ARiMR grupom producentów owoców i warzyw

ARiMR wypłaciła od 2004 r. grupom zrzeszającym producentów owoców i warzyw ponad 2,3 miliarda złotych. Pieniądze te pochodzą z unijnego programu Wspólna Organizacja Rynków Owoców i Warzyw - poinformował Departament Komunikacji Społecznej ARiMR.

Niższe płatności uzupełniające

Rolnicy, którzy dostają dopłaty z UE i dodatkowo korzystają z dopłat krajowych, a całkowita kwota tej pomocy przekracza 5 tys. euro, otrzymają w 2012 r. mniejsze niż rok wcześniej płatności uzupełniające - poinformował resort rolnictwa.

Nowa epoka lodowcowa?

Eksperci z centrum astrometrii Rosyjskiej Akademii Nauk przewidują rychłe nadejście kolejnej epoki lodowcowej. Doszli oni do wniosku, że w ciągu najbliższych 2 lat rozpocznie się proces silnego schładzania Ziemi.
 

Sprzedaż walut należy wykazać w PIT-36?

Przychody osiągane z tytułu sprzedaży waluty obcej przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Kwalifikuje się je do przychodów z „innych źródeł”.

Zmiana sposobu sygnowania Dziennika Ustaw

W związku ze zmianami dotyczącymi publikacji Dzienników Ustaw od 1.01.2012 r. (brak wersji papierowej, dziennik publikowany tylko w wersji elektronicznej bez podziału na numery) modyfikacji uległ także zapis powołań na akty prawne opublikowane w 2012 r. Zmiana jest (na szczęście!) niewielka i polega jedynie na pominięciu w powołaniu numeru Dziennika Ustaw.

Paliwo z roślinnych odpadów

Spleśniałe pomidory, brązowe banany, przejrzałe czereśnie – takie odpadki kończą jako kompost. Niemieccy naukowcy opracowali jednak urządzenie, w którym spożywcze resztki fermentują i powstaje metan, który można wykorzystać jako paliwo.

PE ratyfikował umowę z Marokiem; stracą producenci pomidorów?

Parlament Europejski ratyfikował kontrowersyjną umowę o handlu prodktami rolnymi i rybnymi z Marokiem, wbrew zaleceniom posła sprawozdawcy. Mogą stracić producenci pomidorów z południa Europy, ale nie tylko oni.

KE domaga się zwrotu pieniędzy

Komisja wystąpiła 16 lutego do państw członkowskich o zwrot 54,3 mln euro z wydatków na WPR na łączną kwotę 115,2 mln euro. Ponieważ część tych kwot odzyskano już od państw członkowskich, efekt finansowy wyniesie niecałe 54,3 mln euro. Pieniądze te powrócą do budżetu UE z powodu nieprzestrzegania przepisów UE lub  nieodpowiednich procedur kontroli w zakresie wydatków na rolnictwo. Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wypłacanie kwot pomocy i kontrolę wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), natomiast Komisja ma obowiązek czuwać nad prawidłowym wykorzystaniem środków przez państwa członkowskie.

Porozumienie na rzecz handlu produktami ekologicznymi

Unia Europejska i Stany Zjednoczone ogłosiły 15 lutego, że począwszy od 1 czerwca 2012 r. produkty ekologiczne posiadające certyfikaty wydane w Europie lub w Stanach Zjednoczonych będą mogły być sprzedawane jako ekologiczne w obu tych regionach. To partnerstwo między dwoma największymi producentami żywności ekologicznej na świecie będzie stanowiło solidny fundament promowania rolnictwa ekologicznego, z korzyścią dla rozwijającego się sektora produkcji ekologicznej. Będzie też wspomagało tworzenie nowych miejsc pracy i przedsiębiorstw w skali ogólnoświatowej.

Wzrost mimo trudności

Z roku na rok kijowska międzynarodowa wystawa InterAgro rośnie – ostatnia, ósma jej edycja (7-10 lutego) przyciągnęła ponad 500 wystawców z 21 państw i ponad 20 tysięcy zwiedzających.

Ostatnie artykuły

Zagrożenie chorobami w szkółkach w 24 tygodniu roku

Przekazujemy Państwu kolejną informację na temat zagrożeń występowania patogenów w szkółkach roślin ozdobnych i owocowych przygotowaną przez Agro Smart Lab. Informacje dotyczą okresu od 10 do 16 czerwca i mają pomóc w ocenie zagrożeń i poprawności wykonywanych zabiegów w poszczególnych uprawach. Oparte są na podstawie modeli chorobowych, uzyskujących dane z kilkudziesięciu stacji meteorologicznych z całej Polski.

Tantniś – sytuacja bardzo zła…

… lokalnie nawet, rzec można bez przesady – tragiczna. Osobiście jeszcze czegoś podobnego nie widziałam na polach warzyw kapustnych. Populacje tantnisia krzyżowiaczka [Plutella xylostella (PLUTMA)] są tak bardzo liczne, że pracować na polach trudno. Sytuacja jest identyczna na wszystkich polach warzyw kapustnych, niezależnie od gatunku.

Silver Axe IV – zatrzymano ponad 550 ton nielegalnych środków ochrony roślin

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa już po raz trzeci uczestniczyła w międzynarodowej operacji Silver Axe, prowadzonej pod patronatem EUROPOL-u w celu przeciwdziałania nielegalnemu, międzynarodowemu handlowi podrobionymi środkami ochrony roślin.