765×100 – interpoma

Grójecka Konferencja Odmianowa

Już po raz czwarty 3 grudnia w Grójcu odbyła się Konferencja Odmianowa zorganizowana przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego Warka oraz FruitAkademia.

Tematyka konferencji wzbudziła zainteresowanie sadowników, czego dowodem było liczne ich przybycie (ok. 300 osób).

Światowe tendencje, kierunki i metody prac hodowlanych nad roślinami sadowniczymi omówił prof. Edward Żurawicz, Kierownik Zakładu Hodowli Roślin Sadowniczych Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Zadaniem hodowli jest uzyskiwanie nowych odmian o genetycznie ulepszonych cechach biologicznych w stosunku do odmian znajdujących się w uprawie oraz zachowanie cech biologicznych istniejących odmian poprzez produkcję i utrzymanie materiałów elitarnych roślin sadowniczych. Hodowla tradycyjna, jak podał prof. E. Żurawicz, jako długotrwała i  kosztowna jest coraz częściej zastępowana przez inne metody, w tym krótkotrwałą hodowlę molekularną.

Przydatność nowych odmian wiśni do przetwórstwa oraz do produkcji suszu omówiła doc. dr hab. Dorota Konopacka z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Spośród badanych przez doc. D. Konopacką w sezonach 2008-2011 odmian ‘Debreceni Bötermö’, ‘Kelleris’, ‘Koral’, ‘Morina’, ‘Nefris’, ‘Oblacińska’,  ‘Szafir’,‘Słupia Nadbrzeżna’ i ‘Topaz’ najwyższą jakość owoców w aspekcie ich przydatności do przetwórstwa wykazywały owoce odmiany ‘Nefris’. Owoce tej odmiany charakteryzowały się stabilnymi cechach jakościowymi podstawowego składu chemicznego i wyrównaną wielkością, a także  wykazywały najwyższą przydatność do produkcji suszu wiśniowego osmotyczno-konwekcyjnego. Natomiast owoce odmiany ‘Oblacińska’ ze względu na wysoką zawartość oraz stabilne proporcje ekstraktu do kwasowości i wyrównaną wielkość owoców mogą sugerować, że odmiana ta może być perspektywiczną dla przetwórstwa.

Dr Jarosław Markowski z Instytutu Ogrodnictwa omówił nowe, parchoodporne odmiany jabłoni oraz ich przydatność  do produkcji nieklarowanych soków. Rozszerzonym badaniom jakości soków produkowanych z jabłek poddane były odmiany polskie (‘Ariwa’, ‘Gold Milenium’, ‘Florina’, ‘Melfree’, ‘Novamac’, ‘Rajka’) i francuskie (‘Chanteline’, ‘Judaine’, ‘Judeline’). Odmiany polskie odporne na parcha jabłoni cechowały się wysoką zawartością sacharozy w owocach, znacznie przekraczająca maksymalną wartość Kodeksu Praktyki AIJN. ‘Gold Milemium’ i ‘Rajka’ natomiast charakteryzowały się wysoką zawartością ekstraktu niezależnie od warunków produkcji soków. Odmiany francuskie z kolei odznaczały się wysoką kwasowością, co jest, w tym przypadku, cechą pożądaną.

Norbert  Reinthalaller z Austrii na przykładzie swojego kraju i Niemiec przedstawił możliwości zagospodarowania nadmiaru owoców niespełniających norm handlowych dla owoców deserowych – poprzez tłoczenie z nich soków w przydomowych przetwórniach.

Szwajcarskie wyniki hodowli odmian parchoodpornych i kierunki hodowli odmian jabłoni zmierzające do uzyskania odmian umożliwiających ograniczenie ochrony chemicznej zaprezentował Johan Nicolaï z Belgii. Obiecującymi parchoodpornymi odmianami jabłoni, które mogą w przyszłości znaleźć się w produkcji sadowniczej są Tells® 58/06 (‘Resi’ x ‘Julia’),  Tells® 47/05 (‘Topaz’ x ‘Pinova’),   Tells® A931 Galant® (‘Resi’ x ‘Delbard Jubilée’), Tells® 40/06 (‘Topaz’ x ‘Pinova’),  Tells® A587 (‘FAW8099’ x ‘Angold’),  Tells® A633 Lummerland® (‘FAW8099’ x ‘Angold’),  Tells® 121/06. Prace hodowlane prowadzone są również w kierunku znalezienia atrakcyjnych odmian o czerwonym miąższu. Na dzień dzisiejszy odmiany te wykorzystywane są do tłoczenia soków( dają im ciekawą barwę), ponieważ ich jabłka są zbyt kwaśne by nadawały się do bezpośredniego spożycia.

Sezon 2011 (z przymrozkami w maju, z chłodną i deszczową wiosną, nadmiernymi opadami deszczu w lipcu i suszą od sierpnia) jak stwierdziła dr Elżbieta Rozpara z  Instytutu Ogrodnictwa, nie był łatwym do produkcji owoców, w szczególności pestkowych. Ocena agrotechniczna wybranych odmian czereśni, wiśni i śliw oraz ich plonowania w sezonie 2011 pozwoliły dr E. Rozparze na dokonanie ciekawych obserwacji, które przedstawiła na konferencji. Z odmian śliw wpisanych do Krajowego Rejestru Odmian w ocenie dr. E. Rozpary dobrze plonowały: ‘Herman’, ‘Kalipso’, ‘Silvia’, ‘Čačanska Lepotica’, ‘Hanita’, ‘Węgierka Dąbrowicka’, ‘Amers’, ‘Bluefree’ i ‘Stanley’. Natomiast z nowych odmian: ‘Grafin Cosel’ (tolerancyjna na szarkę), ‘Edda’, ‘SL 13’/‘Emper’ (tolerancyjna na szarkę), ‘SL 3’/’Polinka’ (pąki kwiatowe mało podatna na przymrozki wiosenne), ‘Mallard’, ‘Jubileum’, ‘Haganta’ (owoce bardzo smaczne, ale podatna na szarkę), ‘Tophit’(tolerancyjna na szarkę), ‘Tophit Plus’, ‘Topking’ (odmiana do spożycia w stanie świeżym i do przetwarzania), Topend’ (bardzo dobre plonowanie w 2011 roku) i ‘Presenta’ (tolerancyjna na szarkę).

Nadmierne opady deszczu w czerwcu i w lipcu w sezonie 2011 nie dość, że utrudniały zbiór owoców czereśni to jeszcze powodowały ich pękanie. Najbardziej podatne na pękanie  okazały się odmiany ‘Katiuszka’, ‘Stella’, ‘Anuszka’, ‘Ruksandra’, ‘Kristalina’, ‘Newstar’, ‘Starking Hardy Giant’, ‘Dönissena Żółta’, ‘Rainier’ i ‘Bing’. Z obserwacji dr E. Rozpary wynikało, że najmniej zawodnymi w trudnych warunkach 2011 roku okazały się odmiany wpisane do Rejestru: ‘Vanda’, ‘Kordia’, ‘Sylvia’, ‘Büttnera Czerwona’, ‘Hedelfińska’ i ‘Pola’, a z odmian nowych ‘Vera’, ‘Anita’ (owoce o masie 8,0 g dojrzewające ok. 4 dni po odmianie ‘Burlat’), ‘Elektra’, ‘Petrus’, ‘Paulus’. Z odmian wiśni wpisanych do Krajowego Rejestru dobrze plonowały ‘Łutówka’, ‘Sabina’, ‘Debreceni Bötermo’, ‘Kelleris 16’, ‘Koral’, ‘Groniasta z Ujfehertoi’, ‘Kerezer’ i jego sporty, a z nowych ‘Piramis’, ‘Tschernokorka’, ‘Czudo Visznia’, ‘Topaz, ‘Morina’, ‘Erdi Jubileum’, ‘Meliga Emleke’ i  kilka innych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię