765×100 – interpoma
Komunikaty-Sadownicze-NOWY-765×100

Podsumowanie prac Stowarzyszenia Plantatorów Borówki Amerykańskiej w 2018 roku

Uczestnicy XXV Zjazdu SPBA
Uczestnicy XXV Zjazdu SPBA fot. A. Perzyna
Jak skutecznie reagować na szanse i wyzwania stojące przed polskimi plantatorami borówki? Nad odpowiedziami na to i inne pytania pracowali licznie przybyli członkowie SPBA na jubileuszowym – XXV Zjeździe Stowarzyszenia Plantatorów Borówki Amerykańskiej im. Kazimierza Pliszki, który odbył się w dniach 2 – 3 marca br. w Raszynie.
Ireneusz Komorowski - Prezes Zarządu SPBA wita przybyłych gości
Ireneusz Komorowski – Prezes Zarządu SPBA wita przybyłych gości – fot. A. Perzyna

Zjazd był okazją do podsumowania działalności w roku 2018. Największym sukcesem zarządu i całego stowarzyszenia było współtworzenie założeń i sfinalizowanie prac legislacyjnych nad nową formą zatrudniania pracowników w gospodarstwach rolnych jaką jest „umowa o pomocy przy zbiorach” podpisana przez Prezydenta RP 18 maja 2018 roku. O wadze i jakości wypracowanych rozwiązań wypowiadał się Mariusz Miąsko Doktor Nauk Prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (specjalność Prawo Pracy) w artykułach na łamach prasy. Jak powiedział: „środowisko rolników musiało opracować nowy typ umowy na zatrudnienie pomocników.

Zadania tego podjęły się głównie dwie wyśmienicie współpracujące ze sobą instytucje: NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych oraz Stowarzyszenie Plantatorów Borówki Amerykańskiej. Ważne jest, że przedmiotowa umowa dedykowana jest nie tylko dla branży owoców jagodowych, ale także całej branży sadowniczej, producentów chmielu, tytoniu, ziół i roślin zielarskich”. Zaangażowanie w ten proces i jego efekty wpłynęło pozytywnie na postrzeganie roli SPBA zarówno wśród innych organizacji “jagodowych”, które także aktywnie uczestniczyły w tych pracach, jak również w MRiRW. We współpracy z przedstawicielami innych organizacji i władz zaczynamy prace nad uproszczeniem procedur, tak aby były jak najbardziej przyjazne dla rolników.

Tematyka wykładów i walnego zgromadzenia skoncentrowana była na przyszłości. Ogromną szansą przed branżą borówkową jest trwały wzrost konsumpcji naszych znakomitych owoców. Walory smakowe, racjonalne argumenty prozdrowotne i rosnąca siła nabywcza konsumentów sprawiają, że coraz chętniej i coraz częściej sięgają oni po owoce borówki. Nieustannie nasze działania koncentrować się będą na zdobywaniu nowych i wiernych konsumentów borówek.

Przed plantatorami stają też ogromne wyzwania. Koncentrują się one w obszarach ekonomii, administracji i zmian klimatycznych. Dochodowość uprawy jest zagrożona. Niższe plony, spadające ceny, coraz trudniejszy rynek pracy, rosnąca biurokracja oraz wzrost presji chorób i szkodników powodują, że na wielu plantacjach coraz trudniej mówić o zyskowności. Dużym zagrożeniem jest też sytuacja geopolityczna. Istotna część naszych plonów trafia do Wielkiej Brytanii, dlatego obawiamy się Brexitu – barier administracyjnych, celnych i transportowych utrudniających dostawy i zwiększających koszt. Ponadto martwi nas spadek siły nabywczej tamtejszego społeczeństwa, który może zahamować wzrost spożycia owoców.

W odpowiedzi na te szanse i wyzwania członkowie SPBA w czasie walnego zgromadzenia uzgodnili, że działania stowarzyszenia będą koncentrowały się na promocji konsumpcji owoców borówki. Dla zwiększenia swojej efektywności stowarzyszenie podejmować będzie współpracę z organizacjami o takich samych lub podobnych celach działania. Konieczna jest także ciągła popularyzacja wiedzy o uprawie borówki wysokiej w sposób gwarantujący wysoką jakość owoców i bezpieczeństwo ich spożycia.

Informacje prasowe Zarządu Stowarzyszenia Plantatorów Borówki Amerykańskiej im. Kazimierza Pliszki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię