Warzywa

Warzywa to dział poświęcony warzywnictwu polowemu. Najnowsze informacje dla Producentów warzyw. Uprawa, technika i ochrona dla warzyw polowych w najlepszych wydaniu.

700-300-katalogi-warzyw

Trudny rok w uprawie pomidorów polowych

Miniony sezon nie sprzyjał uprawie pomidorów polowych. Po długotrwałej suszy panującej od połowy czerwca intensywne deszcze rozpoczęły się pod koniec lipca, co negatywnie wpłynęło na zdrowotność upraw i na jakość surowca dla przetwórstwa.

Jakie problemy wystąpiły w uprawie warzyw korzeniowych?

W minionym okresie wegetacji największym utrudnieniem w uprawie warzyw korzeniowych był niedostatek opadów oraz wysoka temperatura powietrza i gleby. To spowodowało znaczny niedobór wody w glebie i, jeżeli uprawy nie były deszczowane, wiązało się ze znacznym spadkiem plonu i pogorszeniem jego wyrównania. Do tego dołączyły problemy z licznym występowaniem szkodników oraz chorobami fizjologicznymi i infekcyjnymi.

Warzywa od trzech pokoleń

1 października firma Clause Tzier zaprosiła producentów kalafiorów i brokułów na spotkanie do Lubiczowa koło Warszawy. Zaprezentowano tam m.in. 19 odmian kalafiorów, a gospodarzami byli Małgorzata i Krzysztof Dawidowscy (fot. 1).

Czynniki wpływające na przechowywanie kapusty pekińskiej

W Polsce kapustę pekińską uprawia się od wiosny do jesieni, ale najkorzystniejsze warunki termiczne dla jej wzrostu i rozwoju panują w czasie produkcji na zbiór jesienny. Właśnie w tym okresie otrzymuje się najwyższy i najlepszej jakości plon, którego znaczną część przeznacza się do przechowania.

Wpływ nawożenia na jakość plonu marchwi

W pierwszej części artykułu (HO 10/2006) omówiono oddziaływanie wielkości dawki oraz poszczególnych form azotu nawozowego na plon marchwi — jego ilość i jakość. Przedstawiono również wyniki trzyletnich badań poświęconych określeniu wpływu na plon nawożenia saletrą wapniową i siarczanem amonu połączonego z dolistnym dokarmianiem roślin (red).

Jakość marchwi przemysłowej

Przez ostatnich kilka lat przemysł przetwórczy, zwłaszcza zakłady produkujące soki, a w drugiej kolejności zamrażalnie, zaczął zwiększać produkcję, co spowodowało wzrost zapotrzebowania na marchew. Uprawę tego warzywa można w dużym stopniu zmechanizować, dlatego zaczęli się nią interesować producenci dysponujący wielkimi gospodarstwami. Uprawa na dużych obszarach (fot. 1) jest opłacalna, nawet przy stosunkowo niskich cenach skupu, jakie w niektórych sezonach proponują w czasie zbiorów zakłady przetwórcze.

Uprawa warzyw w Chinach

Warzywa w kuchni chińskiej odgrywają rolę nadrzędną. W czasie wielu posiłków w Chinach nie jada się mięsa ani nawet ryżu, zawsze natomiast podawane są warzywa. Warzywnictwo odgrywa więc dużą rolę w tym kraju. W roku 2003 warzywa uprawiano tam na 20,3 mln ha, co stanowiło prawie 13% całkowitej powierzchni upraw roślinnych. W sumie wyprodukowano łącznie 610 mln ton warzyw. Produkcja na tym poziomie w pełni zaspokaja potrzeby krajowe oraz umożliwia eksport (głównie przez Hongkong) do krajów Azji, Europy, Ameryki Północnej oraz Australii.

Zbiór i przygotowanie warzyw do przechowania

Jakość warzyw przeznaczonych do przechowania zależy od wielu czynników agrotechnicznych, między innymi od terminu i sposobu zbioru. Pozbiorcze traktowanie warzyw oraz zapewnienie odpowiednich warunków przechowania mają na celu ograniczenie tempa zmian biochemicznych, fizjologicznych i fizycznych będących bezpośrednią przyczyną obniżenia jakości i strat powstających w czasie przechowywania.

Uprawa pomidorów dla przetwórstwa

Spotkanie plantatorów należących do Spółdzielczej Grupy Producentów Owoców i Warzyw dla Przetwórstwa (dla przetwórni HJH Polska SA w Pudliszkach), jakie zorganizowano 23 czerwca br. w Krobi, dotyczyło zagadnień związanych z ochroną plantacji pomidorów. Konsultacje z tego zakresu prowadzili prof. dr hab. Bogdan Nowicki z SGGW i dr Anna Długosz z firmy BASF.

Spotkanie w fasolowym rejonie

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz firmy Spójnia Hodowla i Nasiennictwo, Scotts Poland i hurtownia rolniczo-ogrodnicza Agricola zorganizowały 23 lipca w Milejowie koło Łęcznej seminarium na temat uprawy fasoli szparagowej.

Ostatnie artykuły

Przeładunek w kwadrans

W transporcie ogórków liczy się każda minuta – ten produkt traci na wartości handlowej od pierwszej chwili tak, że szybko jego przydatność do handlu w sieciach staje się problematyczna. Holendrzy zaproponowali technologię, która skraca pobyt towarów na terminalach transportowych do 15 minut.

Tranzyt kolejowy i drogowy przez Rosję – dozwolony

Rosja zezwoliła na tranzyt kolejowy i drogowy (ciężarowy) produktów pochodzenia roślinnego objętych embargiem wprowadzonym w sierpniu 2014 roku.

Rzemieślnicze lody jagodowe

Smakiem czerwca polska truskawka. Przebojem wchodzi malina. Plantatorzy owoców jagodowych promują lodowych rzemieślników. To branża, która w Polsce w ostatnich latach kilkukrotnie zwiększyła swoje szeregi. Obserwujemy też powrót do tradycyjnych, rzemieślniczych metod produkcji, które wymagają sporo uwagi, począwszy od etapu poszukiwania produktu.