Deficyt opadów na obszarze północno-zachodniej Polski

IUNG-PIB w okresie od 1 maja do 30 czerwca 2020 r. stwierdził wystąpienie suszy rolniczej na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, pomorskiego.

Susza notowana jest w uprawach:
• Zbóż jarych,
• Rzepaku i rzepiku,
• Krzewów owocowych,
• Zbóż ozimych,
• Kukurydzy na ziarno,
• Kukurydzy na kiszonkę,
• Roślin strączkowych,
• Truskawek,
• Warzyw gruntowych,
• Drzew owocowych,
• Tytoniu.

Krzewy owocowe

Susza rolnicza w uprawach krzewów owocowych wystąpiła w 124 gminach Polski (5,01% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 4 województwach na powierzchni 1,37% gruntów ornych.

Truskawki

Suszę rolniczą w uprawie truskawki notowano w 60 gminach Polski (2,42% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie liczby gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 2 województwach (zachodniopomorskim i lubuskim) na powierzchni 0,30% gruntów ornych.

Warzywa gruntowe

Suszę rolniczą notowano w uprawach warzyw gruntowych. Odnotowano ją w tych uprawach w 2 gminach Polski (0,08% gmin kraju), w województwie zachodniopomorskim.

Drzewa owocowe

Suszę rolniczą notowano w uprawach drzew owocowych w 2 gminach Polski (0,08% gmin kraju), w województwie zachodniopomorskim.

Klimatyczny bilans wodny

Niedobory wody dla roślin uprawnych w okresie od 1 maja do 30 czerwca występują w północno-zachodniej Polsce, są większe od 10 do 20 mm w stosunku do poprzedniego okresu sześciodekadowego (21 IV-20 VI). Natomiast na południu kraju notowano znaczny wzrost klimatycznego bilansu wodnego w stosunku do poprzednio raportowanego okresu, nawet o ponad 100 mm.

Wysokie opady na znacznym obszarze kraju w całym rozpatrywanym okresie spowodowały, że notowany jest nadmiar wody. Szczególnie duże wartości klimatycznego bilansu wodnego wystąpiły zwłaszcza w południowym terytorium kraju, wynoszące od 100 do ponad 200 mm. Nadmiar wody dla roślin jest bardziej niekorzystny niż niedobory wody, albowiem takie warunki powodują gnicie roślin a w konsekwencji znacznie obniżenie plonów. Duży nadmiar wody notowany na terenach woj.: opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego oraz mazowieckiego.

Zasięg suszy zmniejszył się w uprawach: zbóż jarych i ozimych oraz truskawek w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Zmniejszeniu uległa liczba gmin oraz procent potencjalnej powierzchni gruntów ornych z suszą rolniczą. Natomiast w uprawach rzepaku i rzepiku, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, krzewów owocowych oraz roślin strączkowych zasięg suszy uległ wzrostowi.

Natomiast brak dostatecznej ilości opadów w dalszym ciągu występuje na obszarze północno-zachodniej Polski, powodując nadal duże niedobory wody w glebie na tym terenie. Występujący duży deficyt wody powoduje, że susza notowana jest na terenie woj. zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego oraz pomorskiego.

Źródło: IUNG-PIB

Related Posts

None found

Poprzedni artykułCOVID-19 – maksymalna pomoc dla rolnika – 7000 euro
Następny artykułKomunikat sadowniczy PROCAM 16 z 08.07.2020

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.