Strona główna Tagi Akcyza

akcyza

Zmiana terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

20 grudnia 2011 r. Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na rok 2012 od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od 1 litra oleju, co daję maksymalną kwotę zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2012 r. w wysokości 81,70 zł.

Obrót węglem: wszyscy mają pod górkę

Pierwsze dwa tygodnie obowiązywania nowych przepisów dotyczących podatku akcyzowego na węgiel potwierdziły wcześniejsze obawy specjalistów, że są one zbyt ogólnikowe i wywołają problemy interpretacyjne. 
 

Kupuje Pan węgiel z akcyzą czy bez?

Od 2 stycznia 2012 roku węgiel i koks stały się wyrobami objętymi podatkiem akcyzowym. Osoby kupujące węgiel, który będzie użyty na potrzeby gospodarstwa ogrodniczego (rolnego) są od niego zwolnione. Czy warto skorzystać z tego zwolnienia? Co ono oznacza dla ogrodnika (rolnika)?

Nowa stawka zwrotu podatku akcyzowego

Rada Ministrów określiła na 2012 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od 1 litra oleju. Maksymalna kwota zwrotu tego podatku na hektar użytków rolnych w 2012 r. wyniesie 81,70 zł.