Owoce jagodowe

Owoce jagodowe – rośliny jagodowe to dział dedykowany dla profesjonalistów w uprawie owoców jagodowych. Baza wiedzy oraz informacje z kraju i świata.

Najważniejsze są truskawki deserowe

Mirosław i Bożena Miturowie (fot. 1) z miejscowości Garwolewo koło Czerwińska nad Wisłą prowadzą jedno z nowocześniejszych gospodarstw z produkcją truskawek i warzyw polowych w tym regionie. W kierowaniu prawie 100-hektarowym gospodarstwem pomagają trzej synowie Piotr, Grzegorz, Krzysztof — studenci Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Najważniejszą uprawą są truskawki odmian typowo deserowych, sadzi się również kapustę pekińską, kalafiory i ogórki polowe. Uprawa warzyw pozwala na lepsze wykorzystanie pola — po zbiorze truskawek, których dojrzewanie przyspieszano, sadzi się np. kapustę pekińską, co umożliwia uzyskanie dwóch plonów (truskawek i kapusty) w jednym roku. Dodatkowo uprawa warzyw pozwala dłużej utrzymać pracowników w gospodarstwie.

Migawki z produkcji truskawek deserowych

W rejonie centralnej Polski, pomiędzy dominującymi tutaj sadami, często można napotkać plantacje truskawek. Owoce na nich produkowane są w większości jako deserowe sprzedawane na rynkach warszawskich lub eksportowane — głównie na Wschód. Poniżej przedstawiam dwa gospodarstwa — w jednym udoskonala się technologię produkcji w celu osiągnięcia większych plonów, w drugim nadrabia się straty wynikające ze źle przygotowanego pod truskawki stanowiska.

Ekologia, biodynamizm i borówka wysoka

W 11-hektarowym gospodarstwie Mariana Kapela (fot. 1) absolwenta Akademii Rolniczej w Krakowie, w Szczucinie w województwie małopolskim borówkę wysoką uprawia się na 6,85 ha. Są to rośliny 3–7-letnie, około 60% stanowi odmiana 'Bluecrop', 20% — 'Duke', a mniej więcej 10% — 'Bluerey'. Na niewielkich areałach rosną także krzewy odmian 'Bluegold' (fot. 2), 'Nelson', 'Darrow', 'Lateblue', 'Northland', 'Bluetta', 'Brigitta Blue', 'Bluejay' i 'Elliott'. Od dwóch lat plantację prowadzi się zgodnie z wymaganiami stawianymi ekologicznej produkcji. Według plantatora, dobre efekty daje podporządkowanie zabiegów kalendarzowi biodynamicznemu.

Jeśli truskawki, to deserowe

Jak pokazują ostatnie lata, w tym również miniony sezon, produkcja truskawek staje się nieopłacalna, są jednak producenci, którzy potrafią "wyjść na swoje". Recepta jest prosta — zamiast produkować owoce przemysłowe, trzeba oferować truskawki kierowane na rynek konsumencki. Taka produkcja znacznie się różni od tej na plantacjach, na których najczęściej uprawiana jest 'Senga Sengana', przeznaczona na surowiec dla zakładów przetwórczych. Na produkcję deserowych truskawek zdecydowali się Jolanta i Ryszard Frubowie, którzy prowadzą 25-ha gospodarstwo sadownicze w miejscowości Ignaców koło Warki. W uprawie dominują jabłonie — 17 ha, na kolejnych 2 ha rosną wiśnie, a na 1 ha — czereśnie. Pozostałe 5 ha przeznaczone jest pod uprawę truskawek, przy czym ich nasadzenia zajmują na razie około 3 ha, pozostały areał to stanowisko pod nowe plantacje — wysiewana jest tam gorczyca i zboża.

Uprawa żurawiny (cz. II).

W pierwszej części artykułu (HO 6/2006) Autor przedstawił m.in. informacje na temat warunków wzrostu i charakterystykę roślin żurawiny. Podał zalecenia związane z wyborem i przygotowaniem stanowiska dla tej rośliny, przydatne przed przystąpieniem do zakładania jej plantacji. (red.)

Truskawki z drugiego

Gospodarstwo firmy Sadpol w Kondrajcu Pańskim odwiedziłem w lipcu, gdy rozpoczynano zbiór truskawek powtarzających owocowanie — ich nasadzenia zajmują tam prawie 100 hektarów. Panuje przekonanie, że zapotrzebowanie na truskawki z drugiego "rzutu" jest mniejsze niż na owoce z przyspieszanych lub tradycyjnych plantacji. Wydaje się jednak, że do truskawek poza głównym okresem ich dojrzewania należy przyzwyczaić konsumentów, trzeba jednak oferować owoce najwyższej jakości. Dobrej jakości truskawkami są w tym okresie zainteresowani także eksporterzy tych owoców. Taka uprawa ma ważną zaletę — pozwala wydłużyć zbiór, a tym samym również okres zatrudnienia pracowników, co pomaga zatrzymać ich w gospodarstwie, gdy o siłę roboczą jest coraz trudniej.

Zakładanie i likwidacja plantacji krzewów jagodowych

Dzięki upowszechnieniu się kombajnowego zbioru owoców możliwa stała się uprawa krzewów jagodowych na plantacjach o powierzchni od kilkudziesięciu do kilkuset hektarów. Powstanie wielkoobszarowych plantacji wiąże się ze zmianą struktury nasadzeń oraz koniecznością stosowania specjalistycznych maszyn o dużej wydajności w całej technologii produkcji. Ponadto, ciągłe doskonalenie wiedzy sadowniczej doprowadziło do intensyfikacji produkcji powodując znaczny wzrost liczby roślin sadzonych na hektarze (do 4000–6000 sztuk). Tak duża liczba roślin wymaga bardzo sprawnego procesu sadzenia, ze względu zarówno na ponoszone nakłady pracy, jak i zapewnienie dobrego przyjęcia się roślin przez ich szybkie, zapobiegające przesuszaniu systemu korzeniowego, osadzenie w glebie. Wykorzystując specjalistyczne maszyny można w ciągu dnia założyć lub zlikwidować około 2 ha plantacji.

Szkodniki maliny (cz. II). Uszkodzenia pąków kwiatowych i owoców

W pierwszej części artykułu  zostały przedstawione informacje dotyczące zwalczania szkodników uszkadzających pędy i liście, m.in. pryszczarka malinowca, mszyc, przędziorków, pryszczarka namaliniaka, przeziernika malinowca, krzywika maliniaczka oraz zwójkówek. Poniżej — kolejna grupa szkodników, która może przyczyniać się do znacznych strat na plantacjach malin (red.).

Czarne porzeczki w Unii Europejskiej

Towarową produkcję owoców czarnej porzeczki rozpoczęto w niewielu krajach przed drugą wojną światową, a na szeroką skalę dopiero w latach 70. ub. wieku. Dokładna ocena wielkości produkcji owoców tego gatunku nie jest łatwa, z powodu braku rzetelnych informacji dotyczących powierzchni plantacji oraz zbiorów w poszczególnych krajach. Wiadomo jednak na pewno, że Polska utrzymuje pozycję lidera wśród producentów owoców czarnej porzeczki — nie tylko w UE, ale i na świecie.

Mechanizacje zbioru owoców jagodowych

Ręczny zbiór owoców jagodowych wymaga zaangażowania do 80% nakładów ponoszonych w całym cyklu ich produkcji. Tak duża pracochłonność była zasadniczą przeszkodą w powstawaniu gospodarstw wielkotowarowych. Sytuacja zmieniła się po opracowaniu modeli kombajnów, które zwiększyły wydajność zbioru na tyle, że możliwe stało się uprawianie krzewów jagodowych na plantacjach o powierzchni od kilkudziesięciu do kilkuset hektarów. W przypadku niektórych gatunków, np. porzeczki czarnej, uprawa na małych plantacjach przestaje być ekonomicznie uzasadniona. Dalsze zwiększanie areału upraw ma na celu obniżenie kosztów produkcji, a w konsekwencji podniesienie konkurencyjności produktu. Powstanie wielkoobszarowych plantacji wiąże się ze zmianą struktury nasadzeń oraz koniecznością używania specjalistycznych maszyn o dużej wydajności na każdym etapie produkcji.

Ostatnie artykuły

„Produkt polski”, oznaczenie wsparciem dla producentów

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, realizuje ogólnopolską kampanię informacyjną, której celem jest zwiększenie świadomości konsumentów na temat oznakowania „Produkt polski”.

Mijający tydzień na rynku hurtowym owoców

Wysokie ceny jabłek i malin, stabilne gruszek. Duża rozpiętość widełek cenowych owoców borówki wysokiej.

Notowania cen warzyw na rynku hurtowym

Tanieje kapusta, drożeje kalafior, spadają ceny fasoli szparagowej i pietruszki. Niskie ceny cukinii. Jakie zmiany na rynku hurtowym? Jak zmieniały się ceny w ostatnich pięciu latach?