Strona główna Tagi Cebula
Tag:

cebula

Ze spotkania w ramach projektu Onion Leader

Firma Syngenta Polska oraz partnerzy – Yara Poland oraz Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw „CUIAVIA” zorganizowali 4 lutego na Kujawach Pierwszą Konferencję Cebulową.

Holenderskie dni otwarte (cz. I )

W dniach 24–27 września ub.r. w Holandii odbyły się Międzynarodowe Dni Otwarte głównych firm hodowlano-nasiennych (m.in. Bejo Zaden, Clause Vegetable Seeds, Nickerson-Zwaan, Monsanto, Sakata, Syngenta), podczas których zaprezentowano bogatą paletę odmian różnych gatunków warzyw. W tym artykule przedstawiamy głównie ofertę warzyw korzeniowych i cebulowych.

W Charsznicy nie tylko kapustne

Podczas spotkania, zorganizowanego we wrześniu ub.r. w gospodarstwie Piotra Gajdy w Charsznicy przez firmę Syngenta oprócz bogatego asortymentu warzyw kapustnych przedstawiono również propozycje odmianowe innych gatunków, m.in. marchwi, cebuli, pora czy rzodkiewki.

Poza Hiszpanią – wszędzie mniej cebuli

Państwa Unii Europejskiej będą w tym sezonie dysponować mniejszymi niż w poprzednim zapasami cebuli. Jej zbiory są szacowane na 5,2 mln ton, czyli o około 6% mniej, niż w roku 2012. 

Cebula bez tajemnic…

… to temat cyklu szkoleń dla producentów tego warzywa, zorganizowanych przez firmy Nickerson-Zwaan, BASF i K+S. Jedno ze spotkań z cyklu odbyło się 8 stycznia w Miłosławiu k. Środy Wielkopolskiej.

Seminarium warzywne

Firmy Lidia Horti-Logistic z Opatówka oraz Monsanto Polska przy współudziale przedsiębiorstw Intermag i BASF zorganizowały 16 grudnia w Stawiszynie koło Kalisza spotkanie dla producentów warzyw gruntowych.

Prezentacja osiągnięć hodowli cebulowej

Popularność uprawy cebuli skłania ku poszukiwaniom rozwiązań umożliwiających intensyfikację jej produkcji. Spośród wielu środków produkcji duży nacisk kładzie się na hodowlę nowych odmian. To pozwala na indywidualny wybór z uwzględnieniem preferencji producenta.

Mniej cebuli w Europie

Zbyt duże opady wiosną bieżącego roku w krajach europejskich przyczyniły się niekorzystnie do zbiorów cebuli. Wstępne dane szacunkowe tegorocznej produkcji tego warzywa w Europie zakładają około 6% spadek do wielkości 5,2 mln ton.

Hiszpańska cebula – CHNP

15 listopada br. ukazało się rozporządzenie nr 1146/2013 rejestrujące na unijnej liście nazw chronionych produktów „Cebolla Fuentes de Ebro” Chronioną Nazwę Pochodzenia z Hiszpanii.

Spada światowy import cebuli

Jak informuje Fruit–Inform, głównie z uwagi na bardzo korzystne lokalne zbiory Rosja importuje coraz mniejsze ilości cebuli zza granicy. Jeszcze w roku 2010 i 2011 utrzymywała pozycję światowego lidera w imporcie tego warzywa – podczas gdy w roku 2012 spadła ze zmniejszonymi zakupami na miejsce 5 w światowym rankingu.

Ostatnie artykuły

Rolnictwo ekologiczne – zagrożenie czy szansa?

Nie milkną echa dotyczące ogłoszonych przez KE i przyjętych w UE strategii „Od pola do stołu” i „Strategii na rzecz bioróżnorodności”. Oprócz konieczności ograniczenia używania chemicznych środków ochrony roślin najczęściej komentowanym postulatem jest zapis o tym, że rolnictwo ekologiczne ma stanowić aż czwartą część unijnych upraw. Czy słuszne są obawy związane z tą zmianą, czy może jednak powinniśmy potraktować ją jako wyzwanie i szansę do wykorzystania?

Nastroje europejskich rolników

Kwestionariusz w ramach Europejskiego wskaźnika zaufania rolników przeprowadzony w pierwszym semestrze 2020 r. wykazał lekkie polepszenie w nastrojach rolników w porównaniu do jesieni 2019 r. Jednakże wzrost ten nie równoważy negatywnych odczuć obecnych wciąż w państwach członkowskich. Ankietę przeprowadzono na wczesnym etapie pandemii COVID-19. Oznacza to, że do jej wyników należy podchodzić z rozwagą, nie zapominając o kontekście. Wyniki są bardzo różne i nie uwzględniają skutków pandemii dla produkcji i kanałów horeca.

Nagonka na rolników

Czy nagonka na rolników wpływa na ich nastroje? Po raz pierwszy przeprowadzono ankietę oceniającą to zjawisko w ramach badań Europejskiego wskaźnika zaufania rolników. Wstępne wyniki wskazują, że francuscy i niemieccy rolnicy odczuwają największą krytykę stosowanych przez siebie praktyk, podczas gdy rolnicy we Włoszech i na Węgrzech są dotknięci w mniejszym stopniu. Zarówno we Francji jak i w Niemczech ponad 30% rolników zgłosiło, że krytyka bezpośrednio odbiła się na ich motywacji do dalszej pracy na roli.