ZRÓŻNICOWANIE CEN NA RYNKACH HURTOWYCH I W SPÓŁDZIELNIACH OGRODNICZYCH

  W gospodarce rynkowej jedną z ważniejszych umiejętności jest wybór kanałów dystrybucji przynoszących największe korzyści. W warunkach polskiego rynku owoców i warzyw będącego w fazie ponownej organizacji, roztrzygnięcie tego problemu nie jest sprawą łatwą dla przeciętnego uczestnika. Ważną, ale nie jedyną, wskazówką mogącą ułatwić ten wybór może być osiągany w alternatywnych kanałach dystrybucji poziom cen.

  Ciekawych obserwacji w tym względzie dostarcza analiza poziomu cen na rynkach hurtowych oraz w spółdzielniach ogrodniczych. Tabele 1 i 2 prezentują te dane z rejonów działania czterech rynków hurtowych: Rzeszowa, Łodzi, Warszawy i Poznania. Wynika z nich, że poza nielicznymi wyjątkami, rynki hurtowe zapewniają producentom znacznie wyższe ceny produktów rolnych. Wahania cen warzyw na poszczególnych rynkach i w analizowanych latach były zróżnicowane. Najmniejsze występowały na rynku cebuli. Przeciętne hurtowe ceny cebuli na wyżej wymienionych rynkach, z wyjątkiem Warszawy, w obu analizowanych latach były od 8 do 18% wyższe niż w spółdzielniach. Wyjątek stanowiła Spółdzielnia Ogrodnicza z rejonu Warszawy (Piaseczno), w której ceny skupu były od 2 do 8% wyższe od tych z rynku hurtowego. Większe zróżnicowanie występowało w przypadku białej kapusty, marchwi i buraków. W przypadku tych warzyw różnica między cenami hurtowymi i skupu sięgała od 3 do 79% — przy wyraźnym wzroście przewagi hurtowych na wszystkich rynkach sięgającej od 20 do 75% — w 1998 roku. Bardziej złożona sytuacja utrzymywała się na rynku ziemniaków, ogórków, pomidorów i papryki. W przypadku ziemniaków w analizowanych latach, z wyjątkiem Poznania w 1997 roku, przeciętne ceny hurtowe były wyższe o 8 do 59%. Wyjątek stanowiła spółdzielnia działająca w obrębie rynku hurtowego w Poznaniu (Kościan, Leszno), która w 1997 r. płaciła o 12% więcej niż rynek hurtowy. Ogórki w 1998 roku były droższe na rynkach hurtowych niż w spółdzielniach do 58% (Łódź). Niewielkie zróżnicowanie na korzyść cen hurtowych (w granicach 12–14%) utrzymywało się w 1997 roku na rynkach w Łodzi i w Poznaniu. Wyjątek stanowił tu rynek rzeszowski w 1997 r., na którym ceny w jednym tylko miesiącu (maju) były o 41% niższe od tych w skupie spółdzielczym. Podobne, jak w przypadku ogórków, zróżnicowanie (o 12–14%) cen hurtowych i skupu utrzymywało się w 1997 roku na rynku pomidorów w Warszawie, Łodzi i Poznaniu. W 1998 r. hurtowe ceny pomidorów były wyższe od notowanych w skupie w Rzeszowie (15%) i Poznaniu (27%), przy niewielkiej różnicy (3%) w Łodzi i Warszawie. Znacznie większe niż w przypadku pomidorów i ogórków różnice między porównywanymi cenami utrzymywały się na rynku papryki oraz owoców. Generalnie, poza nielicznymi wyjątkami — wiśnie (Łódź 1998 rok) i czereśnie (Warszawa 1997 rok) — ceny owoców na rynkach hurtowych były znacznie wyższe od cen skupu w spółdzielniach ogrodniczych.
  W związku z realizowanym rządowym programem rozwoju rynków hurtowych należy w najbliższym czasie liczyć się z utrzymaniem tych tendencji i wzrostem znaczenia rynków hurtowych w kształtowaniu poziomu cen w Polsce.  ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU CEN HURTOWYCH I SKUPU OWOCÓW I WARZYW W 1997 ROKU W REGIONACH DZIAŁANIA RYNKÓW HURTOWYCH NA PODSTAWIE ŚREDNICH MIESIĘCZNYCH CEN W POSZCZEGÓLNYCH REGIONACH W ZŁ/KG. Źródło: obliczenia własne na podstawie danych IERiGŻ i Działu marketingu WGRO SA w Poznaniu


  ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU CEN HURTOWYCH I SKUPU OWOCÓW I WARZYW W 1998 ROKU W REGIONACH DZIAŁANIA RYNKÓW HURTOWYCH NA PODSTAWIE ŚREDNICH MIESIĘCZNYCH CEN W POSZCZEGÓLNYCH REGIONACH W ZŁ/KG. Źródło: obliczenia własne na podstawie danych IERiGŻ i Działu marketingu WGRO SA w Poznaniu


  Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza SA, Dział Marketingu

  Related Posts

  None found

  Poprzedni artykuł70 LAT ŻYCIA, 50 LAT PRACY
  Następny artykułPRZYSZŁOŚCIOWY ŁAŃCUCH DYSTRYBUCJI

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Wpisz treść komentarza
  Wpisz swoje imię

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.