Wzrosną wydatki na doradztwo rolnicze

Finansowanie doradztwa rolniczego w 2017 r. będzie wyższe niż dotychczas - zapowiedział wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki. Od 20 sierpnia br. Ośrodki Doradztwa Rolniczego są pod nadzorem ministerstwa rolnictwa. Ośrodki Doradztwa Rolniczego, które wcześniej podlegały marszałkom województw, były finansowane głównie z budżetu państwa poprzez ministerstwo rolnictwa. Dysponowali nimi marszałkowie województw. W 2016 r. dotacja dla ODR-ów wyniosła łącznie 178,5 mln zł, z czego 2,8 mln zł pochodziło, jak zaznaczył minister, od samorządów.
 
W projekcie budżetu na przyszły rok na ODR-y z dotacji ministerstwa rolnictwa będzie o 9 mln zł więcej, a resort liczy na dofinansowanie doradztwa ze środków samorządowych w większej skali niż dotychczas. Jak mówił w środę na konferencji prasowej Zarudzki, ministerstwo chciało, by ODR-y wypracowały 30 proc. środków z działalności gospodarczej (komercyjnej). Ponadto prowadzone są prace, by wykorzystać na doradztwo pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak również funduszy spójności. Możliwe jest też wykorzystanie środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, funduszu norweskiego czy szwajcarskiego.
Jak mówił Zarudzki, zakładane efekty zmiany ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego to większa jakość usług doradczych i ukierunkowanie wsparcia na rolników, dostosowanie doradztwa do ich potrzeb i bardziej skuteczne kreowanie polityki rządu i ministerstwa. Ważna jest też współpraca ODR-ów z innymi instytucjami jak ARiMR, ARR, KRUS i ośrodkami badawczymi.
 
Na podstawie znowelizowanej ustawy minister rolnictwa będzie m.in. zatwierdzał roczny program działalności ODR i plan finansowy; cennik usług odpłatnych, świadczonych przez ODR. Bedzie powoływał dyrektora ODR i – na wniosek dyrektora – zastępców dyrektora. Będzie też kontrolował działalności ODR-ów i Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy ODR.
 
Minister rolnictwa ponadto będzie powoływał Rady Społeczne Doradztwa Rolniczego, działających przy wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego. Zmianie ulegnie skład poszczególnych rad, ponieważ liczba członków zwiększa się z 11 do 12 (dodatkowo w skład każdej rady wejdzie przedstawiciel ministra rolnictwa).
 
Nowe rady mają być powołane w terminie 60 dni od wejścia ustawy w życie. Do końca 2016r. Ośrodki Doradztwa Rolniczego będą funkcjonować na podstawie programu działalności, planu finansowego i cennika, zatwierdzonych przez zarząd województwa.
 
Po zmianie nadzoru Ośrodki Doradztwa Rolniczego są jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną. Zachowały swój dotychczasowy majątek.
 
System doradztwa rolniczego w Polsce składa się obecnie z 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (ODR) oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDR). Centrum funkcjonuje jako państwowa osoba prawna i podlega bezpośrednio ministrowi rolnictwa. Obecnie w ODR-ach zatrudnionych jest 4,2 tys. osób, z czego ok. 3,5 tys. doradców rolnych. W gminie na ogół pracuje jeden doradca.

za:  

Related Posts

None found

Poprzedni artykułPolska wieś kupuje coraz więcej ciągników
Następny artykułPerspektywiczne jabłka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.