Warzywa

Warzywa to dział poświęcony warzywnictwu polowemu. Najnowsze informacje dla producentów warzyw. Uprawa, technika i ochrona dla warzyw polowych w najlepszych wydaniu. Sprawdź także warzywnictwo w portalu warzywa.pl

Pory na kresach

Na Dzień Otwarty poświęcony uprawie porów połączony z prezentacją ich odmian 4 listopada ubiegłego roku firmy Syngenta Seeds i Yara Poland zaprosiły producentów oraz przetwórców z południowo-wschodniej Polski. Kolekcję odmian przygotowano w gospodarstwie Doroty i Marka Wiśniewskich w miejscowości Steniatyn koło Łaszczowa. W trakcie spotkania przeprowadzono pokaz mechanicznego zbioru porów oraz pracy maszyn usprawniających kolejne etapy przygotowania tych warzyw do sprzedaży.

Doświadczenia do wdrożenia

19 października ubiegłego roku w Instytucie Warzywnictwa w Skierniewicach zorganizowana została kolejna konferencja z cyklu Nauka — Praktyce. Naukowcy przedstawili wyniki prowadzonych w instytucie badań i zalecenia do wykorzystania w praktyce produkcyjnej. Oprócz informacji, zainteresowani mogli w czasie spotkania otrzymać także próbki nasion nowych odmian, herbicydów i innych środków produkcji do przetestowania w uprawie.

Trudny rok w uprawie pomidorów polowych

Miniony sezon nie sprzyjał uprawie pomidorów polowych. Po długotrwałej suszy panującej od połowy czerwca intensywne deszcze rozpoczęły się pod koniec lipca, co negatywnie wpłynęło na zdrowotność upraw i na jakość surowca dla przetwórstwa.

Jakie problemy wystąpiły w uprawie warzyw korzeniowych?

W minionym okresie wegetacji największym utrudnieniem w uprawie warzyw korzeniowych był niedostatek opadów oraz wysoka temperatura powietrza i gleby. To spowodowało znaczny niedobór wody w glebie i, jeżeli uprawy nie były deszczowane, wiązało się ze znacznym spadkiem plonu i pogorszeniem jego wyrównania. Do tego dołączyły problemy z licznym występowaniem szkodników oraz chorobami fizjologicznymi i infekcyjnymi.

Warzywa od trzech pokoleń

1 października firma Clause Tzier zaprosiła producentów kalafiorów i brokułów na spotkanie do Lubiczowa koło Warszawy. Zaprezentowano tam m.in. 19 odmian kalafiorów, a gospodarzami byli Małgorzata i Krzysztof Dawidowscy (fot. 1).

Czynniki wpływające na przechowywanie kapusty pekińskiej

W Polsce kapustę pekińską uprawia się od wiosny do jesieni, ale najkorzystniejsze warunki termiczne dla jej wzrostu i rozwoju panują w czasie produkcji na zbiór jesienny. Właśnie w tym okresie otrzymuje się najwyższy i najlepszej jakości plon, którego znaczną część przeznacza się do przechowania.

Wpływ nawożenia na jakość plonu marchwi

W pierwszej części artykułu (HO 10/2006) omówiono oddziaływanie wielkości dawki oraz poszczególnych form azotu nawozowego na plon marchwi — jego ilość i jakość. Przedstawiono również wyniki trzyletnich badań poświęconych określeniu wpływu na plon nawożenia saletrą wapniową i siarczanem amonu połączonego z dolistnym dokarmianiem roślin (red).

Jakość marchwi przemysłowej

Przez ostatnich kilka lat przemysł przetwórczy, zwłaszcza zakłady produkujące soki, a w drugiej kolejności zamrażalnie, zaczął zwiększać produkcję, co spowodowało wzrost zapotrzebowania na marchew. Uprawę tego warzywa można w dużym stopniu zmechanizować, dlatego zaczęli się nią interesować producenci dysponujący wielkimi gospodarstwami. Uprawa na dużych obszarach (fot. 1) jest opłacalna, nawet przy stosunkowo niskich cenach skupu, jakie w niektórych sezonach proponują w czasie zbiorów zakłady przetwórcze.

Uprawa warzyw w Chinach

Warzywa w kuchni chińskiej odgrywają rolę nadrzędną. W czasie wielu posiłków w Chinach nie jada się mięsa ani nawet ryżu, zawsze natomiast podawane są warzywa. Warzywnictwo odgrywa więc dużą rolę w tym kraju. W roku 2003 warzywa uprawiano tam na 20,3 mln ha, co stanowiło prawie 13% całkowitej powierzchni upraw roślinnych. W sumie wyprodukowano łącznie 610 mln ton warzyw. Produkcja na tym poziomie w pełni zaspokaja potrzeby krajowe oraz umożliwia eksport (głównie przez Hongkong) do krajów Azji, Europy, Ameryki Północnej oraz Australii.

Zbiór i przygotowanie warzyw do przechowania

Jakość warzyw przeznaczonych do przechowania zależy od wielu czynników agrotechnicznych, między innymi od terminu i sposobu zbioru. Pozbiorcze traktowanie warzyw oraz zapewnienie odpowiednich warunków przechowania mają na celu ograniczenie tempa zmian biochemicznych, fizjologicznych i fizycznych będących bezpośrednią przyczyną obniżenia jakości i strat powstających w czasie przechowywania.