Warzywa

Warzywa to dział poświęcony warzywnictwu polowemu. Najnowsze informacje dla Producentów warzyw. Uprawa, technika i ochrona dla warzyw polowych w najlepszych wydaniu.

1200×200 – stihl – pilarki
700-300-katalogi-warzyw

Chrzan może stać się produktem regionalnym

Producenci chrzanu z regionu łódzkiego zamierzają wystąpić do Komisji Europejskiej o nadanie temu produktowi certyfikatu Chronionego Oznaczenia Geograficznego. Byłby to pierwszy produkt regionalny z województwa łódzkiego.

Innowacje z Berlina

Podczas targów Fruit Logistica w Berlinie tradycyjnie nagrodzono najbardziej nowatorskie produkty wprowadzone na rynek w ciągu ostatniego roku. Zwycięzcą w konkursie Innovation Award 2013, wyłonionym w tegorocznej edycji targów została holenderska firma Staay Food Group, nagrodzona za system uprawy City-Farming.

Selery na pierwszy rzut

Dla uzyskania zadowalających plonów selera uprawianego na wczesne zbiory, głównie pęczkowe, w planowanym przez plantatora terminie, równie ważne jak zastosowanie odpowiedniej technologii uprawy jest postawienie na właściwe odmiany. Przedstawiciele firm rekomendują do tego typu uprawy kilkanaście kreacji.

Siew nasion na właściwym poziomie

Głębokość siewu nasion często decyduje o efektach uprawy. Umieszczenie ich na odpowiedniej głębokości zapewnia bowiem optymalne warunki, które zdrowemu materiałowi siewnemu dobrej jakości, umożliwiają szybkie kiełkowanie i równomierne wschody.

Szparagi o połowę droższe niż w ubiegłym roku

Opóźnione nadejście wiosny w tym roku ma znaczący wpływ na zbiory szparagów w Europie. Obecnie na rynek trafiają jedynie szparagi z upraw przyspieszonych, gdyż nie rozpoczęły się jeszcze zbiory z upraw tradycyjnych, stąd podaż tego warzywa jest niska a ceny wysokie.

Pierwsze prace w szparagarni

Nawożenie jest jedną z najważniejszych czynności wykonywanych wczesną wiosną w szparagarni, decydujących w istotnym stopniu o wielkości i jakości plonu. Podstawą do ustalenia wielkości dawek nawozów powinna być ocena zasobności gleby w składniki pokarmowe.

Więcej kalafiorów we Francji

W połowie marca bieżącego roku ukazały się wstępne dane szacunkowe dla tegoroczne produkcji kalafiorów we Francji. Wstępnie szacuje się na około 6% większe wobec roku 2012 oraz również o 6% wyższe wobec średniej wielkości zbiorów z ostatnich pięciu lat. 
 

Rekordowy eksport ukraińskiej cebuli

Z uwagi na zastój w handlu na lokalnym, ukraińskim rynku, producenci zostali niejako zmuszeni do poszukiwania innych kierunków dystrybucji cebuli. Trudna sytuacja ze zbytem na Ukrainie spowodowała, iż rekordowo wzrósł eksport tego ukraińskiego warzywa.

Zaprawianie – wpływ na plon i jakość

Doświadczenia wskazują, że zaprawione nasiona pozwalają na uzyskanie znacznie wyższego plonu w porównaniu z produkcją, w której wykorzystuje się niezaprawiony materiał siewny. Ta zwyżkowa ilość plonu z solidną nawiązką pokrywa koszty zaprawiania.

Powstaną przechowalnie warzyw

Gubernator Krasnodarskiego Kraju Aleksander Tkaczew zapewnił na niedawnym regionalnym zjeździe producentów żywności, że w najbliższych dwóch latach na Kubaniu przeznaczy się 2 miliardy rubli (ok. 200 mln zł) na nowe obiekty przechowalnicze.

Ostatnie artykuły

Mazowsze silnie zagrożone suszą rolniczą i hydrologiczną

Ponad 57% powierzchni woj. mazowieckiego, mieści się w pasie o ekstremalnym i silnym zagrożeniu występowaniem suszy rolniczej. Jednocześnie w mazowieckich rzekach, jeziorach i zbiornikach aż blisko 30% obszaru ma stwierdzony silny stopień zagrożenia suszą hydrologiczną.

Sukces konsorcjum z udziałem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Projekt pt. „Opracowanie innowacyjnych włóknin ochronnych z dodatkiem piór” (w skrócie EkoPióro), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020, został wyróżniony przez Indian Innovators Association oraz otrzymał Złoty Medal od National Research Council of Thailand.

Ochrona roślin – wyzwania dla rolnictwa

O tym, w jaki sposób Sesje Naukowe Instytutu Ochrony Roślin – PIB wpływają na polskie rolnictwo, z jakimi wyzwaniami się ono obecnie zmaga, i w jakim kierunku zmierza ochrona roślin, z profesorem Markiem Mrówczyńskim, dyrektorem Instytutu Ochrony Roślin – PIB rozmawiała Andromeda Wróbel.