Trzeba podnosić jakość życia na wsi

wieś
fot. Pixabay
Państwa Unii Europejskiej, zamiast walczyć środkami ekonomicznymi z wyludnianiem się obszarów rolniczych i starzeniem się ludności na tych terenach, powinny raczej zaakceptować ten trend i skoncentrować się na zagwarantowaniu mieszkańcom dobrych warunków życiowych, podnosząc jakość usług publicznych oraz dbając o cyfrową dostępność - stwierdza czerwcowy raport programu ESPON.

Wyludnianie wsi a COVID-19

Autorzy opracowania wskazują, że epidemia COVID-19 może okazać się przełomem w rozwoju regionów wiejskich. Wynika to z faktu, że wiele osób było w stanie wykonywać swoje obowiązki zawodowe poprzez telepracę i przeprowadziło się na obszary pozamiejskie.

To może być dobrym punktem startowym. Jeżeli w ślad za tym pójdą odpowiednie zachęty, w szczególności zapewnienie łączności i dostępności cyfrowej. Możemy być świadkami nowej dynamiki na obszarach wiejskich, która osłabi proces wyludniania się tych terenów – podkreślono w raporcie.

Problem – gdzie i dlaczego?

Proces zmniejszania się liczby ludności na obszarach wiejskich w Europie dotyczy głównie dawnych państw bloku wschodniego (w tym Polski), Europy Południowej (Portugalia, Grecja, Hiszpania, południowe Włochy), Niemiec, jak również regionów Szwecji czy Finlandii. Przyczyna topniejącej liczby ludności wiejskiej to głównie migracja do miast, które oferują wyższy poziom życia, różnorodne możliwości zatrudnienia, a także lepszy dostęp do usług publicznych oraz atrakcyjnych form kultury i wypoczynku.

Adaptacja do zmian

Eksperci ESPON rekomendują, aby władze rządowe czy samorządowe przestały koncentrować swoje wysiłki na powstrzymaniu migracji poprzez tylko stymulowanie wzrostu gospodarczego regionów peryferyjnych. Lepszą metodą może okazać się adaptacja do nieuniknionych zmian.

  • Jednym z najważniejszych zalecanych działań adaptacyjnych jest postawienie na cyfryzację terenów wiejskich. Przyczyni się to do poprawy komfortu życia w społecznościach lokalnych, lepszego dostępu do źródeł wiedzy oraz da impuls do rozwoju nowych i innowacyjnych form biznesu.
  • Kluczowym elementem będzie  zapewnienie dostępu do usług publicznych na poziomie porównywalnym do miast. W tym kontekście pada zachęta nie tylko do inwestycji w lokalne udogodnienia i instytucje, ale też do wykorzystania technologii i rozwoju takich usług, jak telemedycyna czy procedury administracyjne dostępne przez internet.
  • Poważnym, ale skutecznym wyzwaniem może być  przekazanie odpowiedzialności za część usług w ręce prywatnego biznesu czy organizacji pozarządowych. Generalnie rekomendowanym kierunkiem zmian jest rozwój samorządności i społeczeństwa obywatelskiego oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.
  • Raport ESPON wskazuje też na możliwości wykorzystania funduszy unijnych na rozwój „zielonej infrastruktury” na obszarach wiejskich – w ramach działań UE na rzecz ograniczenia skutków zmian klimatycznych.
  • Podkreślana jest także rola inwestycji w lokalną produkcję rolniczą, łańcuchy dostaw oraz usługi okołorolnicze – co może wykreować dobrze płatne miejsca pracy i przyczynić się do rozwoju nowych specjalizacji biznesowych.
  • Konieczne jest upraszczanie procedur w zakresie dofinansowania i obejmowanie nim coraz większej liczby lokalnych podmiotów.
  • Co ciekawe, raport rekomenduje też zmianę sposobu komunikowania o zmianach demograficznych zachodzących na obszarach wiejskich. Na przykład zamiast mówienia o „wyludnianiu” się wsi – co ma pejoratywny wydźwięk – powinno się częściej mówić o „transformacji” i „restrukturyzacji” regionów rolniczych. Zamiast wskazywać na przykłady zacofania powinno się prezentować nowe „innowacyjne” oraz „inteligentne” rozwiązania wdrażane w społecznościach lokalnych.

Program ESPON to platforma konsultacyjno-doradcza, bazująca na rozbudowanej sieci kontaktów pomiędzy instytucjami europejskimi, rządami, samorządami i ośrodkami akademickimi. Obejmuje 27 państw członkowskich UE oraz cztery kraje stowarzyszone: Norwegię, Islandię, Szwajcarię i Lichtenstein.

źródło: PAP MediaRoom

Related Posts

None found

Poprzedni artykułPolskie jabłka w międzynarodowej kampanii marketingowej
Następny artykułWiśnie ‘Granda’ i ‘Ekowis’ – nowości hodowli Instytutu Ogrodnictwa – PIB

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.