Mechanizm dostosowania cen na granicach a nawozy azotowe

Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie unijnego mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji dwutlenku węgla zgodnego z zasadami WTO.

Copa i Cogeca popierają ogólne założenia zaproponowanego mechanizmu, o ile zostaną spełnione pewne warunki, co wyjaśniła przewodnicząca Copa Christiane Lambert w swoim felietonie (pisaliśmy o tym tutaj).

Niepokojące informacje

Copa i Cogeca zaniepokojone są jednak jedną poprawką, która została przegłosowana niewielką większością głosów. Dotyczy ona uwzględnienia sektora nawozów w mechanizmie. Po przyjęciu rezolucji przez Parlament Europejski, Komisja Europejska będzie musiała teraz zaproponować odpowiednie ramy prawne stanowiące podstawę tego mechanizmu. Copa i Cogeca wzywa Komisję Europejską do wzięcia pod uwagę pewnej zasadniczej kwestii – jeśli mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 nie dotyczy produktów rolnych to nie może również objąć nawozów.

Co z nawozami azotowymi?

Nawozy azotanowe należą do najważniejszych środków produkcji w sektorze upraw i stanowią główny koszt zmienny (szczególnie w produkcji zbóż i roślin oleistych). Ceny nawozów są jednak już wyższe w Europie niż w pozostałych regionach świata, gdyż nasz rynek jest chroniony przez cła i środki antydumpingowe, które kosztują unijnych rolników 600 mln € rocznie. Jeśli dodamy do tego opłaty wynikające z mechanizmu dostosowania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2, ceny nawozów poszybowałyby w górę, jeszcze bardziej podnosząc koszt produkcji rolnej w Europie, przez co importowana żywność stałaby się jeszcze bardziej konkurencyjna i atrakcyjna.

Koniec końców, zastosowanie mechanizmu dostosowania cen na granicach z uwzględnieniem emisji dwutlenku węgla jedynie do surowców wymaganych w uprawach byłoby niesprawiedliwe i przyniosłoby skutki odwrotne od zamierzonych, tj. doprowadziłoby do ucieczki emisji z europejskiego rolnictwa na bezprecedensową skalę. Rolnicy byliby podwójnie karani – jak można to wyjaśnić naszym obywatelom? Co więcej, jest to sprzeczne z celami Zielonego Ładu.

Dlatego Copa i Cogeca uważają, że albo rolnictwo i sektory niższego szczebla zostaną uwzględnione w przyszłym mechanizmie dostosowania cen na granicach z uwzględnieniem emisji Co2 albo sektory wytwarzające środki produkcji rolnej, a w szczególności nawozy azotanowe będą musiały zostać z niego wykluczone.

Źródło: Copa-Cogeca

Related Posts

None found

Poprzedni artykułPremie na zalesianie
Następny artykułBanderole do liftingu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.