Ministerstwo Rolnictwa do sadowników w sprawie odszkodowań

Fot. P. Grel
Związek Sadowników RP wystosował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi kilka pism w sprawie zaległości wynikających z braku wypłat odszkodowań z tytułu wystąpienia wiosennych przymrozków i suszy w 2019 r.

W odpowiedzi Ministerstwo informuje:

zgodnie z danymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wg stanu na dzień 31 marca 2020 r. rozpatrzone zostały 135,182 wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji w związku z wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, o której mowa, o której mowa w § 13v rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) na kwotę 952.318,6 tys. zł.

… uwzględniając przeznaczenie dodatkowych środków na pomoc dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, planuje się, że w najbliższych dniach pomoc otrzymają wszyscy producenci, w których gospodarstwach rolnych szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej oraz pomoc w formie de minimis do wyczerpania krajowego limitu tej pomocy w 2020 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmuje działania mające na celu jednorazowe zwiększenie w bieżącym roku limitu krajowego pomocy de minimis w rolnictwie dla Polski o kwotę 100 mln euro. W przypadku zgody Komisji Europejskiej na jednorazowe zwiększenie
w bieżącym roku limitu krajowego pomocy de minimis w rolnictwie dla Polski o kwotę 100 mln euro wypłata pomocy w tej formie nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu zgody.

Odnosząc się natomiast do kwestii realizacji płatności bezpośrednich należy podkreślić, że zgodnie z przepisami unijnymi wsparcie to zasadniczo wypłacane jest od 1 grudnia roku złożenia wniosku do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. Na wypadek spraw wymagających przeprowadzenia bardziej skomplikowanego postępowania wyjaśniającego przepisy Unii Europejskiej przewidują możliwość wypłaty płatności bezpośrednich także w późniejszym terminie. W przypadku Polski w ostatnich latach nastąpiło znaczne przyspieszenie w przekazywaniu rolnikom środków z tego tytułu: zaliczki do 70% (wypłacane od połowy października do końca listopada roku złożenia wniosku) oraz szybsze tempo wypłat. Również w 2020 r., pomimo wystąpienia epidemii COVID-19 i wynikłych z tego trudności, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokłada wszelkich starań, aby płatności bezpośrednie, a także płatności obszarowe PROW, były wypłacane rolnikom bez zbędnej zwłoki. Według stanu na dzień 4 kwietnia 2020 r. w ramach płatności bezpośrednich za 2019 r. wypłacono ogółem ok. 14,37 mld zł, natomiast według stanu na dzień 22 czerwca 2020 r. wypłacono ogółem 14,97 mld zł.

Źródło: Związek Sadowników RP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię