Strona główna Tagi Ochrona biologiczna

ochrona biologiczna

Preparaty biologiczne w ochronie ogórka

O tym, jak skutecznie chronić uprawę ogórków przed szkodnikami z wykorzystaniem preparatów biologicznych, poinformowali Maria Lis i Paweł Kloc z firmy Koppert Polska podczas Dnia Otwartego zorganizowanego 24 maja w gospodarstwie Dawida Lisa w Biskupicach Ołobocznych (woj. wielkopolskie) przez firmy Enza Zaden Poland, Koppert Polska i ADOB.

Chityna oczyści rzeki?

Nie wiadomo, ale mogłaby. Traktowany jako odpad, najpowszechniej – po celulozie - występujący w przyrodzie naturalny polimer może być przydatny człowiekowi na różne sposoby. O wykorzystaniu w uprawie frezji jednego ze składników chityny – chitozanu pisaliśmy niedawno (tutaj). Chitozan może być pestycydem, stymulatorem wzrostu roślin, środkiem do konserwacji owoców, nośnikiem leków, składnikiem opatrunków, ale także wydajnym sorbentem barwników używanych przez przemysł – włókienniczy, meblarski i inne...

Pożyteczne organizmy w sadach

Jednymi z groźniejszych szkodników występujących w większości upraw sadowniczych są przędziorki i mszyce. Mimo iż w uprawach tych stosuje się różnego rodzaju środki ochrony roślin, obecność pożytecznych organizmów odgrywa ważną rolę w regulacji ich liczebności i znacznie ułatwia zwalczanie tych szkodników.

W Obrazowie o ochronie biologicznej

W sercu regionu sandomierskiego - w Obrazowie, 28 lutego odbyło się spotkanie dla sadowników „Nowoczesna ochrona owoców bez pozostałości środków ochrony roślin”, zorganizowane przez Biocont Polska Sp. z o.o. 
 

O odmianach warzyw i ochronie biologicznej

Firma Jacek Luty sp. j. zorganizowała 21 października ub.r. w Pobiedniku Wielkim koło Krakowa spotkanie dla producentów warzyw.

Nowości wśród entomofagów

W biologicznej ochronie przed wciornastkami i mączlika można wykorzystać Amblydromalus limonicus. Badania dotyczące rozwoju tego drapieżnego roztocza trwały ponad 10 lat i wykazały, że gatunek ten charakteryzuje się wysoką rozrodczością i dużą aktywnością w szerokim zakresie temperatury – od 13°C do 30°C.

Nawożenie i ochrona jabłoni przed parchem

Oprócz tematów związanych z czereśniami, które zdominowały konferencję towarzyszącą III Międzynarodowym Targom Agrotechniki Sadowniczej w Warszawie (12–13 stycznia br.), kilka wystąpień poświęcono nawożeniu i ochronie jabłoni.

Nowy izolat wirusa mozaiki pepino

Na świecie, w tym również w Polsce, zagrożenie upraw pomidora przez wirusa mozaiki pepino (PepMV) od czasu ostatniej mojej publikacji na ten temat (HO 12/2002) uległo znacznym zmianom ilościowym i jakościowym. Duża potencjalna szkodliwość wirusa była powodem umieszczenia go na tzw. liście alertowej EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization), co oznacza, że jest on przedmiotem szczególnej uwagi służb fitosanitarnych. Niektóre kraje podejmują różne działania ograniczające występowanie PepMV.

Ściółkowanie folią ulegającą biodegradacji

Suma strat powodowanych przez chwasty często przekracza straty wywołane przez inne organizmy szkodliwe. Z tego powodu większość zabiegów agrotechnicznych ma na celu m.in. ograniczenie zachwaszczenia. Niestety, niezależnie od warunków i metod uprawy roślin, całkowite wyeliminowanie chwastów nie jest możliwe.

Zmiany w produkcji warzyw szklarniowych

Bardzo wyraźne zmiany, jakie nastąpiły w produkcji warzyw pod osłonami w ciągu ostatnich lat, wynikają w dużej mierze z naszej integracji z krajami Unii Europejskiej i ułatwionej wymiany handlowej z Zachodem. Są jednak rejony, w których wszelkie zmiany dokonują się znacznie wolniej — do takich z pewnością zaliczyć trzeba tereny wschodniej Polski.