REFUNDACJA KOSZTÓW UCZESTNICTWA W TARGACH I WYSTAWACH W 2001 ROKU

  Ministerstwo Gospodarki przedstawiło system wsparcia udziału polskich przedsiębiorstw w tegorocznych zagranicznych targach i wystawach. Dopłatami ze środków budżetowych objęto w sumie 203 imprezy podzielone na 3 grupy (A, B, C).

  Lista A — to wykaz 9 polskich wystaw narodowych za granicą, uznanych za priorytetowe dla naszej gospodarki. Najwyższa kwota refundacji dla jednego uczestnika może w tym przypadku wynieść 15 000 zł oraz 5000 zł z tytułu 50% kosztów transportu eksponatów. Lista B obejmuje 140 międzynarodowych targów oraz wystaw za granicą o bardzo istotnym znaczeniu branżowym — maksymalna kwota refundacji kosztów powierzchni wystawienniczej i zabudowy standardowej może wynieść 15 000 zł na jednego wnioskodawcę. Na liście C umieszczono 54 targi i wystawy, na których wskazane byłoby zaprezentowanie się polskich firm — najwyższa kwota dopłat może wynieść 5000 zł na jednego wnioskodawcę (refundacja kosztów uczestnictwa w imprezach z tej listy nie jest gwarantowana — będzie uruchamiana w miarę posiadanych przez Ministerstwo Gospodarki środków na promocję eksportu).
  Na zasadach priorytetowych — poprzez przyjęcie różnych kwot dofinansowania — rozpatrywane będą wnioski małych i średnich przedsiębiorstw, za które uważa się spełniające, między innymi, następujące warunki: zatrudniające średnio rocznie poniżej 250 pracowników i osiągające przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości 40 mln euro.
  W odniesieniu do każdej z imprez ustalono dwie zryczałtowane kwoty refundacji przypadającej na 1 m2 powierzchni wystawienniczej — pierwsza dla przedsiębiorstw małych i średnich, druga — dla pozostałych. Kwota ryczałtu dotyczy wnioskodawców, bez względu na to, czy prezentowali się oni indywidualnie, czy w ramach ekspozycji zbiorczej.
  Jeżeli wystawca stara się w 2001 roku o refundację kosztów uczestnictwa w imprezie, w której brał już udział w 2000 roku, to suma zwrotu będzie pomniejszona o 25% (podobnie będzie z imprezami w 2002 roku).
  Wniosek o refundację wraz z załącznikami (formularz oraz lista załączników znajduje się w Internecie pod adresem http://www.mg.gov.pl/struktur/targi/index2.htm) należy złożyć w dwóch egzemplarzach w Ministerstwie Gospodarki w ciągu 30 dni po zakończeniu danej imprezy. Przyjęcie wniosku nie stanowi jednak zobowiązania do przyznania refundacji, a wnioski wypełnione nieprawidłowo będą rozpatrywane negatywnie.  WYBRANE IMPREZY (ZWIĄZANE Z ROLNICTWEM LUB BRANŻĄ SPOŻYWCZĄ) OBJĘTE SYSTEMEM REFUNDACJI MINISTERSTWA GOSPODARKI W 2001 ROKU. Na podstawie informacji z departamentu promocji gospodarczej Ministerstwa Gospodarki


  Related Posts

  None found

  Poprzedni artykułCO ZMIENIŁA USTAWA?
  Następny artykułWARZYWA I OWOCE Z PIĘCIU KONTYNENTÓW

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Wpisz treść komentarza
  Wpisz swoje imię

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.