Jakość handlowa przetworów warzywnych

W I kwartale 2020 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej przetworów warzywnych (kiszonek, marynat, warzyw konserwowych i chrzanu). Objęto nią 64 podmioty (w tym 5 prowadzących działalność w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego).

Cechy organoleptyczne

W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 107 partii. Z uwagi na niewłaściwy smak i obecność ciała obcego zakwestionowano 2 partie (1,9%).

Parametry fizykochemiczne

Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 133 partiach, z czego 13 zakwestionowano (9,8%). Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły niezgodnej z deklaracją masy netto po odcieku, ilościowej zawartości składnika charakterystycznego, zawartości soli i ekstraktu, a także obecności zanieczyszczeń organicznych.

Oznakowanie

Oznakowanie sprawdzono w przypadku 154 partii, z czego w 55 stwierdzono nieprawidłowości (35,7%). Dotyczyły one m.in.:
• Użycia nazwy wyrobu gotowego nieadekwatnej do jego składu.
• Braku wyszczególnienia w wykazie składników wszystkich użytych surowców.
• Podania składników bez zachowania porządku malejącego według ich masy.
• Braku informacji o ilościowej zawartości składnika podkreślonego w nazwie lub podania jej niezgodnie z prawdą.
• Braku informacji o zastosowanej metodzie utrwalania.
• Użycia określenia „tradycyjny” przy stosowaniu dodatków.
• Wskazania niezgodnego z prawdą pochodzenia produktu.
• Podania niezgodnie z przepisami informacji o wartości odżywczej, dacie minimalnej trwałości i ilości nominalnej.
• Nieczytelnego oznakowania (w tym zastosowania zbyt małej czcionki).

Źródło: IJHARS

Related Posts

None found

Poprzedni artykułSkąd pochodzą supermarketowe warzywa i owoce?
Następny artykułCeny warzyw na warszawskim rynku hurtowym Bronisze, 30 czerwca

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.