Ardanowski apeluje o większe środki na de minimis i pomoc dla sadowników

Fot. MRiRW
Minister Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył w poniedziałek w posiedzeniu rady ministrów rolnictwa Unii Europejskiej, której głównymi tematami były: sytuacja na rynkach rolnych oraz finansowanie przyszłej polityki rolnej.

Omawiając sytuację na rynkach rolnych Ardanowski podkreślił, że obecny rok był bardzo trudny dla polskich rolników z powodu wystąpienia suszy, która dotknęła nie tylko producentów upraw rolnych, ale także gospodarstwa zajmujące się produkcją zwierzęcą. Skierowana pomoc dla rolników pochodzi m.in. z instrumentu pomocy państwa, w tym pomocy de minimis.

Minister Ardanowski zaapelował do komisarza Hogana o pilne zwiększenie limitów krajowych na pomoc de minimis, by można było zrealizować wsparcie dla rolników w niezbędnym zakresie.

W odpowiedzi na ten wniosek, który został poparty przez Łotwę, komisarz Hogan poinformował, że Komisja Europejska finalizuje prace nad propozycją w zakresie tej pomocy i będzie ona niedługo przedłożona Radzie.

Ardanowski zwrócił również uwagę na fakt, że obecna sytuacja na rynku owoców i warzyw, w szczególności na rynku jabłek jest bardzo trudna i wymaga podjęcia szybkich działań ze strony Komisji. Aktualnie ceny jabłek do przetwórstwa są o 88% niższe, a jabłek deserowych o 62% niższe w porównaniu do analogicznego okresu z ubiegłego roku. Sprzyjająca pogoda spowodowała rekordowe zbiory tych owoców, które mogą być o 37% wyższe w stosunku do roku ubiegłego.

Na problem niskich cen na rynku jabłek w UE zwrócili uwagę także inni ministrowie wskazując Komisji, że nadal jest nieuregulowany eksport jabłek i gruszek z UE do USA.

W wystąpieniu dotyczącym przyszłego modelu WPR minister Ardanowski wskazał, że chociaż Polska popiera większą subsydiarność w nowym modelu wdrażania WPR to wskazuje na zbyt duże obciążenia administracyjne oraz niepewność finansową zawartą w propozycji KE.

Polska krytycznie ocenia wyznaczanie rocznych celów pośrednich i powiązanie rozliczania rocznego wydatków z realizacją tych celów.

Odnosząc się do propozycji rezerwy rolnej na wypadek kryzysów, minister podkreślił, że w sytuacji polskich, rozdrobnionych gospodarstw rolnych, otrzymujących  niesatysfakcjonujący poziom dopłat bezpośrednich, trudno godzić się na stosowanie dyscypliny finansowej w stosunku do gospodarstw otrzymujących poniżej 2 tys. euro rocznie i zabierać im, i tak niewielkie pieniądze.

W zakresie wsparcia rynków rolnych po 2020 r. minister podkreślił potrzebę utrzymania instrumentów siatki bezpieczeństwa w przyszłej WPR.

– Istotne jest, aby w przyszłości zastosowanie dostępnych instrumentów w przypadku kryzysów na rynku było szybkie i efektywne. Możliwość uruchamiania instrumentów rynkowych powinna wynikać wprost z przepisów prawa, a nie uznaniowości KE – powiedział minister Ardanowski .

Konieczne są też działania wzmacniające siłę przetargową rolników, ale także przeciwdziałające nieuczciwym praktykom w łańcuchu żywnościowym. Należy zwiększyć zachęty do tworzenia grup i organizacji producentów oraz spółdzielni.

Posiedzenie Rady jest także okazją do rozmów bilateralnych. Minister Ardanowski spotkał się z ministrem rolnictwa Węgier Istvanem Nagy. Ministrowie uzgodnili, że będą razem walczyć o większy budżet  na WPR po 2020 r. – Nie da się zrealizować ambitnych i słusznych celów tej polityki w ramach obecnej  propozycji budżetowej KE dla rolnictwa i obszarów wiejskich – powiedział Ardanowski.
 
Źródło: MRiRW
 
 

Related Posts

None found

Poprzedni artykuł7,7 mld zł zaliczek dopłat na kontach rolników
Następny artykułPierwsze argentyńskie czereśnie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.