rozkrzewiania. Ziarniaki są żółte, bardzo dobrej jakości. Polecana do bezpośredniego zaopatrzenia rynku i do przetwórstwa.
  ’Indira’ F1. Supersłodka, odporna na choroby i wyleganie, wykazuje tendencję do rozkrzewiania się. Tworzy rośliny wysokie — około 220 cm, osadzające kolby (długości 19 cm, średnicy 4,6 cm) na wysokości około 70 cm. Przeznaczona głównie do bezpośredniej konsumpcji.
  ’Jubilee’ F1. Normalnie słodka. Rośliny osiągają wysokość do 220 cm, kolby długości około 18 cm, średnicy około 4,5 cm są osadzone na wysokości 70–80 cm. Zawierają ponad 600 złotożółtych ziarniaków. Od wielu lat jest wzorcową odmianą dla przetwórstwa. Polecana również do bezpośredniej konsumpcji.
  ’Landmark’ F1. Supersłodka. Dobrze kiełkuje w chłodnej glebie i jest dość tolerancyjna wobec chłodów w okresie wegetacji. Osiąga wysokość 180–200 cm. Kolby długości około 20 cm, osadzone dość wysoko, równomiernie. Ziarniaki drobne, delikatne, wyrównane co do wielkości i kształtu, bardzo smaczne. Nadaje się do mechanicznego zbioru. Stanowi bardzo dobry surowiec dla przetwórstwa i nadaje się do bezpośredniej konsumpcji.
  ’Navaho’ F1. Supersłodka, o wysokich (200 cm) roślinach. Kolby długie (20–22 cm), ziarniaki smaczne. Zaletą tej odmiany jest bardzo wolne przechodzenie cukrów prostych w skrobię. Umożliwia to dłuższe prowadzenie zbioru i składowanie kolb przez kilka dni bez utraty wartości technologicznej i walorów smakowych. Przeznaczona zarówno dla przetwórstwa, jak i do bezpośredniej konsumpcji.
  ’Pinnacle’ F1. Supersłodka. Rośliny wysokie, dorastające do 200 cm, tworzą na wysokości około 60 cm wyrównane kolby długości około 20 cm i średnicy 4,6 cm. Liczba ziarniaków w kolbie przekracza 500 sztuk, są złocistożółte, o delikatnej okrywie i bardzo słodkie. Przydatna zarówno do bezpośredniej konsumpcji, jak i do przetwórstwa.
  ’Pokusa’ F1. Supersłodka. Tworzy rośliny wysokości około 170 cm, o średniej długości kolbach osadzonych powyżej 40 cm. Przeznaczona głównie do bezpośredniej konsumpcji.
  ’Sweet Dynasty’ F1. Supersłodka, o zaletach jak 'Jubilee’ F1, a dodatkowo obdarzona trzykrotnie większą zawartością cukrów. Wysokość roślin dochodzi do 230 cm, kolby — osadzone na wysokości 70 cm — mają około 20 cm. Jej ziarniaki są bardzo smaczne ze względu na dużą zawartość cukrów.
  ’Sweet Riser’ F1. Rośliny osiągają wysokość około 170 cm, kolby (długość — ponad 18 cm, średnica około 4,6 cm) są osadzone na wysokości około 35 cm. W kolbie około 500 ziarniaków. Odmiana przeznaczona zarówno do przetwórstwa, jak i do bezpośredniej konsumpcji.
  ’Sweet Ear’ F1. Supersłodka. Rośliny wysokie — około 210–220 cm, kolby długości około 20 cm i średnicy 4,8 cm osadzone na wysokości 60–70 cm. Ziarniaki intensywnie żółte, smaczne, w kolbie przeszło 600 szt., ułożone w 14–16 rzędach. Odmiana polecana dla przemysłu i do bezpośredniej konsumpcji.
  ’Sweet Lincoln’ F1. Ma podwyższoną zawartość cukru (ok. 8%). Rośliny są wysokie (ok. 220 cm), kolby długie (20 cm), o średnicy 5 cm, osadzone na wysokości około 70 cm. Ziarniaki są mniej intensywnie zabarwione niż u 'Jubilee’F1. W kolbie znajduje się ich ponad 700. Odmiana jest odporna na choroby, bardzo plenna. Stanowi bardzo dobry surowiec dla przetwórni, z powodzeniem może być oferowana do bezpośredniego zaopatrzenia rynku.
  ’Waza’ F1. Normalnie słodka. Rośliny bardzo wysokie — ponad 220 cm, kolby osadzone na wysokości około 70 cm. Bardzo korzystną cechą tej odmiany jest mała tendencja do rozkrzewiania. Długość kolb przekracza 21 cm, a ich średnica około 4,6 cm. Przeznaczona głównie do bezpośredniej konsumpcji.  Odmiany średnio późne
  ’Helena’ F1. Supersłodka. Rośliny dorastają do 170–180 cm, kolby (około 20 cm długości) są osadzone na wysokości około 50–60 cm. Liczba ziaren w kolbie dochodzi do 700 sztuk. Polecana do bezpośredniego zaopatrzenia rynku i do przetwórstwa.
  ’Tracer’ F1. Normalnie słodka. Rośliny rosną powyżej 200 cm, na wysokości około 60 cm tworzą wyrównane kolby długości ok. 19,5 cm. Liczba ziarniaków w kolbie przekracza 620 sztuk, są duże, żółte, mają dobry smak. Odmiana przeznaczona głównie do bezpośredniego spożycia.  Odmiany późne
  ’Vanessa’ F1. Supersłodka. Rośliny dorastają do170 cm, kolby (długie — 20 cm) są osadzone na wysokości około 45 cm. Liczba ziaren w kolbie przekracza 600 sztuk. Przeznaczona do bezpośredniej konsumpcji i dla przemysłu przetwórczego.

  Dr Hubert Waligóra jest pracownikiem Akademii Rolniczej w Poznaniu

  Related Posts

  None found

  Poprzedni artykułKRZEWUSZKI
  Następny artykułSOK WIŚNIOWY POLSKĄ SZANSĄ

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Wpisz treść komentarza
  Wpisz swoje imię

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.