CBŚ zatrzymał 12 osób z grup producenckich w związku z wyłudzeniami dofinansowań z ARiMR

Kajdanki, aresztowanie
Zdjęcie pobrane z Pixabay.com
Nowe dowody i zatrzymanie kolejnych 12 osób w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, dotyczącym wyłudzeń dofinansowań z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w łącznej kwocie ponad 21 mln zł

Zgodnie z postanowieniami wydanymi przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Warszawie zatrzymali 12 osób, którym zarzuca się popełnienie przestępstw na szkodę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Warszawie oraz Unii Europejskiej w związku z uzyskiwaniem dotacji przez pomioty będące grupami producenckimi.

Zatrzymanym osobom Prokuratura zarzuca udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej w okresie od połowy marca 2012 roku do końca listopada 2015 roku w Warszawie i innych miejscach na terenie Polski.

Postanowienia o przedstawieniu zarzutów obejmują doprowadzenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Warszawie oraz Unii Europejskiej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez składanie w czasie ubiegania się o dofinansowanie poświadczających nieprawdę, nierzetelnych dokumentów o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie kosztów inwestycji gospodarczych. Wśród przedkładanych materiałów były między innymi wnioski o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie części kosztów inwestycji w postaci budowy przechowalni i chłodni owoców oraz antresoli.

Podejrzani wprowadzali w błąd pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Warszawie, co do okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania dotacji unijnych dla grup uznanych za producentów owoców i warzyw, w wyniku czego udzielono im dofinansowania w łącznej kwocie ponad 13,5 mln zł.

Zgromadzone w śledztwie dowody pozwoliły na ustalenie, że zatrzymani działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz uczynili sobie z popełnienia przestępstw stałe źródło dochodu.

Wśród zatrzymanych są przedstawiciele siedmiu grup producentów owoców i warzyw działających w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, osoby wchodzące w skład Zarządów tych podmiotów a także mężczyzna, który w latach 2003 – 2008 pełnił kierownicze funkcje w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa związane z kontrolowaniem podmiotów uzyskujących dofinansowanie z Agencji.

Czyny zabronione zarzucane podejrzanym stanowią przestępstwa stypizowane w art.258§1 kk, art.286§1 kk w zw. z art.294§1 kk w zb. z art.297§1 kk w zb. z art.271§3 kk w zw. z art.11§2 kk w zw. z art.65§1 kk, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat 10, kara grzywny a także przepadek przedmiotów i korzyści pochodzących z przestępstw lub ich równowartość.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie wykonano z ich udziałem czynności procesowe polegające na ogłoszeniu postanowień o przedstawieniu zarzutów i przesłuchaniu w charakterze podejrzanych.

Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z osobami wskazanymi w treści wydanych postanowień a także poręczenia majątkowe. Kwoty zastosowanego poręczenia majątkowego wynoszą od kilkudziesięciu do 400 tysięcy złotych.

Zatrzymania są wynikiem nowych dowodów zgromadzonych w wieloosobowej sprawie Prokuratury Regionalnej w Warszawie o sygn. akt RP I Ds. 29.2017, prowadzonej w Wydziale I do Spraw Przestępczości Gospodarczej, którą zainicjowało zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa skierowane przez Wiceprezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

Doniesienie dotyczyło wyłudzenia dofinansowań z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie oraz Unii Europejskiej przez blisko 30 grup producenckich wstępnie uznanych za producentów owoców i warzyw, które składały wnioski o uzyskanie dotacji na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2003 roku o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu.

Postępowanie przygotowawcze obejmuje doprowadzenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie przy ul. Poleczki 33 do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w łącznej kwocie ponad 21 mln zł w okresie od 2008 roku do grudnia 2016 roku.

Inwestycje zakwestionowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kilkudziesięciu podmiotach gospodarczych uznanych za grupy producenckie, były przedmiotem ponownych wycen przez powołanych rzeczoznawców oraz kosztorysantów, które wykazały, że koszty inwestycyjne poniesione przez badane podmioty gospodarcze były wielokrotnie niższe od kwot dofinansowania zadeklarowanych w dokumentacji.

Pierwsze zatrzymania w śledztwie nastąpiły w dniu 5 czerwca 2018 roku oraz dotyczyły 10 osób należących do trzech grup producentów – w tym producentów owoców i warzyw, działających w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, wśród których były osoby wchodzące w skład członków Zarządów, wspólnicy oraz prokurent. Na ten temat pisaliśmy w naszym portalu również w czerwcu : Zarzuty dla 10 osób z trzech grup producenckich.

Sprawa nadal ma rozwojowy charakter, Prokuratura Regionalna w Warszawie gromadzi liczne dowody, które pozwolą na wyjaśnienie wszelkich okoliczności dotyczących pozostałych osób i podmiotów gospodarczych mających związek z badanymi przestępstwami.

Rzecznik Prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie
Prokurator Agnieszka Zabłocka – Konopka
Źródło: warszawa.pr.gov.pl

Related Posts

None found

Poprzedni artykułPromocja produktów rolnych UE
Następny artykułEskimos wydal komunikat z ocena wpływu swoich działań w zakresie skupu jabłek przemysłowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.