NOWE ORGANIZACJE, NOWE KADENCJE

  Poniżej przedstawiamy nowości i zmiany, jakie odnotowaliśmy w organizacjach ogrodniczych w okresie od końca maja do końca sierpnia.

  XVI Walny Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa tym razem obradował w Częstochowie. Oto skład nowych władz SITO: prezes — Ignacy Wall, wiceprezesi — Andrzej Aumiller i Andrzej Holewiński, sekretarz generalny — Leszek Kwietniak, skarbnik — Wiesław Witaszek, członkowie prezydium — Anna Durzyńska i Ewa Mochtak, zastępcy członków — Agnieszka Stępowska i Barbara Szczepanowska.
  Tradycyjnie stowarzyszenie organizuje Krajową Wystawę Ogrodniczą podczas Polagry (oddział poznański), współorganizuje od czterech lat targi HortiExpo w Warszawie, w ubiegłym roku powołało Klub Florystów Polskich. Przy współpracy i pomocy struktur SITO powstało — samodzielne już dzisiaj — Polskie Stowarzyszenie Chirurgów Drzew.
  Zarząd SITO mieści się w Warszawie (kod pocztowy: 00-043), przy ulicy Czackiego 3/5, pokój 134. Telefony: (0-22) 827-02-61, 826-74-61 w. 310, 311, fax 827-29-49

  Związek Sadowników Mazowsza
  Inauguracyjne spotkanie założycieli związku wyznaczono na 22 czerwca w budynku grójeckiego starostwa. Obszarem działania nowo powstałej organizacji jest województwo mazowieckie, a siedzibą władz naczelnych Grójec. Głównym celem tej organizacji jest reprezentowanie interesów sadowników, kształtowanie opinii społecznej w kwestiach produkcji owoców, prowadzenie poradnictwa oraz organizowanie samopomocy koleżeńskiej. Planuje się tworzenie jednostek terenowych związku (również posiadających osobowość prawną), z których każda działać będzie na obszarze jednej lub kilku gmin. Więcej informacji na temat Związku Sadowników Mazowsza można uzyskać od członków jego komitetu założycielskiego: Wiesława Czarneckiego z Wólki Załęskiej — tel. (0-48) 661-16-75, Witolda Jakubiaka z miejscowości Tartaczek — tel. (0-48) 661-16-50 oraz Tomasza Korczaka z Rębowoli — tel. (0-48) 661-19-02.

  V Walny Zjazd Związku Zrzeszeń Plantatorów Warzyw i Owoców dla Przemysłu
  Dwudziestu trzech delegatów reprezentujących dziewięć działających zrzeszeń plantatorów spotkało się 23 czerwca w Warszawie.
  Z działających w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych kilkudziesięciu (ponad 40) zrzeszeń plantatorów, dzisiaj istnieje jedenaście. Choć znacznie mniej liczna niż jeszcze niedawno, dzisiaj jest to jedyna ogólnopolska struktura skupiająca ogrodników.
  Obecnie władze ukonstytuowały się w składzie: prezes Ryszard Szczukowski (Kwidzyn), wiceprezesi — Marek Frańczak (Dwikozy) i Jerzy Zabost (Łowicz), sekretarz — Józef Lorek (Pudliszki), skarbnik — Stanisław Bartman (Rzeszów), członkowie — Józef Drożdż (Tymbark) i Stanisław Ratajczyk (Kotlin). Komisję rewizyjną stanowią: Ignacy Wielgus — przewodniczący (Kalwaria Zebrzydowska), Lucjan Mikler (Kotlin), Elżbieta Grzanko (Kwidzyn). Siedziba związku mieści się w Warszawie (kod pocztowy 00-336) przy ul. Kopernika 34, pokój 41, tel./fax (0-22) 827-54-15, szefem biura jest inż. Władysław Kowalczyk.

  V Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych zwołano na 4 lipca do Łęczeszyc k. Grójca. Wybrano nowy, piętnastoosobowy zarząd w składzie: przewodniczący — Eberhard Makosz, wiceprzewodniczący — Ewa Jadczuk i Włodzimierz Bereziński, sekretarz — Piotr Gościło, skarbnik — Janusz Lipnicki, członkowie: Jan Frąk, Janusz Gabrysiak, Wojciech Grochowalski, Wojciech Gursztyn, Jerzy Jasiorowski, Augustyn Mika, Tadeusz Pagacz, Jerzy Sosiński, Adam Soska, Ryszard Woźniak. Postanowiono też zmienić niektóre punkty statutu TRSK: wydłużyć do 4 lat kadencję władz, podnieść składki (do 200 zł dla członków zwyczajnych i 50 zł dla wspierających), usamodzielnić towarzystwo działające dotąd jako sekcja PZO, przenieść siedzibę TRSK do Lublina. Nowy adres: 20-068 Lublin, Katedra Ekonomiki Ogrodnictwa, tel./fax (0-81) 533-82-46.

  Polska Federacja Ogrodnicza
  Jest najmłodszą organizacją naszej branży. Została zawiązana 5 sierpnia bieżącego roku w Warszawie przez przedstawicieli Polskiego Związku Ogrodniczego, Wielkopolskiego Związku Ogrodniczego, Łódzkiego Związku Ogrodniczego, Związku Polskich Producentów Truskawek, Związku Sadowników Polskich, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, Towarzystwa Przyjaciół ISK, Stowarzyszenia Producentów Roślin Cebulowych i Krajowego Związku Zrzeszeń Plantatorów Warzyw i Owoców dla Przemysłu. Jest otwarta dla wszystkich stowarzyszeń, związków, towarzystw, zrzeszeń i grup, w niczym nie ogranicza ich samodzielności po przystąpieniu do Federacji, ma ułatwić ogrodnikom obronę interesów branżowych, reprezentować nas wobec władz administracyjnych, inicjować i opiniować akty prawne dotyczące ogrodnictwa. Na razie siedzibą PFO jest gmach Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie (kod pocztowy 00-930), ul. Wspólna 30. Szefem Komitetu Założycielskiego jest dr Paweł Kołodziejczak (Zakład Doświadczalny ISK w Brzeznej, tel. 0-18 445-84-11), sekretarzem — inż. Władysław Kowalczyk (Krajowy Związek Zrzeszeń Plantatorów — adres powyżej), członkiem — prezes PZO — Bogdan Jastrzębski.

  Polska Grupa Szkółkarska
  Powstała również w sierpniu tego roku i ma swoją siedzibę w Skierniewicach (96-100), ul. Gałeckiego 2D, tel. (0-46) 832-57-87, fax (0-46) 832-57-88. Założycielami jej są szkółkarze znani dotąd z przynależności do Stowarzyszenia Producentów Wysokiej Jakości Materiału Szkółkarskiego: Wiesław Borecki, Jacek Jagieliński, Tadeusz Jankowski, Jan Krzewiński, Piotr Radwan-Pytlewski.

  Related Posts

  None found

  Poprzedni artykułANTURIUM NA PÓŁNOCY
  Następny artykułPROEKOLOGICZNA PRODUKCJA OWOCÓW

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Wpisz treść komentarza
  Wpisz swoje imię

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.