Strona główna Tagi Szpinak

szpinak

Kapusta, cebula i ziemniaki – te warzywa są w cenie

Notowania cen warzyw na rynku hurtowym z ostatniego tygodnia (16-22 sierpnia br.)

Ceny warzyw gruntowych nadal wysokie

Na rynku hurtowym warzyw zaczynają dominować warzywa gruntowe z tegorocznych zbiorów. Cena wielu gatunków jest wysoka, obserwowane są nieznaczne spadki cen niektórych warzyw (np. marchwi, cebuli, buraka). Na fluktuacje cen wpływ też eksport.

Braki podażowe warzyw na rynku hurtowym

Rynek hurtowy warzyw gruntowych ucierpiał wskutek suszy i czerwcowych upałów. Na „Broniszach” obserwowano w ostatnim tygodniu braki podażowe warzyw korzeniowych, kapustnych i liściowych. Rynek warzyw spod osłon jest w lepszej kondycji. Uprawy te są mniej narażone na warunki atmosferyczne, ale wymagają większych nakładów kapitału i pracy ludzkiej.

Susza i upały a ceny warzyw

Utrzymująca się susza skutecznie hamuje spadki cen warzyw gruntowych. Odstępstwa od tej reguły stanowią buraki ćwikłowe, cebula, kapusta głowiasta czerwona.

Szpinak plus nanorurki równa się… wykrywacz min

Pod wpływem nanorurek zwykły szpinak zmienia się w żywy wykrywacz bomb – informuje pismo „Nature Materials”. Zespół Michaela Strano z Massachusetts Institute of Technology (USA) wprowadził odpowiednio przygotowane węglowe nanorurki do liści żywego szpinaku. Gdy rośliny pobierały wodę z gleby, dzięki nanorurkom były w stanie wykryć obecność nitrowanych związków aromatycznych – które są typowym składnikiem materiałów wybuchowych i mogą pochodzić na przykład z min przeciwpiechotnych.

Sprzęt do zbioru nie tylko szpinaku

Warzywa liściowe, takie jak szpinak, rukola czy roszponka, których część jadalną stanowią rozety liściowe, są bardzo pracochłonne przy ręcznym zbiorze. Jest on możliwy jedynie na amatorską skalę. Towarowe gospodarstwa, w których warzywa te są uprawiane muszą być wyposażone w odpowiedni sprzęt do ich zbioru.

Nowe zagrożenia w szpinaku

W Polsce na plantacjach szpinaku powszechnymi chorobami pochodzenia grzybowego są szara pleśń oraz mączniak rzekomy. W minionym roku stwierdzono trzy choroby, które do tej pory nie stanowiły dużego zagrożenia na plantacjach, ale w sprzyjających warunkach mogą powodować duże straty plonu tego gatunku.

Czas na sałatę!

Pod takim hasłem firma Syngenta zorganizowała 24 czerwca pokaz kolekcji sałat, endywii i szpinaku w dwóch gospodarstwach – u Kamila Krasonia w Krzyżanowie oraz u Pawła Justa w Kolonii Szydłowie (w rejonie Piotrkowa Trybunalskiego). Oprócz bogatej kolekcji odmian warzyw liściowych swoją ofertę zaprezentowała Grupa Producentów Rozsad Krasoń, a Wojciech Kopeć z firmy Yara Poland przedstawił kompleksowy program nawożenia sałat. Zorganizowano również pokaz ciągników i systemów precyzyjnego rolnictwa marki New Holland.

Kombajny do warzyw liściowych

Zbiór warzyw liściowych przeznaczonych na bezpośrednie zaopatrzenie rynku jest bardzo pracochłonny. Musi być prowadzony precyzyjnie w taki sposób, aby nie uszkodzić (rozerwać, zmacerować) liści i aby nie uległy one zanieczyszczeniu podłożem, co mogłoby przyczynić się do pogorszenia ich jakości, a na pewno do znacznego wzrostu kosztów i czasu związanego z oczyszczaniem. Ponadto w pełni sezonu wegetacyjnego, w towarowych gospodarstwach warzywa liściowe zbiera się codziennie ze względu na krótką ich trwałość.

Kombajn do zbioru warzyw liściowych

Samobieżny kombajn Ortomec SVC-5  wykorzystywany jest głównie do zbioru szpinaku, ale przy odpowiednio dużym zagęszczeniu roślin (ok. 60 szt./m2) można nim zbierać również sałaty i warzywa liściowe typu baby leaf.