Inwestycje infrastrukturalne UR w Krakowie

fot. P. Grel
Jedyne w Polsce Centrum Edukacji Gleboznawczej, nowoczesne przestrzenie wykładowe umożliwiające retransmisję obrazu i dźwięku pomiędzy salami, zmodernizowane laboratoria. 22 czerwca Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (UR) oficjalnie kończy realizację projektu „Dydaktyka i Badania - unowocześnienie bazy materialnej UR służącej efektywnemu nauczaniu”.
Jak poinformowała rzeczniczka uczelni Izabella Majewska, łączna wartość projektu to ponad 16 mln złotych, z czego około 9 mln uczelnia pozyskała z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Za te pieniądze unowocześniono obiekty na dwóch wydziałach – Ogrodniczym i Leśnym. Zmodernizowano i wyposażono zostało pięć sal wykładowych, dwa laboratoria: Diagnostyki Agrofagów Roślin Uprawnych i Badań Rejestracyjnych Środków Ochrony Roślin oraz Geochemii Środowiska Leśnego i Terenów Przeznaczonych do Rekultywacji, salę projektową dla Sztuki Ogrodowej i studentów Biotechnologii oraz pomieszczenia na cele utworzonego Centrum Edukacji Gleboznawczej – jedynego w Polsce oraz Europie Środkowej ośrodka o tak wysokim skupieniu wiedzy dotyczącej gleb.
 
Pomieszczenia przeznaczone na Centrum Edukacji Gleboznawczej stanowią integralną część budynku Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie. Powierzchnię użytkową powiększono poprzez połączenie dwóch sal wykładowych. Centrum Edukacji Gleboznawczej dzieli się na dwie funkcjonalnie zróżnicowane strefy, pierwszą – ekspozycyjną oraz drugą wykładowo-seminaryjną. Poprzez odpowiednią aranżację i dobór elementów wyposażenia wnętrze zyskało nowy, profesjonalny i wygodny układ oraz wygląd sali, przeznaczonej do celów edukacyjno wystawienniczych.
 
Działania skoncentrowane wokół Centrum Edukacji Gleboznawczej, w tym adaptacja pomieszczeń oraz zakup odpowiednich eksponatów przekrojów glebowych i ekranów dotykowych, mają przyczynić się do stworzenia ośrodka upowszechniającego wiedzę. Centrum ma podnosić świadomość ekologiczną społeczeństwa poprzez zajęcia i praktyczne warsztaty z dziedziny gleb – m.in. w ramach geografii prowadzonej w szkołach niższych poziomów kształcenia.
 
Projekt „Dydaktyka i Badania…” miał na celu uczynienie z Uniwersytetu Rolniczego nowoczesnego – pod względem oferty dydaktycznej oraz naukowo-badawczej – ośrodka kształcącego studentów w zgodzie z potrzebami regionalnej gospodarki i rynku pracy.
 
W wyniku jego realizacji dofinansowaniem została objęta modernizacja sal i laboratoriów, zakup aparatury naukowo-badawczej, zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, zestawów wyposażenia technologicznego, audiowizualnego oraz eksponatów profili glebowych.
 
Laboratorium diagnostyki agrofagów roślin uprawnych i badań rejestracyjnych środków ochrony roślin wzbogaciło się o nowe wyposażenie technologiczne. Laboratorium geochemii środowiska leśnego i terenów przeznaczonych do rekultywacji wyposażono m.in. w spektrometr ICP MS, dyfraktometr oraz drobniejszy sprzęt laboratoryjny.
 
Działania skoncentrowane wokół laboratoriów, polegające na ich modernizacji oraz wyposażeniu w nowoczesny sprzęt naukowo-dydaktyczny mają przyczynić się do rozwoju nauki w dziedzinach związanych z rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom wynikającym z degradacji środowiska naturalnego oraz ingerencji człowieka w zasoby przyrodnicze.
 

Related Posts

None found

Poprzedni artykuł136 tys. wniosków o pomoc na ponowne obsianie pól
Następny artykułMożna produkować ekologicznie drzewka i owoce

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.