Oczko wodne i jego wpływ na środowisko – program MOJA WODA

Materiał Partnera Trzmiel.com.pl
Oczko wodne
fot. Timothy Dykes
Wszystko co żyje potrzebuje świeżej wody. Naukowcy szacują, że mamy dostęp jedynie do 1% wód słodkich. W okresie ostatniego pięćdziesięciolecia zaludnienie Ziemi wzrosło dwukrotnie. Zmiany demograficzne, uprzemysłowienie, postępująca urbanizacja oraz rolnictwo bez wątpienia wpłynęły na klimat. Na naszych oczach świat zmienia się w zaskakująco szybkim tempie. Obserwujemy to zarówno na biegunach, jak i w dżungli, w lasach i na łąkach oraz w morzach. Siedliska te są ze sobą nierozerwalnie związane poprzez wodę. Stanowią system naczyń połączonych. Coraz częściej zdajemy sobie sprawę, jak cennym zasobem są dla nas i dla naszego środowiska wody słodkie, bez których nie mamy racji bytu, podobnie jak zwierzęta i rośliny. Człowiek, który przez stulecia częściej osuszał tereny, teraz na nowo nawadnia swoje bezpośrednie otoczenie. Takie działanie wywiera pozytywny wpływ na środowisko naszego życia i jest uzasadnione ekonomicznie. Dostrzegło to państwo, które w programie Moja Woda zachęca swych obywateli do ochrony zasobów wodnych i współfinansuje budowę zbiorników wodnych. Spośród wszystkich form retencji wody niezwykłą popularnością cieszy się oczko wodne. Posiadanie choćby niewielkiego zbiornika wodnego spełnia bowiem szereg funkcji i ma niebagatelny wpływ na nasze najbliższe otoczenie.

Rola oczka wodnego

Dobrze urządzony zbiornik wodny będzie stanowić godną pozazdroszczenia ozdobę terenów zielonych, takich jak park, ogród lub działka rekreacyjna. Rola estetyczna jest niewątpliwie bardzo ważna, zaś dla wielu z nas będzie priorytetowa. Nierzadko oczko wodne stanowi centralny punkt aranżacji ogrodu, wokół którego organizuje się miejsce wypoczynku i spotkań z rodziną czy znajomymi. W takim podejściu nie ma oczywiście nic złego. Wręcz przeciwnie – jest to ważny element naszego życia. Jednak oczko wodne spełnia również bardziej istotne, mające bezpośredni wpływ na środowisko, funkcje.

Nawet niewielkie zbiorniki wodne przyczyniają się do zmiany mikroklimatu. Nie bez powodu letnie wakacje spędzamy głównie nad wodą, która znacząco wpływa na poziom wilgotności powietrza, zmniejszając tym samym ilość alergenów i dając ochłodę w upalne dni. Oczko wodne w ogrodzie przyczynia się do zwiększenia bioróżnorodności. Umożliwia hobbystyczną hodowlę ryb, jak i uprawę różnorodnych gatunków roślin wodnych i bagiennych. Dla bardzo wielu osób już samo posiadanie ryb (np. karpi koi, jesiotrów, karasi itp.) w przydomowym zbiorniku wodnym jest kluczowym argumentem za budową oczka. Ponadto nawet niewielki zbiornik wodny stanowi doskonały wodopój, często też jest siedliskiem życia dla mniejszych zwierząt takich jak płazy, gady czy ptaki.

Oczko wodne
fot. Fabricio Severo

Niestety także w kwestii zbiorników wodnych zmiany klimatyczne działają na naszą niekorzyść. Bezśnieżne zimy w wielu regionach kraju przyczyniają się do coraz powszechniejszego zjawiska suszy i zanikania naturalnych zbiorników wodnych. W efekcie okresowe intensywne opady nie mają się gdzie gromadzić i prowadzą do podtopień i powodzi. Pracowicie tworzona przez naszych przodków, tak zwana mała retencja, która przez lata zniknęła z naszego krajobrazu w ostatnim czasie zdaje się na nowo przeżywać renesans. Uczymy się na naszych błędach i w społeczeństwie rośnie świadomość ekologiczna. Świadczy o tym popularność programu Moja Woda. Wiemy już, że nawet niewielkiego rozmiaru oczko wodne w ogrodzie jest znakomitym zbiornikiem retencyjnym. A z retencjonowania wody płynie wiele korzyści zarówno dla samego człowieka, jak i przyrody. Nagromadzona w czasie roztopów i deszczu woda doskonale wyrównuje ujemny bilans wodny np. latem w trakcie okresów jej niedoboru. Coraz częściej w okresie letnim wody po prostu brakuje. Zdarzają się także sytuacje wprowadzania zakazu podlewania ogrodów wodą z sieci i pojawia się problem jak utrzymać przy życiu wypielęgnowany ogród. Zgromadzona w oczku woda, która jest przecież bogata w składniki odżywcze może doskonale posłużyć do podlewania ogrodu. Nie tylko uzupełnia braki wody, ale i zadba o odpowiednie nawożenie w trakcie bezdeszczowych tygodni. Dzięki małej retencji, jaką stanowi każde oczko wodne, woda nie zmarnuje się także podczas intensywnych opadów. W tym czasie oczyszczalnie ścieków są zmuszone do odbioru dużej ilości czystej wody deszczowej, która w dużej mierze trafił wprost do sieci wodno-kanalizacyjnej. A przecież mogłaby być wykorzystana do innych celów. Zbiorniki retencyjne umiejscowione zwłaszcza w terenach miejskich, które często charakteryzują się dużymi obszarami pokrytymi betonem, zmniejszają ryzyko podtopień niosących za sobą szkody materialne i niepotrzebny bałagan. Tak więc retencja przynosi wymierne korzyści ekonomiczne nie tylko właścicielom terenu, ale i miejscowej społeczności.

Do budowy małej retencji zachęca rządowy program Moja Woda. I choć form retencjonowania wody jest wiele, spośród nich to właśnie oczko wodne cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Można śmiało powiedzieć, że posiadanie pięknego oczka stało się modne i często jest wyrazem statusu właściciela. Nie musi to jednak być od razu ogromna inwestycja. Każdy znajdzie coś dla siebie, bo wybór jest duży: od prostych form do bardziej wyszukanych projektów. To daje nam duże pole do popisu, tym bardziej, że budowa oczka wodnego nie jest zadaniem zbytnio skomplikowanym. Nie wymaga zaawansowanej wiedzy z zakresu budownictwa, choć duże, skomplikowane projekty są obecnie również możliwe do realizacji. Co więcej w dzisiejszych czasach wszystko do oczka wodnego bez problemu zakupisz w dobrych sklepach akwarystycznych, czy to w salonie stacjonarnym, czy przez internet np. https://trzmiel.com.pl/oczko-wodne. Nie musisz nawet ruszać się z domu. Obecnie istnieją też profesjonalne firmy oferujące kompleksowe usługi: bogaty asortyment specjalistycznych produktów, doradztwo, budowę, dowóz sprzętu jak i profesjonalny serwis.

Oczko wodne
fot. Francesco Ungaro

Program priorytetowy Moja Woda

Myśląc o oczku wodnym warto zapoznać się z możliwościami uzyskania dotacji. Program Moja Woda przewidziany na lata 2020-2024 odbywa się w kolejnych naborach, aż do wyczerpania środków na jego realizację. Celem strategicznym programu rządowego Moja Woda jest poprawa ochrony przed skutkami zmian klimatu i obniżenie ryzyka wystąpienia zagrożeń naturalnych, takich jak powódź czy susza poprzez zwiększone retencjonowanie wody. W ramach programu można uzyskać dotację na budowę oczka lub innego zbiornika wodnego umożliwiającego retencjonowanie wody. Jeżeli posiadasz przydomowy ogród lub działkę budowlaną, możesz starać się o dotację na budowę oczka. Poniżej opiszemy, jak to wygląda od strony formalnej.

Beneficjentami programu są osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się jednorodzinny budynek mieszkalny. Dofinansowanie dotyczy również właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości, na których dopiero planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do rozliczenia dotacji. Oddanie budynku do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie, albo poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia. W przypadku wielu właścicieli jednej nieruchomości, wnioskodawca musi uzyskać zgodę wszystkich współwłaścicieli.

Dotacja obejmuje do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, nie więcej niż 5 000 zł na jedno przedsięwzięcie.

Na koszty kwalifikowane składają się zakup, dostawa, montaż, budowa, uruchomienie, instalacji:

  • do zebrania wód opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez orynnowania);
  • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w zbiornikach (np. zbiorniki podziemne, zbiorniki nadziemne, „oczka wodne”),
  • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe – bez kosztów nasadzeń);
  • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) na dachach – zielone dachy (warstw a drenażowa), bez kosztów nasadzeń);
  • do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych (w tym roztopowych) (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej).

Jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki na zakup komponentów, które są trwałą częścią systemu nawadniania / wykorzystania wód opadowych (w tym roztopowych) oraz koszty adaptacji elementów istniejących, które zostaną wykorzystane w instalacji.

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie należy:

  • Założyć konto na portalu beneficjenta w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie.
  • Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie, dostępny po zalogowaniu po lewej stronie w zakładce „Formularz wniosku „Moja Woda”. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
  • Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „Skrzynki Podawczej – PDF” – dostępnej na portalu beneficjenta.
  • Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć: w wersji papierowej do WFOŚiGW albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Wnioski do programu Moja Woda należy składać do WFOŚiGW (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) w poszczególnych województwach w zależności od lokalizacji inwestycji.

Jeżeli chcesz mieć wpływ na otaczające Cię środowisko i zależy Tobie na poprawie warunków wodnych nie czekaj, skorzystaj z dotacji i już dziś zacznij planować swoje oczko wodne. Zyskasz niebanalną ozdobę ogrodu i ważny element środowiskowy.

Oczko wodne
fot. Jimmy Chan

Pamiętaj nawet najmniejsze oczko wodne zmienia mikroklimat. Przyciąga rzesze pożytecznych dzikich zwierząt, zapewnia im swoistą oazę w zurbanizowanym świecie ludzi. Duże zbiorniki pomagają nam walczyć ze skutkami powodzi i suszy. Posiadanie oczka doceniamy zwłaszcza w trakcie upalnego lata.

Materiał Partnera Trzmiel.com.pl

Related Posts

None found

Poprzedni artykułMiędzynarodowy Dzień Owoców oraz Dzień Polskiej Borówki
Następny artykułWPR po 2022 r. – osiągnięto porozumienie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.