Strona główna Tagi Sumiagro

sumiagro

Truskawki pod stałą, kompleksową ochroną

Nowoczesne metody hodowli i podaż przez cały rok sadzonek truskawek, gwarantujących owocowanie po zaledwie kilku miesiącach od posadzenia, pozwoliła na opłacalną uprawę tej rośliny sadowniczej od wczesnej wiosny praktycznie do zimy.

Jeśli efektywna walka z chorobami kory i drewna – to także jesienią

W skutecznej ochronie drzew przed chorobami największe znaczenie odgrywa wiedza o potencjalnym zagrożeniu w danym momencie wegetacji roślin oraz znajomość biologii sprawców chorób – warunków w jakich dochodzi do infekcji i tych sprzyjających rozwojowi czynnika chorobotwórczego. Gdy objawy zakażenia są już widoczne i nawet prawidłowo postawimy diagnozę, całkowite wyleczenie rośliny, zwłaszcza z choroby rozwijającej się w wieloletnich organach jest bardzo trudne, a nawet właściwie niemożliwe. Dlatego apel „Lepiej zapobiegać niż leczyć!” niech nie stanie się utartym sloganem, ale niech będzie rutyną w działaniu profesjonalnego sadownika.

Prewencja – „nie dotyczy”

Wielu użytkowników środków ochrony roślin błędnie interpretuje tytułowy zapis znajdujący się w treści niektórych etykiet rejestracyjnych „prewencja – nie dotyczy”. Uważają oni bowiem, że środek, dla którego prewencja została tak określona jest zupełnie bezpieczny dla owadów zapylających, w tym pszczół i można go stosować bez ograniczeń.

Miesiąc po gradzie

20 maja w godzinach popołudniowych w Magnuszewie i niektórych okolicznych miejscowościach wystąpiła burza oraz opady gradu. Chociaż opady te nie trwały długo – bo zaledwie kilka, kilkanaście minut – to w ciągu tak krótkiego czasu wielu sadowników straciło tegoroczne plony, a drzewa w ich sadach zostały silnie uszkodzone.

Pszczoły – najtańszy czynnik plonotwórczy

Wiele uwagi pszczole miodnej, ale także innym gatunkom dziko żyjących owadów zapylających, poświęcono podczas spotkania, zorganizowanego 10 czerwca przez firmę Sumi Agro Poland już po raz ósmy w rodzinnym gospodarstwie rolnym Władysława Brzozowskiego w Mienianach k. Hrubieszowa.

Rozszerzenie rejestracji akarycydu Ortus 05 SC

Tegoroczne, przedsezonowe spotkanie zorganizowane 7 marca w Warszawie firma Sumi Agro Poland poświęciła na instruktaż ochrony roślin przed przędziorkami w 2013 r. oraz wyjaśnienie, co było przyczyną niepowodzeń zwalczania tych szkodników w poprzednim sezonie.

Nowy fungicyd do ochrony truskawek i pomidorów

Z końcem ubiegłego roku MRiRW pozytywnie zaopiniowało nowy fungicyd Grisu 500 SC i w ramach wzajemnego uznawania zezwoliło na wprowadzenie go do obrotu (tj. sprzedaży i stosowania) na terenie Polski.

Rozszerzenie rejestracji ASAHI SL

19 listopada 2012 r. została wydana decyzja w sprawie rozszerzenia rejestracji Asahi SL i możliwości stosowania w nowych gatunkach roślin warzywniczych, sadowniczych i rolniczych. Obecnie środek ten jest dopuszczony do stosowania aż w 27 uprawach rolniczych, sadowniczych i warzywniczych. To chyba najszersza rejestracja wśród środków ochrony roślin.

Przygotować się do sezonu

23 stycznia w Białej Rawskiej odbyło się pierwsze z cyklu spotkań organizowanych dla sadowników przez firmę Agrosimex. Wśród prelegentów znaleźli się, między innymi specjaliści z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz przedstawiciele firm nawozowych i fitofarmaceutycznych.

Przędziorki i pordzewiacze

Ta grupa szkodników sprawia coraz więcej kłopotów coraz liczniejszej rzeczy sadowników. Jednocześnie kurczy się lista preparatów chemicznych, które można wykorzystywać w zwalczaniu tych roztoczy. Za to ciągle długa jest lista błędów, jakie sadownicy popełniają planując i przeprowadzając zabiegi ochronne w swoich uprawach. Wkrótce otrzymają nową pomoc - preparat Sumo 10 EC.