Ozdobny materiał szkółkarski – zalecenia

Min. K. Jurgiel z prezesem ZSzP Wojciechem Wróblewskim
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel wręczył wczoraj prezesowi Związku Szkółkarzy Polskich Wojciechowi Wróblewskiemu rekomendacje dla opracowanych przez związek „Zaleceń jakościowych dla ozdobnego materiału szkółkarskiego”.
Są to jedyne, aktualne i szeroko rozpowszechnione w kraju wytyczne regulujące kwestie jakości materiału szkółkarskiego roślin ozdobnych, z których mogą korzystać zarówno odbiorcy roślin, jak i ich producenci. Zalecenia mają na celu określenie i wdrożenie parametrów jakościowych roślin ozdobnych, przeznaczonych na zakładanie i utrzymanie zieleni zarówno w przestrzeni prywatnej, np. na tarasach i w ogródkach przydomowych, jak i w przestrzeni publicznej – w parkach, ogrodach, na skwerach, w granicach pasów drogowych miast, czy też wzdłuż dróg i autostrad.
 
„Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” są dostępne w wersji elektronicznej na stronie Związku Szkółkarzy Polskich (www.zszp.pl).
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do ich stosowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię