PORS 2019 – usunięte, dodane, zmienione, uzupełnione

Program Ochrony Roślin sadowniczych 2019
Każdego roku aktualny „Program Ochrony Roślin Sadowniczych” trzeba nabyć i już! Dlaczego nie można bazować na tym sprzed roku? Odpowiedź jest prosta – zmian jest sporo, wycofywane są z rejestru pewne środki ochrony roślin, dobór uzupełniany jest wieloma nowymi. Ale – co również bardzo ważne – każdego roku, nawet kilka razy w roku zapadają na forum unijnym decyzje o wycofaniu z użycia w krajach członkowskich wielu substancji czynnych środków ochrony roślin. Te wycofania zachodzą bardzo szybko, często w przeciągu zaledwie kilku miesięcy. O tym wszystkim informujemy, aby nasi sadownicy nie wpadli w pułapkę niewiedzy, i przez to nie mogli zbywać owoców, które potraktowaliby zakazanymi substancjami.

Nie można stosować
Dobór fungicydów został pomniejszony o środki zawierające iprodion. Właściwie już od drugiej połowy 2018 r. części preparatów handlowych zawierających tę substancję nie można było stosować. Usunięte więc zostały z rejestru Iprodione 500 SC oraz Rovral Aquaflo 500 SC. Jedynym w Polsce środkiem zawierającym iprodion, który wciąż figuruje w polskim rejestrze jest Grisu 500 SC. Według ministerstwa, można ten preparat stosować w uprawie truskawki w polu i pod osłonami jeszcze wyłącznie do 30 kwietnia br.
Do ochrony roślin sadowniczych przed szkodnikami nie można już używać insektycydów: Actara 25 WG (zawierała tiametoksam), Apacz 50 WG (chlotianidyna=klotianidyna), Dimilin 480 SC (diflubenzuron).

Dobór herbicydów został pomniejszony o usunięty z rejestru Chikara DUO (flazasulfuron + glifosat).

Wycofywane w trakcie sezonu 2019
Decyzją unijną, obwiązującą wszystkie kraje członkowskie, o nieprzedłużeniu zgody na stosowanie został objęty – tiuram. Środki zawierające tę substancję, używane do opryskiwania roślin (sprawa zapraw rozpatrzona została wg nieco innych zasad), mogą znajdować się w handlu tylko do 31 marca br., a stosowane mogą być w praktyce wyłącznie do 30 kwietnia br. Przepis ten dotyczy fungicydów: Aplosar 80 WG (zarejestrowany do ochrony jabłoni i gruszy przed parchem), Sadoplon 75 WP (zarejestrowany do ochrony: jabłoni i gruszy przed parchem, maliny przed szarą pleśnią i zamieraniem pędów, truskawki przed szarą pleśnią, wiśni przed gorzką zgnilizną, leszczyny przed moniliozą) i Thiram Granuflo 80 WG (zarejestrowany do ochrony jabłoni przed parchem i szarą pleśnią, brzoskwini przed kędzierzawością liści, truskawki przed szarą pleśnią).
Rejestracja wygasa także na Antracol 70 WG (propineb), który jest dopuszczony do stosowania w ochronie jabłoni przed parchem tylko do 22 czerwca br., przy czym z handlu już został wycofany 22 grudnia 2018 r.

Środek zarejestrowany do kompleksowego odkażania gleby przygotowywanej pod uprawę truskawki – Basamid 97 GR – można stosować do 21 lipca br. W tym jednak przypadku to żadna strata. Został on bowiem zastąpiony nowym produktem o wiele szerszej rejestracji (czyt. akapit dotyczący nowości).

Rejestracja wygasa także dla środka Inpower 130 WG (mającego szeroką rejestrację), który może się znajdować w sprzedaży i może być stosowany do 31 października br. Zostają jednak na rynku dwa inne insektycydy o identycznym składzie i zakresie rejestracji.

Być może to tylko kwestia wznowienia rejestracji, ale teraźniejsza wygasa także dla regulatora wzrostu SmartFresh 03 VP (1-metylocyklopropen). Data, do której można stosować środek to 6 sierpnia br.

Herbicyd Orkan 350 SL (glifosat + MCPA) może być stosowany do 5 grudnia br.

Rozszerzenie rejestracji
Zakres zaleceń stosowania został poszerzony dla fungicydu Pomax SC (pirymetanil + fludioksonil). Obecnie może być używany także do ochrony gruszy przed chorobami przechowalniczymi: gorzką zgnilizną i szarą pleśnią.
Siarkol 800 SC (siarka) – zarejestrowany ogólnie przeciwko mączniakom prawdziwym – może być stosowany również w ochronie: agrestu, porzeczek (czarnej, czerwonej i białej), borówki wysokiej, maliny, truskawki, gruszy, brzoskwini, moreli, śliwy.
Teldor 500 SC (fenheksamid) został dopuszczony także do ochrony przed szarą pleśnią: agrestu, borówki wysokiej, porzeczek (czarnej, czerwonej i białej), żurawiny, jeżyny i malinojeżyny. Dwa ostatnie z wymienionych gatunków zabezpiecza także przed zamieraniem pędów.
Tercel 16 WG (ditianon + piraklostrobina) może być używany obecnie także do opryskiwania grusz przeciwko parchowi.

Coragen 200 SC (chlorantraniliprol) uzyskał rozszerzenie rejestracji o zastosowanie do ochrony gruszy przed owocówką jabłkóweczką, śliwy przed owocówką śliwkóweczką, winorośli przed zwójkami – krzyżóweczką i kwasigroneczką.
Kanemite 150 SC (acekwinocyl) może być używany także do zwalczania przędziorków żerujących na: czereśni, śliwie, wiśni, malinie i jeżynie.

SpinTor 240 SC (spinosad) może być stosowany również w sadach gruszowych przeciwko zwójce siatkóweczce i piędzikowi przedzimkowi, czyli gąsienicom uszkadzającym w głównej mierze liście.

Nowości
Dobory środków ochrony roślin zostały powiększone zarówno o produkty handlowe zawierające znane polskim sadownikom substancje czynne, jak i wiele nowych z grup syntetycznych związków także mikroorganizmy (tabele 1, 2, 3, 4).

Tabela 1. Zakres rejestracji nowych fungicydów powiększających dobór, należących do poszczególnych grup chemicznych

Grupa chemiczna Nazwa substancji czynnej Nazwa handlowa środka Chronione gatunki roślin sadowniczych
Anilinopirymidynowe pirymetanil Scala jabłoń, grusza, pigwa pospolita, nieszpułka zwyczajna, świdośliwa, winorośl, truskawka, malina, jeżyna, agrest, borówka wysoka, porzeczka biała, porzeczka czerwona, porzeczka czarna
Xedathane-HN jabłka
Antrachinony ditianon Caldera 700 WG jabłoń, grusza
Metised 700 WG jabłoń, grusza
Ditiokarbaminiany mankozeb Trimanoc DG jabłoń, agrest, porzeczka czarna, porzeczka czerwona
Dodynowe (pochodne guanidyny) dodyna Diana 500 SC jabłoń
Syllit 544 SC jabłoń, grusza, czereśnia, wiśnia, brzoskwinia
Fenyloacetamidy cyflufenamid Tonki 50 EW jabłoń, grusza, winorośl
Ftalimidowe kaptan Arvemus 80 WG jabłoń
Kollin 80 WG
Lekaro 80 WG
Winner 50 WP jabłoń, grusza, wiśnia
miedziowe tlenochlorek + wodorotlenek Airone SC jabłoń, wiśnia, śliwa, brzoskwinia, nektaryna, morela, winorośl
Badge WG wiśnia, śliwa, brzoskwinia, nektaryna, morela, winorośl
wodorotlenek Champ Flow winorośl
Cuprablau Z 35 WP winorośl
Medistar Extra Miedź jabłoń, grusza, winorośl
tlenochlorek Dalion 50 WP jabłoń, grusza, wiśnia, czereśnia, brzoskwinia, orzech włoski, leszczyna, porzeczka czarna, winorośl
Kares 350 SC jabłoń, grusza, czereśnia, wiśnia, brzoskwinia, orzech włoski, leszczyna, porzeczka czarna, winorośl
Spator 50 WP jabłoń, grusza, czereśnia, wiśnia, brzoskwinia, orzech włoski, leszczyna, porzeczka czarna, winorośl
Olejki eteryczne olejek pomarańczowy Limocid brzoskwinia, jabłoń, grusza (1 dzień), grusza azjatycka, truskawka, malina, czarna porzeczka, winorośl
Polisacharydy COS-OGA Fytosave SL truskawka, winorośl
Tiodazynowe dazomet Basamid jabłoń, grusza, pigwa, śliwa, wiśnia, czereśnia, brzoskwinia, morela, orzech włoski, truskawka, borówka wysoka, malina, porzeczka czerwona, porzeczka czarna, porzeczka biała, jeżyna, agrest, żurawina, aronia, winorośl, leszczyna:
Triazolowe (IBE) difenokonazol Ferten 250 EC jabłoń, wiśnia
Mavita 250 EC jabłoń, grusza, czereśnia, wiśnia
Valor 250 EC jabłoń, wiśnia
Żywe organizmy/mikroorganizmy Aureobasidium

pullulans

Blossom Protect jabłoń, grusza, pigwa
Candida

oleophila

Nexy jabłka, gruszki
Iminoacetylomocznikowe + miedziowe cymoksanil + wodorotlenek miedzi Copforce Extra winorośl
Cupman winorośl
Karboksyamidowe + triazolowe (IBE) difenokonazol + fluksapyroksad Dagonis truskawka
Ortofenyloamidy + triazolowe (IBE) difenokonazol + izopirazam Embrelia 140 SC jabłoń, grusza, grusza azjatycka, pigwa pospolita, pigwowiec, jarząb
Inne wodorowęglanu potasu VitiSan jabłoń, grusza, winorośl

 

Tabela 2. Zakres rejestracji nowych insektycydów powiększających dobór, należących do poszczególnych grup chemicznych

Grupa chemiczna Nazwa substancji czynnej Nazwa handlowa środka Chronione gatunki roślin sadowniczych
Alkohole alifatyczne (E,E)-8,10 – dodecadien-1-ol + 1-dodecanol + 1-tetradecanol + (Z)-11-tetradecen-1-yl acetate + (Z)-9-tetradecen-1-yl acetate + (Z)-8-tetradecen-1-yl acetate + (Z)-8-tetradecen-1-ol Isomate CLS jabłoń, grusza, czereśnia, wiśnia
(E,Z)-2,13-octan oktadekadienylu + (E,Z)-3,13-octan noktadekadienylu Isonet Z agrest, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała
Antranilowe diamidy cyjanotraniliprol Verimark 200 SC truskawka
Butenolidy flupyradifuron Sivanto Prime jabłoń, grusza, truskawka
Karboksamidowe flonikamid Mainman 50 WG jabłoń, grusza, śliwa
Makrocykliczne laktony abamektyna Abamex 018 EC grusza, truskawka, malina, jeżyna
benzoesan emamektyny Affirm OPTI jabłoń, śliwa
Neonikotynoidowe acetamipryd Aceptir 200 SE jabłoń, grusza, czereśnia, wiśnia, śliwa, orzech włoski, leszczyna
Apis 200 SE
Los Ovados 200 SE
Carnadine 200 SL jabłoń
Kestrel 200 SL jabłoń
Olejki eteryczne olejek pomarańczowy Limocide jabłoń, grusza (1 dzień), grusza azjatycka, truskawka, czarna porzeczka, malina, winorośl, aktinidia
Tiodazynowe dazomet Basamid jabłoń, grusza, pigwa, śliwa, wiśnia, czereśnia, brzoskwinia, morela, orzech włoski, truskawka, borówka wysoka, malina, porzeczka czerwona, porzeczka czarna, porzeczka biała, jeżyna, agrest, żurawina, aronia, winorośl, leszczyna:
Żywe organizmy/mikroorganizmy Metarhizium anisopliae var. anisopliae 1020 agrest, aktinidia, aronia, bez czarny, borówka czarna, borówka wysoka, jeżyna, morwa, malina, porzeczka czarna, porzeczka biała, porzeczka czerwona, truskawka, winorośl, żurawina błotna
Met52 granular
Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki szczep SA-11 Delfin WG jabłoń, grusza, winorośl
Beauveria bassiana szczep ATCC 74040 Naturalis truskawka

 

Tabela 3. Zakres rejestracji nowych regulatorów wzrostu

Nazwa substancji czynnej Nazwa handlowa środka Traktowane gatunki roślin sadowniczych
etefon Kobra 510 SL jabłonie
Korekt 510 SL jabłonie
Reducer 510 SL jabłonie
kwas 1-naftylooctowy Fixor 100 SL jabłonie, grusze
kwas giberelinowy Falgro Tablet winorośl, grusza

 

Tabela 4. Zakres rejestracji nowych herbicydów

Nazwa substancji czynnej Nazwa handlowa środka Do niszczenia chwastów w sadach i na plantacjach
chizalofop-P-etylowy Labrador Extra 50 EC na plantacjach truskawek
Labrador Pro
Wizjer 50 EC
dimetenamid-P + pendimetalina Spectrum Plus w sadach gruszowych
Wing P 462,5 EC
MCPA Chwastox Professional 750 SL w sadach jabłoniowych
MCPA + glifosat Rayder 350 SL w sadach: jabłoniowych, gruszowych, wiśniowych, czereśniowych, śliwowych, brzoskwiniowych, morelowych
napropamid Baristo 500 SC na plantacjach truskawek
Inventor 500 SC
Wicher 500 SC
propachizafop Aria 100 EC

 

Nowe gatunki roślin sadowniczych w programie

Coraz więcej producentów środków ochrony roślin ubiega się o rejestrację swoich produktów na zasadach zastosowania małoobszarowego. Oznacza to, że środek może być, zgodnie z prawem, używany do ochrony upraw mało popularnych gatunków, czy przeciwko zagrożeniom występującym czasowo/lokalnie. Reagujemy więc na te czynności firm fitofarmaceutycznych i informujemy użytkowników naszego „Programu…” o tym, jakie środki uzyskały rejestrację do ochrony: aktinidii, aronii, jagody kamczackiej, pigwy, rokitnika czy żurawiny. Wskazówki o środkach możliwych do wykorzystania w ochronie wymienionych gatunków nie mają formy tak dokładnej, jak inne opracowane przez nas szczegółowe programy ochrony ważnych gospodarczo gatunków roślin sadowniczych, gdyż środków dla nich dopuszczonych jest wciąż jeszcze jest za mało. Jednak wraz z przybywaniem środków będziemy szczegółowym programom nadawali formę wyczerpującą pełną wiedzę i stan prawny.

Katarzyna Kupczak

Kliknij i przejdź do strony sklepu Wydawnictwa Plantpress, by zakupić Program Ochrony Roślin Sadowniczych na 2019:

Program Ochrony Roślin sadowniczych 2019

Related Posts

None found

Poprzedni artykułSpray obniży potrzeby wodne i podniesie odporność roślin
Następny artykułDopłaty do paliwa rolniczego w 2019 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.